Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Dacă pacientul îşi cumpără singur medicamentele în spitalele publice, unitatea medicală trebuie să-i ramburseze contravaloarea | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 25 februarie 2024
Home » Sănătate » Dacă pacientul îşi cumpără singur medicamentele în spitalele publice, unitatea medicală trebuie să-i ramburseze contravaloarea
Dacă pacientul îşi cumpără singur medicamentele în spitalele publice, unitatea medicală trebuie să-i ramburseze contravaloarea

Dacă pacientul îşi cumpără singur medicamentele în spitalele publice, unitatea medicală trebuie să-i ramburseze contravaloarea

  • Informaţii generale privind asistenţa medicală spitalicească

Continuăm seria de materiale informative, realizate împreună cu sprijinul Casei de Asigurări de Sănătate Harghita, despre serviciile de care beneficiază persoanele asigurate în domeniul public de asigurări de sănătate, cu asistenţa medicală spitalicească. În cadrul acestui material vom afla ce servicii sunt gratuite şi care se plătesc într-un spital public, despre contribuţia personală pe care pacienţii o pot plăti într-un spital privat, chiar dacă acesta se află în relaţie contractuală cu CAS, despre ce se întâmplă atunci când, într-un spital public, pacientul trebuie să-şi cumpere medicamentele sau alte materiale sanitare, iar în final vom vedea câteva cifre din judeţul nostru, inclusiv financiare.

Pentru început să reamintim faptul că serviciile spitaliceşti se acordă pentru bolile care necesită internare şi cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masă.

Serviciile medicale în regim de spitalizare se acordă, conform programării, în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau de medicul specialist din ambulatoriu. Bineînţeles, în cazul urgenţelor, nu este necesar biletul de trimitere, iar persoanele neasigurate beneficiază de aceste servicii până la rezolvarea urgenţei sau până la rezolvarea completă a cazului.

Serviciile medicale se pot acorda prin spitalizare de zi, prin care se înţelege o durată de internare de maximum 12 ore, sau prin spitalizare continuă, care implică o durată de internare mai mare de 12 ore. În cazul spitalizării de zi pot fi tratate afecţiuni precum: anemie, infecţii ale căilor respiratorii, infecţii ale tractului urinar, infecţii intestinale virale sau bacteriene, diaree infecţioasă, sindromul intestinului iritabil, boala refluxului gastro-esofagian, varice fără inflamaţie, amigdalită acută, tiroidită autoimună, diabet zaharat, cardiomiopatia ischemică, insuficienţa valvei mitrale sau aortice fără indicaţie de intervenţie chirurgicală, hepatită alcoolică.

Ce servicii se plătesc în unităţi sanitare publice

Se cunoaşte faptul că în spitalele publice, care au încheiate contracte cu casele de asigurări de sănătate, asiguraţii beneficiază de servicii medicale gratuite, dar există câteva care nu sunt decontate de către stat. Este vorba de servicii hoteliere cu grad înalt de confort, contravaloarea fiind stabilită de fiecare spital în parte (de precizat faptul că prin confort standard se înţelege un salon cu cel puţin 3 paturi, grup sanitar propriu, fără dotări de genul TV, radio, frigider, iar masa este acordată la nivelul alocaţiei de hrană). De asemenea, dacă pacientul solicită anumite servicii medicale, atunci va trebuie să suporte contravaloarea lor. Şi va trebui să plătească în cazul serviciilor medicale care nu sunt incluse în contractul spitalului cu casa de asigurări de sănătate.

Totodată, pacientul trebuie să suporte o sumă care variază între 5 lei şi 10 lei pentru un episod de spitalizare (indiferent de numărul de zile de spitalizare) şi care reprezintă coplata.

Bineînţeles, dacă pacientul se adresează unui spital care nu se află în contract cu casa de asigurări de sănătate, atunci va suporta contravaloarea serviciilor medicale de care a beneficiat şi nu poate recupera aceste sume de la casa de asigurări de sănătate.

