Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

De Ziua Pământului, capitala judeţului Harghita s-a mutat la Borsec | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 15 aprilie 2024
Home » Societate » De Ziua Pământului, capitala judeţului Harghita s-a mutat la Borsec
De Ziua Pământului, capitala judeţului Harghita s-a mutat la Borsec

De Ziua Pământului, capitala judeţului Harghita s-a mutat la Borsec

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita 

Miercuri, 22 aprilie 2015, Consiliul Judeţean Harghita s-a întrunit în şedinţă ordinară în oraşul Borsec, la invitaţia Consiliului local şi Primăriei oraşului. A fost un bun prilej pentru consilierii judeţeni de a vedea la faţa locului stadiul la care a ajuns construcţia a ceea ce va fi o nouă bază de tratament şi pentru care Consiliului Judeţean i se solicită sprijin financiar (asupra acestui subiect vom reveni într-un număr viitor al ziarului).

Ordinea de zi a şedinţei a fost una foarte încărcată, 53 de proiecte de hotărâri trebuiau analizate şi aprobate sau amânate, după caz.

 

Stare de incompatibilitate

În cadrul şedinţei s-a luat act de încetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Pálffy Domokos, înainte de expirarea duratei normale a mandatului şi s-a declarat vacant locul ocupat de acesta în Consiliul Judeţean Harghita. Este urmare a adresei 10085/G/ 90.03 2015 a Agenţiei Naţionale de Integritate prin care se înştiinţează Consiliul Judeţean Harghita că Raportul de evaluare 30394/G/II/15.06.2012, prin care s-a constatat că Pálffy Domokos, consilier judeţean, s-a aflat în stare de incompatibilitate, a rămas definitiv şi irevocabil la data de 03.03.2015 – conform Deciziei 930/03.03.2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

A fost şi o încercare din partea preşedintelui Consiliului Judeţean ca în această şedinţă să fie cooptat Miklós Geza (UDMR) pe locul vacant, dar, pentru că acesta nu era prezent în sală, opoziţia s-a opus acestui demers şi, astfel, validarea mandatului unui nou consilier pe locul rămas vacant s-a amânat pentru următoarea şedinţă.

 

S-a aprobat

Printr-o altă hotărâre s-a aprobat execuţia bugetului local de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe secţiunile de funcţionare şi de dezvoltare, la 31 martie 2015.

Este vorba despre aprobarea execuţiei bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii; execuţia împrumuturilor interne; execuţia bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31 martie 2015. S-a împlinit astfel o condiţie prevăzută de Legea 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede ca la sfârşitul anului bugetul general al judeţului, respectiv al subdiviziunilor acestuia, după caz, să îndeplinească condiţia ca suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate şi a sumelor utilizate din excedentul anilor precedenţi să fie mai mare decât suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante. În vederea îndeplinirii acestor obligaţii, în lunile aprilie, iulie, octombrie şi decembrie ordonatorii principali de credite prezintă în şedinţa publică, spre analiză şi aprobare, execuţia bugetelor pe cele două secţiuni – cea de funcţionare şi cea de dezvoltare.

Analizând execuţia bugetului local pentru perioada expirată (trim. I) se constată că: la secţiunea funcţionare, veniturile programate pe trimestrul I 2015 se ridică la 33.276 mii lei, iar cele încasate la suma de 37.239 mii lei. Gradul de realizare a veniturilor la secţiunea de funcţionare este de 111,9%. La partea de cheltuieli, plăţile efectuate ating suma de 22.495 mii lei. Prin urmare rezultă un excedent de 14.743 mii lei.

La secţiunea de dezvoltare, veniturile programate pentru aceeaşi perioadă se ridică la suma de 12.354 mii lei, iar la încasări la suma de 3.260 mii lei, rezultând un grad de realizare a veniturilor în procent de 26,39%. La partea de cheltuieli, plăţile au fost efectuate în sumă de 690 mii lei, reprezentând un excedent de 2.569 mii lei.

Trebuie precizat faptul că scopul acestor analize şi aprobări, pe cele două secţiuni, este redimensionarea cheltuielilor în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante.

 

Licenţă de traseu

Consiliul Judeţean a aprobat în unanimitate acordarea licenţei de traseu pentru transport judeţean de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport SC Diplomat Top-Serv SRL, pe traseul Bălan – Miercurea-Ciuc şi retur, beneficiarul – cum se precizează în hotărâre – fiind Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc. Cursa va avea opriri – dus-întors – şi în localităţile Sândominic, Tomeşti, Cârţa.

 

Pentru personal neclerical

S-a aprobat ca din veniturile proprii Consiliul Judeţean să finanţeze un număr de cinci posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile  de cult recunoscute de legislaţie din judeţ. Trei posturi pentru unitatea de cult romano-catolică, un post pentru unitatea de cult reformată şi un post pentru unitatea de cult unitariană.

 

În favoarea cabinetului de expertiză medicală

S-a cerut şi s-a aprobat suplimentarea spaţiului folosit de Casa Judeţeană de Pensii Harghita, aflat în incinta Policlinicii Miercurea-Ciuc, pe baza contractului de comodat 93/2004, cu completările şi modificările ulterioare, cu o cameră având o suprafaţă de 16 mp, pentru asigurarea continuităţii folosirii spaţiului destinat activităţii de expertiză medicală a capacităţii de muncă.

 

SC HONLINE SRL

Consiliul a aprobat – cu 5 abţineri – bugetul de venituri şi cheltuieli al SC HONLINE MEDIA SRL pe 2015. În expunerea de motive se precizează faptul că CJ Harghita deţine o pondere de 99,98 la sută din capitalul social al societăţii respective, care are ca principal domeniu de activitate editarea de cărţi, editarea de ziare, reviste şi altele şi care se autofinanţează. Potrivit planului de activitate pe 2015 se estimează venituri în sumă de 786,4 mii lei şi cheltuieli de 784 mii lei, astfel CJH este competent în a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii. Chiar dacă preşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba, a precizat că din bugetul său Consiliul Judeţean nu dă nici un ban, consilierii PCM şi PPMT s-au abţinut pentru că nu le este foarte clar cu ce se ocupă această societate. Poate se vor lămuri la proxima întâlnire cu managerul acestei societăţi, întâlnire promisă de preşedintele Borboly.

(Cu alte amănunte privind hotărârile adoptate în şedinţa ce a avut loc la Borsec vom reveni într-un număr viitor)

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.