Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Din activitatea pe 2016 a OCPI Harghita (1): Angajaţi puţini, volum mare de muncă | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 15 aprilie 2024
Home » Societate » Din activitatea pe 2016 a OCPI Harghita (1): Angajaţi puţini, volum mare de muncă
Din activitatea pe 2016 a OCPI Harghita (1): Angajaţi puţini, volum mare de muncă

Din activitatea pe 2016 a OCPI Harghita (1): Angajaţi puţini, volum mare de muncă

Anul trecut au fost depuse la Oficiul de Cadastru 82.448 de cereri

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, „rolul principal al oficiului teritorial este acela de a organiza şi coordona activitatea de cadastru, geodezie, topografie şi publicitate imobiliară, la nivelul judeţean, urmărind aplicarea reglementărilor legale în aceste domenii”.

Potrivit datelor furnizate de directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Nicolae Truţă, în anul 2016, o parte din obiectivele instituţiei au fost duse la îndeplinire cu dificultate în primul rând datorită unor factori externi. Şi aici am putea aminti implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, precum şi finalizarea anevoiosului proces de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, despre care vom vorbi după ce vom prezenta o serie de date statistice ce reflectă activitatea curentă a instituţiei pe anul trecut.

Astfel, conform Regulamentelor aprobate prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 107/2010 şi 700/2014, persoanele autorizate care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului Harghita au fost supuse controlului în cazurile în care inspectorii au constatat suprapuneri în planul cadastral în format digital, fiind convocate pentru verificarea la teren a suprapunerilor. În judeţul Harghita, în 2016, specialiştii OCPI au efectuat 110 controale pe teren, fiind verificate documentaţiile întocmite de patru persoane juridice şi 27 de persoane fizice autorizate.

Activitatea de avize, recepţii şi furnizare date, respectiv serviciile de recepţie cadastrală a documentaţiilor

Potrivit sursei citate, în 2016 au fost acordate 27 de avize de începere lucrări de cadastru. În ceea ce priveşte recepţiile tehnice pentru lucrări de măsurători terestre, au fost admise 1.144 de documentaţii, iar 57 au fost respinse. De asemenea, în cadrul lucrărilor E-terra, a fost realizată recepţia cadastrală a 6.439 de documentaţii, iar 467 au fost respinse (date statistice doar pentru 11 luni). Anul trecut, OCPI Harghita a furnizat 2.518 date de cadastru, geodezie şi cartografie; a aprobat autorizarea a trei persoane fizice; au fost 983 de documentaţii de conversie de geometrii actualizate; s-au dat 14 avize de scoatere a unor suprafeţe din circuitul agricol.

De asemenea, în perioada septembrie-decembrie 2016 au fost recepţionate documentele tehnice ale cadastrului, copie finală, aferente sectoarelor cadastrale din cele şapte unităţi administrativ-teritoriale (UAT) în care au fost contractate lucrări de înregistrare sistematică. După recepţia documentelor tehnice ale cadastrului şi a migrării datelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară au fost deschise 2.315 cărţi funciare: în comuna Ciceu – 569 cărţi funciare; Dăneşti – 125; Păuleni-Ciuc – 193; Sânmartin – 197; Satu Mare – 315; Ulieş – 552; Tulgheş – 364.

În ceea ce priveşte publicitatea imobiliară, în total, anul trecut au fost 7.296 de conversii din oficiu în format digital a cărţilor digitale.

De asemenea, a fost implementat sistemul de plată online, care în prezent funcţionează numai pentru eliberarea de carte funciară de informare.

Cel mai mare număr de cereri soluţionate de un specialist al instituţiei a fost de 8.802

Pe parcursul anului trecut au fost depuse, în total, la cele patru Birouri de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (BCPI) – Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa – din cadrul OCPI Harghita un număr de 82.448 de cereri. Iar în 11 luni, fără octombrie, au fost dispuse 22.651 de încheieri de carte funciară, admise şi respinse.

Volumul mare de încărcare a fiecărui angajat din cadrul birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară din judeţ rezultă şi din numărul de cereri soluţionate de fiecare responsabil în parte. Astfel, cel mai mare număr de cereri soluţionate de un specialist al instituţiei a fost de 8.802! Potrivit directorului OCPI, la sfârşitul lui 2016, în cadrul instituţiei era deficit de personal, ţinând cont de volumul mare de muncă existent. În total, OCPI Harghita funcţionează cu 55 de angajaţi.

Cu toate acestea, birourile de cadastru din cadrul OCPI aveau, la sfârşitul anului trecut, un număr de 53 de cereri nesoluţionate.

În ceea ce priveşte veniturile realizate de OCPI pe anul 2016, acestea au fost de 4.351.626,35 lei, în creştere faţă de 2015, când au fost 3.393.041,20 lei. De asemenea, conform datelor statistice, la sfârşitul anului 2016, OCPI Harghita a înregistrat un excedent de 395,31 mii de lei, deoarece veniturile au crescut cu 958,58 mii de lei faţă de anul precedent, iar cheltuielile au scăzut cu 899,78 mii de lei.

Implementarea Proiectului CESAR în judeţ

După ce am văzut prin intermediul statisticilor activitatea derulată în 2016 de OCPI Harghita, în continuare vom prezenta situaţia înregistrării sistemice a proprietăţilor imobiliare din judeţ, prin intermediul proiectului CESAR şi a Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară.

În ceea ce priveşte Proiectul CESAR (un proiect-pilot ce a avut ca obiectiv principal realizarea cadastrului sistematic în 50 de unităţi administrativ-teritoriale rurale din 16 judeţe ale României), din judeţul Harghita au fost incluse două comune: Sâncrăieni şi Remetea.

Conform jur. Sorin Nicolae Truţă, în comuna Sâncrăieni s-au recepţionat, la sfârşitul anului trecut, documentele tehnice ale cadastrului, iar în prima jumătate a acestui an se doreşte acelaşi lucru şi în Remetea. „O veste bună e că s-a reuşit recepţia cantitativă şi calitativă a documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare – întocmite pentru localitatea Sâncrăieni. Au fost întocmite documente pentru un număr total de 6.678 de imobile. Procesul-verbal de recepţie a fost transmis Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, care urmează să emită procesul-verbal de acceptanţă, după care va avea loc afişarea acestor documente la sediul Primăriei Sâncrăieni pentru o perioadă de 60 de zile, în care persoanele interesate vor putea să depună contestaţii. După soluţionarea contestaţiilor, se vor recepţiona documentele tehnice ale cadastrului – copie finală – urmând să fie deschise cărţile funciare electronice pentru toate imobilele din localitatea Sâncrăieni şi acestea să fie comunicate persoanelor interesate.

În ceea ce priveşte lucrarea de înregistrare sistematică la nivelul localităţii Remetea, Comisia de recepţie a returnat contractorului întreaga cantitate livrată pentru a fi refăcută şi sperăm că şi această lucrare să fie recepţionată în prima jumătate a anului 2017. Bineînţeles, după remedierea deficienţelor”, a spus directorul OCPI Harghita.

(În numărul viitor al ziarului vom prezenta situaţia implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară în judeţ. Mai exact, dificultăţile care au dus ca în Harghita, din 62 de localităţi care au primit fonduri, doar în şapte unităţi administrativ-teritoriale să se recepţioneze documente tehnice şi să fie deschise cărţi funciare. Putem vorbi despre boicotarea implementării Programului Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în judeţ?)

Consemnare de Şt. PĂTRÎNTAŞ

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.