Condiţii de acordare a serviciilor de spitalizare în unităţile sanitare private

Începând cu data de 1 iulie, spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate pot percepe o contribuţie personală de la pacienţii care optează să beneficieze de servicii de spitalizare, pentru o afecţiune în formă acută, în aceste unităţi cu finanţare în funcţie de grupuri de diagnostice (sistem DRG).

Contribuţia personală reprezintă diferenţa dintre tariful decontat de casa de asigurări de sănătate şi tariful practicat de spitalul privat.

Pentru a asigura transparenţa şi respectarea drepturilor pacienţilor, au fost introduse următoarele reglementări: spitalul privat în contract cu casa de asigurări de sănătate are obligaţia de a afişa public, la sediu şi pe pagina web, tarifele practicate, precum şi suma decontată de către stat şi valoarea contribuţiei personale pentru serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate.

Înainte de internare, asiguratul va primi un deviz estimativ privind costurile serviciilor medicale solicitate, valabil 5 zile lucrătoare. Orice modificări de costuri asupra devizului iniţial apărute pe parcursul internării vor fi realizate doar cu acordul scris al pacientului sau aparţinătorului legal al acestuia. La externare, pacientului i se va elibera un decont, care va cuprinde toate cheltuielile aferente spitalizării.

Ce se întâmplă în situaţia în care un asigurat, deşi este internat în spital, trebuie să plătească medicamentele din bani proprii?

În cazul în care medicul din secţia în care asiguratul este internat recomandă, în baza unor documente medicale, anumite medicamente, materiale sanitare sau investigaţii de laborator, iar cheltuielile pentru acestea sunt suportate de către asigurat, deşi ar fi fost îndreptăţit să beneficieze de acestea gratuit, spitalul rambursează pacientului contravaloarea acestor cheltuieli la solicitarea asiguratului.

Rambursarea cheltuielilor menţionate este o obligaţie care se aplică exclusiv spitalelor publice şi se realizează din veniturile proprii ale acestora. Spitalele publice realizează o metodologie pe baza căreia rambursează aceste cheltuieli, care este pusă la dispoziţia casei de asigurări de sănătate şi este adusă la cunoştinţa pacienţilor la internarea acestora în spital.

Asistenţa medicală spitalicească la nivelul judeţului Harghita

La nivelul judeţului Harghita, pe perioada 1 august – 31 decembrie, s-au încheiat 5 contracte cu furnizori de asistenţă medicală spitalicească, fiind stabilit un număr total de paturi contractabile de 1.724. La Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc sunt 667 paturi; la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc – 477 paturi, la cel din Gheorgheni – 172 paturi, la Topliţa – 133 paturi, iar la Spitalul de Psihiatrie Tulgheş – 275 paturi.

În perioada de contractare au avut loc şi şedinţele de negociere cu spitalele, pentru stabilirea sumelor de contractat pentru anul 2021, pentru servicii spitaliceşti, în unităţile sanitare cu paturi. Începând cu luna august, suma contractată se defalchează pe trimestre şi pe luni, avându-se în vedere trimestrializarea creditelor de angajament.

Deoarece anul trecut a fost unul atipic în contextul pandemiei, discuţiile au fost purtate pe baza indicatorilor realizaţi de spitale în anul 2019, mediile lunare a cazurilor externate in ultimii 5 ani, mediile lunare contractate în anul 2019, respectiv în primul semestru al anului 2020. De asemenea, au fost luate în calcul si ofertele de servicii  depuse de unităţile sanitare cu paturi.

În urma discuţiilor s-a stabilit suma lunară de contract, respectând totodată încadrarea în creditele de angajament trimestrializate, aprobate. Suma lunară de contract, începând din luna august 2021, în valoare de 12.306,83 mii lei, este cu 11,3% peste valorile de contract din semestrul I al anului 2021, se încadrează în valoarea trimestrializată a creditelor de angajament şi acoperă necesarul de finanţare al unităţilor sanitare cu paturi în condiţii normale de funcţionare.

LIVIU CÂMPEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.