Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Cererile pentru subvenţia la motorină se depun în baza unei programări | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 25 aprilie 2024
Home » Agricultură/Ecologie » Cererile pentru subvenţia la motorină se depun în baza unei programări
Cererile pentru subvenţia la motorină se depun în baza unei programări

Cererile pentru subvenţia la motorină se depun în baza unei programări

 Respectaţi-o, e spre binele dumneavoastră!

În scopul obţinerii ajutorului de stat prin reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, ne-a transmis APIA Harghita, potenţialii beneficiari ai lui trebuie să completeze o cerere de acord prealabil pentru finanţare, pe care o depun la sediul instituţiei din Miercurea-Ciuc, str. Progresului, nr. 16. Şi pentru că timpul presează, dar şi pentru că e necesară o mai bună coordonare a activităţii, în plan local a fost organizată sesiunea de primire a cererilor de acord prealabil şi a cererilor trimestriale în baza unei programări, fermierilor care au comunicat un număr de telefon urmând a li se transmite data depunerii printr-un SMS.

Cu sublinierea că Ordinul MADR nr. 1727 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură a fost publicat în MO, am să vă reţin atenţia cu următorul aspect: pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului amintit, beneficiarii eligibili fiind cei prevăzuţi la art. 4 din HG nr. 1174/2014.

Cât priveşte persoanele fizice, de ştiut e că ele pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai schemei dacă în 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale se autorizează ca persoană fizică sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Şi acum, stimaţi cititori, luaţi un creion şi o hârtie şi notaţi ce vă voi spune eu, sau mai bine asiguraţi-vă că nu veţi pierde nici un număr al jurnalului nostru care vă ţine la curent cu problemele ce vă privesc direct. Înainte de asta, însă, trebuie să mai ştiţi că ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc o serie de condiţii, în funcţie de sectorul vegetal, zootehnic şi/sau de îmbunătăţiri funciare, în care îşi desfăşoară activitatea. Şi iată despre ce vorbesc: să fie înscrişi în Registrul unic de identificare; să figureze în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează, sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele aflate în exploataţie, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere, solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/păsări/familii de albine; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al ANSVSA sau să deţină un document de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru porci, păsări, familii de albine; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum 1 ha inclusiv, iar suprafeţele parcelelor agricole de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia celor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate.

În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole şi/sau viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă trebuie să fie de 0,1 ha; să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine, în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; să utilizeze doar instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.

Acuma, dacă n-aţi obosit, pe o altă hârtie notaţi ce acte vă trebuie pentru a le anexa la Cererea de acord prealabil pentru finanţarea diferenţei de acciză: copii ale documentelor de identitate şi ale celor de înregistrare; adeverinţă în original de la Registrul agricol cu suprafeţele aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate; adeverinţă de la Registrul agricol eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale, păsări, familii de albine etc.; situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care se solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, conform modelului din Anexa 2 a Ordinului MADR 1727; copia documentelor care atestă înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară; situaţia privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar conform Anexei 3; angajamentul solicitantului persoană fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite în cel mult 10 zile lucrătoare de la data limită de depunere a cererilor.

Referitor la cererile de plăţi trimestriale pe anul în curs, de reţinut e că prima însumează cantitatea de motorină utilizată în trimestrele I şi II.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor şi/sau producţiei de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care se solicită acordarea ajutorului (Anexa 8); documente ce atestă cantitatea de ciuperci; situaţia centralizată a cantităţii de motorină utilizată (Anexa 9); copia facturilor fiscale de cumpărare a motorinei, emise de vânzător pe numele solicitantului; dovada contului deschis la trezorerie, copii ale documentelor de identitate/înregistrare, dacă au intervenit modificări; adeverinţă în original de la Registrul agricol cu suprafeţele aflate în exploatare, dacă sunt modificări.

În sectorul zootehnic este necesară situaţia centralizată a cantităţii de motorină utilizată, după modelul prevăzut în Anexa 9; o copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei, emisă de vânzător pe numele solicitantului; situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul veterinar (Anexa 10); dovada contului din trezorerie; copia de pe cererea depusă de apicultori la consiliile locale pentru asigurarea vetrelor de stupină temporare sau permanente; copia documentelor de identitate/înregistrare dacă au intervenit între timp modificări.

Cu speranţa că nu v-a pierit cheful de subvenţie pentru motorină alergând după atâtea hârţoage, mie una nu-mi rămâne decât să vă doresc mult succes prin hăţişurile birocraţiei!

ŞTEFANA DRĂGHICI

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.