Dezvoltarea judeţului continuă să stea în centrul atenţiei Consiliului Judeţean | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 13 iunie 2024
Home » Societate » Dezvoltarea judeţului continuă să stea în centrul atenţiei Consiliului Judeţean
Dezvoltarea judeţului continuă să stea în centrul atenţiei Consiliului Judeţean

Dezvoltarea judeţului continuă să stea în centrul atenţiei Consiliului Judeţean

  • Reprezentanţi ai administraţiei publice judeţene vor participa în următoarele zile la schimburi de experienţă cu judeţe înfrăţite din Ungaria şi Republica Moldova

O nouă rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli a vizat, între altele, includerea în lista de investiţii a fondurilor obţinute prin proiecte finanţate prin PNRR, utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale (în sumă de 69.000 de lei) pentru asigurarea contribuţiei judeţului Harghita, prin Consiliul Judeţean Harghita, la proiectul „Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Miercurea-Ciuc, prin dotarea unităţii de asistenţă medicală ambulatorie” implementat din fonduri PNRR, în parteneriat cu unitatea medicală amintită din fonduri alocate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), virări de credite între titluri, articole şi alineate, rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 prin majorarea la partea de venituri şi modificarea listei de programe de investiţii publice ale Consiliului Judeţean Harghita pe anul în curs, a listei de investiţii finanţate din fonduri PNRR şi Lista obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) pe anul 2023.

La invitaţia preşedintelui Adunării Generale a Judeţului Vas din Ungaria, Majthényi László, reprezentanţii Consiliului Judeţean Harghita vor participa în perioada 22-25 iunie 2023 la o vizită oficială, consfătuiri profesionale şi schimb de experienţă în domeniul administraţiei publice locale, turismului şi tradiţiilor culturale în judeţul înfrăţit. Potrivit preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), Borboly Csaba, evenimentul oferă posibilitatea prezentării valorilor culturale ale judeţului Harghita, vizează întărirea relaţiilor de colaborare cu partenerii din străinătate, respectiv realizarea obiectivelor şi a priorităţilor formulate în cadrul Strategiei Culturale a judeţului Harghita 2021-2030, Strategiei integrate de Turism a judeţului Harghita pentru perioada 2020-2027, Strategiei de Dezvoltare Rurală a judeţului şi a Strategiei de Dezvoltare Economică Harghita 2030, susţin iniţiatorii.

În vederea asigurării unei bune desfăşurări a vizitei, organizării optime a consfătuirilor şi a schimbului de experienţă, asigurând o delegaţie reprezentativă a judeţului Harghita, s-a propus şi s-a aprobat participarea unui grup alcătuit din maximum 30 de persoane din Harghita, desemnate să reprezinte Consiliul Judeţean şi structurile specializate din cadrul autorităţii administraţiei publice constituită la nivel judeţean. Cheltuielile ocazionate de deplasarea grupului mandatat să participe la vizita oficială în judeţul Vas – Ungaria se ridică la suma de 21.490 lei şi vor fi suportate din bugetul local al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2023.

În urma votului favorabil acordat de consilierii judeţeni, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita va participa la realizarea proiectului „HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, finanţat din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi din bugetul de stat. Proiectul urmăreşte crearea unui sistem informatic integrat în domeniul asistenţei sociale şi domeniilor conexe, precum şi îmbunătăţirea activităţii serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prin: crearea platformei informatice E-asistenţă socială, dotarea serviciilor publice de asistenţă socială cu echipamentele informatice necesare pentru utilizarea platformei şi furnizarea de servicii de digitalizare a dosarelor beneficiarilor de servicii sociale, în vederea constituirii dosarelor electronice ale acestora, constituirea registrului electronic naţional al beneficiarilor de servicii sociale, posibilitatea accesării electronice a dosarului personal de asistenţă socială, posibilitatea accesării electronice a măsurilor de sprijin de care pot beneficia sau la care au dreptul aceştia şi optimizarea fluxului de depunere a documentelor şi de soluţionare a solicitărilor în vederea obţinerii beneficiilor în domeniul asistenţei sociale, între altele. Prin acest proiect se vor achiziţiona echipamentele necesare şi se va derula procesul de digitalizare a documentelor din cadrul dosarelor beneficiarilor de servicii sociale licenţiate administrate de furnizorii acreditaţi de servicii sociale.

