Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Aproximativ 22% din suprafaţa judeţului este înregistrată, la cerere sau din oficiu, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 aprilie 2024
Home » Societate » Aproximativ 22% din suprafaţa judeţului este înregistrată, la cerere sau din oficiu, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară
Aproximativ 22% din suprafaţa judeţului este înregistrată, la cerere sau din oficiu, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

Aproximativ 22% din suprafaţa judeţului este înregistrată, la cerere sau din oficiu, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

„Având în vedere suprafaţa de teren agricol cadastrată, contractată şi care urmează să fie contractată şi finanţările pe care le oferă agenţia în fiecare an, noi sperăm ca întreaga suprafaţă agricolă a judeţului să fie contractată de către primării”

O suprafaţă de aproape 145.000 (144.759) de hectare este înregistrată, până în data de 24 octombrie a.c., la cerere sau din oficiu, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi în aplicaţia informatică eTerra. Suprafaţa totală a judeţului Harghita este de 663.684 ha. Astfel că suprafaţa intabulată în judeţ este în procent de 21,81%. Numărul total de imobile înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi în aplicaţia informatică eTerra este de 103.825.

După cum se ştie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), al cărui obiectiv principal este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional. De asemenea, în cadrul acestui proiect, surse de finanţare pot fi şi fondurile din bugetele locale. Priorităţile în cadrul acestui program sunt terenurile agricole pentru care se primeşte subvenţie de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură şi suprafeţele care sunt afectate de investiţii de interes naţional.

În continuare, vom vedea care este situaţia din acest punct de vedere în judeţul Harghita, dar şi care sunt noile modificări legislative adoptate în domeniu. Despre acestea am discutat cu directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă.

Şapte comune din judeţ vor beneficia de fonduri europene pentru cadastrarea terenurilor

Directorul OCPI Harghita a declarat că în cadrul Proiectului CESAR s-a finalizat lucrarea de înregistrare sistematică în comuna Sâncrăieni şi este în curs de finalizare cea din Remetea. În acest ultim caz se speră ca până la finalul anului să fie depusă lucrarea pentru recepţie.

Până în momentul de faţă, suprafaţa agricolă (care este prioritară) cadastrată în mod sistematic la nivelul judeţului este de 3,70% din total, ceea ce înseamnă 14.617,38 ha. De asemenea, în perioada 2016-2018, pe o suprafaţă de 3.506 ha au fost realizate planuri de încadrare în tarla.

În momentul de faţă există contracte în derulare pentru o suprafaţă de 73.055 ha. Aceasta înseamnă o suprafaţă agricolă cu contracte în derulare, la care se adaugă şi comuna Subcetate, unde lucrarea e în derulare, de 18,50%.

Jur. Sorin Truţă a spus că în perioada următoare urmează a se încheia alte contracte. În baza acordului-cadru încheiat de ANCPI urmează să fie încheiate contracte subsecvente cu localităţile Sândominic şi Gălăuţaş.

De asemenea, urmează să fie contractate lucrările în cadrul Programului Operaţional Regional, din fonduri europene, de către şapte comune: Ciucsângeorgiu, Lupeni, Mărtiniş, Plăieşii de Jos, Praid, Satu Mare şi Zetea. Primele două localităţi care vor face obiectul încheierii unui contract de achiziţii sunt comunele Zetea şi Plăieşii de Jos.

În total, urmează a se contracta lucrări pe o suprafaţă totală de 80.685 ha teren agricol, ceea ce înseamnă un procent de 20,43%.

Dacă aceste contracte se vor finaliza cu succes, suprafaţa agricolă cadastrată în judeţul Harghita va ajunge la 42,62% din total, adică 168.357,38 ha, la care se vor adăuga suprafeţele care urmează să fie contractate urmare a lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de primării în perioada următoare.

A fost prelungit termenul pentru contractele încheiate între primării şi ANCPI în semestrul II al acestui an

În 2018, pe finanţarea 2 sunt 24.923 ha contractate, iar pe finanţarea 3 din acest an sunt contractate 37.386 ha.

La începutul lunii august, unităţile administrativ-teritoriale din judeţ au fost întrebate dacă doresc o nouă finanţare în cursul anului 2018. Pentru fiecare localitate care a răspuns că doreşte o nouă finanţare şi pentru cele care nu au trimis răspuns – este vorba de 48 de localităţi – s-a alocat de către ANCPI suma de 155.000 lei.

În acest context, a spus jur. Sorin Truţă, agenţia a considerat că ar trebui să intervină şi să prelungească termenul pentru contractele care se încheie în anul 2018, semestrul II (pe finanţarea 4). Şi atunci a fost emis Ordinul 1104/5 octombrie 2018 al directorului general al agenţiei, care a stabilit că termenul pentru care se poate încheia contractul de finanţare este de 18 luni. Acest termen se va aplica şi contractelor de finanţare pentru care încă nu au fost încheiate contracte de achiziţie. 32 de contracte fiind încheiate în intervalul 4-7 septembrie 2018, de la momentul în care a apărut acest ordin în Monitorul Oficial vor putea fi adiţionate ca ele să aibă în termen de 18 luni de la data încheierii. Iniţial aveau un termen de un an şi 2 luni, iar în urma acestui ordin vor avea un termen de un an şi 6 luni.