Devizul general pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, Atid – satul Atia, comuna Corund”, a fost actualizat, ca urmare a creşterii preţurilor la materialele de construcţii din ultimii ani, valoarea totală a investiţiei fiind de 47.127.332,27 lei cu TVA.

Imobilul din centrul oraşului care a adăpostit fosta Policlinică Stomatologică va fi transmis în totalitate în domeniul public al judeţului. Consiliul Judeţean va face demersuri în acest sens, având în vedere faptul că o parte a acestei clădiri şi terenul figurează în domeniul privat. Acţiunea este necesară având în vedere că pentru acest imobil au fost accesate cu succes fonduri de renovare energetică din PNRR şi, conform cererii de finanţare şi Ghidului specific, pentru „eligibilitatea solicitantului şi a activităţilor se prevede dreptul de proprietate publică asupra imobilului (clădire şi teren)”.

Până la patru consilieri judeţeni,potrivit proiectului de hotărâre aprobat în cadrul şedinţei extraordinare de marţi, vor onora invitaţia lansată de preşedintele Consiliului Raional Străşeni, Viorel Jardan, participând, în perioada 23-25 iunie, la o vizită oficială, în cadrul căreia vor fi prezenţi la Festivalul „Eminesciana” – ajuns la cea de-a XXXVII-a ediţie, la consfătuiri profesionale şi la un schimb de experienţă în domeniul administraţiei publice locale. Până în prezent şi-au declarat intenţia de a participa la eveniment consilierii Teodor Dobrean, Alina Izsák şi Costin Hîrlav. Cheltuielile de deplasare, în valoare de aproximativ 2.200 de lei, vor fi suportate din bugetul local al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2023 şi estimările pe anii 2024-2026 şi din Programul de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2022-2024.

„Cei din Raionul Străşeni, Republica Moldova apreciază foarte mult colaborarea pe care o avem până în acest moment şi sper ca aceasta să fie una şi mai bună pe viitor. Am avut o discuţie cu dl preşedinte (Viorel Jardan – n.a.) în cursul zilei de ieri, la finalul şedinţei grupului de lucru, şi am căzut de acord pe anumite direcţii pe care le avem în vederea îmbunătăţirii colaborării pe care o avem şi ne dorim să o avem cu Raionul Străşeni, inclusiv pe identificarea unui obiectiv, să zicem că avem un lucru, un bun la care am contribuit şi noi, de care să beneficieze şi copiii noştri, elevii care sperăm să continue schimburile de experienţă cu cei din Străşeni; noi ne luăm în serios mandatul de a identifica acest obiectiv pe care să ni-l asumăm ca angajament. Sperăm din tot sufletul să facem o figură frumoasă acolo”, a detaliat consilierul liberal Teodor Dobrean.

În cadrul şedinţei extraordinare au mai fost aprobate: Documentaţiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru următoarele obiective de investiţii: „Renovarea energetică a Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor a Judeţului Harghita – Clădire administrativă şi centrala termică”, „Renovarea energetică a imobilului Vila nr. 6 în incinta taberei Băile Homorod”, „Renovarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Bilbor, Pavilioanele 1, 3, 4, 5, 7”, „Renovarea energetică a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Pavilion 10” din localitatea Bilbor, „Renovarea energetică a Şcolii Populare de Arte şi Meserii a Judeţului Harghita”, „Renovarea energetică a Spitalului ORL şi Fizioterapie” din Miercurea-Ciuc şi indicatorii tehnico-economici ai Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii actualizat pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare energetică, modernizare şi extindere Policlinică stomatologică, precum şi amenajare parcare auto în curtea imobilului”.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.