„Din 48 de UAT care au primit alocare, 36 au încheiat contracte de finanţare în termenul de 560 de zile prevăzut de lege. De asemenea, sperăm ca cei care au contractele de finanţare încheiate să reuşească să găsească prestatori cu care să încheie contractele de achiziţie publică”, a declarat directorul OCPI Harghita.

„Având în vedere suprafaţa de teren agricol cadastrată, contractată şi care urmează să fie contractată şi finanţările pe care le oferă agenţia în fiecare an, noi sperăm ca întreaga suprafaţă agricolă a judeţului să fie contractată de către primării”, a spus jur. Sorin Truţă.

A apărut posibilitatea co-finanţării lucrărilor demarate de localităţi

În ceea ce priveşte noile prevederi legislative în domeniu, directorul OCPI Harghita a arătat că, în data de 25 septembrie 2018, a fost postat pe site-ul ANCPI Ordinul 1065 al directorului general, prin care s-a aprobat regulamentul privind procedura de plată destinată co-finanţării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unităţile administrativ-teritoriale. Un regulament aşteptat de autorităţile publice locale.

Directorul OCPI Harghita a explicat că în comparaţie cu instituţia finanţării care este destinată în primul rând sectoarelor cadastrale din extravilanul localităţilor, cu prioritate pe terenurile agricole care au subvenţie la APIA şi suprafeţele care sunt afectate de investiţii de interes naţional, prin co-finanţare nu se mai face această distincţie. Pe scurt, unitatea administrativ-teritorială care intenţionează să demareze lucrări de înregistrare sistematică la nivelul localităţii, la nivel de sector cadastral, numai în extravilan ori numai în intravilan, e opţiunea ei, înştiinţează ANCPI că doreşte să iniţieze procesul de înregistrare sistematică, pentru care solicită co-finanţarea prevăzută de lege. Apoi derulează procedura de achiziţie, semnează contractul de achiziţie cu persoana autorizată, iar la final oficiul de cadastru recepţionează lucrarea de înregistrare sistematică şi, după ce sunt deschise cărţile funciare, ANCPI decontează 60 de lei/carte funciară deschisă, indiferent de locul unde e situat imobilul, intravilan sau extravilan. Sau mai puţin dacă valoarea din contractul de achiziţie este mai mică de 60 de lei.

Mai multe modificări care sunt benefice în procesul de cadastrare

Jur. Sorin Truţă a explicat că s-a modificat şi Legea nr. 7, ca urmare a apariţiei OUG nr. 31/2018 şi a Legii de aprobare 185/2018, care a intrat în vigoare în 26 iulie a.c., care a adus modificări legislative esenţiale în domeniu.

În primul rând, procesele-verbale de punere în posesie pot fi integrate în lucrările de înregistrare sistematică şi în baza acelor procese-verbale de punere în posesie se poate înscrie provizoriu dreptul de proprietate până la eliberarea titlului de proprietate.

S-a modificat şi art. 13, alin. 2 şi partea introductivă a aliniatului 7, în sensul că s-a adăugat la terenurile pentru care putea fi notată posesia în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică şi imobilele pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin eliberarea titlurilor de proprietate. Concret, dacă s-a eliberat titlul de proprietate şi ulterior proprietarul înscris în titlul de proprietate a vândut imobilul sub semnătură privată, în cadrul lucrării de înregistrare sistematică se poate nota dobânditorul, adică posesorul. Dar aceasta numai în situaţia în care s-a finalizat procesul de retrocedare prin eliberarea titlului de proprietate.

O altă reglementare importantă: dacă cu prilejul înregistrării sistematice asupra unui imobil sunt identificaţi mai mulţi proprietari, care au acte de proprietate diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a doua existenţa acestei situaţii juridice fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătoreşti definitive concomitent cu radierea din oficiu a notării.

O altă modificare esenţială, conform sursei citate, este că înscrierile din cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării înregistrării sistematice pot fi modificate din oficiu sau la cerere fără plata unui tarif până la data primei înscrieri subsecvente. Mai exact, procesul de înregistrare sistematică e un proces dinamic. Recepţia se face procentual. Se poate întâmpla să fie omisiuni, erori etc. Până când imobilul înscris urmare a înregistrării sistematice nu este înstrăinat, orice persoană interesată poate cere modificarea sau oficiul de cadastru, dacă constată greşeli, poate să corecteze erorile din oficiu.

Jur. Sorin Truţă a spus că aceste modificări şi altele au fost aduse la cunoştinţa primarilor care au solicitat finanţare în cadrul întâlnirilor de lucru din 4-7 septembrie, 11 şi 12 octombrie.

„Prin aceste reglementări, dar şi altele, promovate şi susţinute de către ANCPI a fost creată oportunitatea ca procesul de înregistrare sistematică şi cel de reconstituire a dreptului de proprietate în sectoarele care fac obiectul contractelor de prestări servicii să fie finanţate şi să se desfăşoare în acelaşi timp”, a mai spus jur. Sorin Truţă.

(Poate cea mai importantă modificare din domeniu se referă la posibilitatea notării posesiei în cartea funciară, cu scopul de urgentare a realizării cadastrului integrat la nivel naţional, prin clarificarea situaţiei juridice a persoanelor care posedă în fapt un teren de timp îndelungat, dar care nu deţin acte de proprietate asupra acestuia. În legătură cu această reglementare vom reveni într-un număr viitor)

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.