Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Aproape 5 milioane de lei, prejudicii identificate de auditorii publici la mai multe primării şi societăţi comerciale de interes local din judeţ | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 aprilie 2024
Home » Economic » Aproape 5 milioane de lei, prejudicii identificate de auditorii publici la mai multe primării şi societăţi comerciale de interes local din judeţ
Aproape 5 milioane de lei, prejudicii identificate de auditorii publici la mai multe primării şi societăţi comerciale de interes local din judeţ

Aproape 5 milioane de lei, prejudicii identificate de auditorii publici la mai multe primării şi societăţi comerciale de interes local din judeţ

Primăria Frumoasa a plătit aproape 510.000 lei pentru reparaţiile unei şcoli, care în realitate valorau de 220.000 lei

Auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Harghita au identificat la mai multe primării şi societăţi comerciale de interes local din judeţ nereguli care au dus la prejudicierea bugetelor respective cu suma totală de 4.876.000 lei. Din această sumă, în timpul controalelor s-au recuperat 262.000 lei. De asemenea, nerespectarea reglementărilor legale au condus la nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea a 10.088.000 lei la bugetele locale (în timpul controalelor s-au încasat operativ 433.000 lei). Totodată, au fost constatate nereguli financiar-contabile care, „deşi nu au determinat identificarea de venituri suplimentare sau prejudicii, totuşi au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate”, aceste abateri fiind cuantificate la valoarea de 62.434.000 lei.

Datele prezentate apar în „Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul judeţului Harghita”, realizat de Camera de Conturi în urma controalelor şi acţiunilor de audit realizate în 2016, şi făcut public săptămâna aceasta.

Printre multele abateri constatate de auditorii Camerei de Conturi Harghita se regăsesc: nereguli în derularea unor contracte de investiţii sau prestări de servicii; încălcarea legilor privind achiziţiile publice; efectuarea de plăţi fără existenţa documentelor justificative legal întocmite care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor decontate, respectiv să certifice livrarea bunurilor sau efectuarea lucrărilor; nerespectarea prevederilor legale cu privire la modul de stabilire, evidenţiere şi încasare a impozitului pe teren intravilan şi extravilan, aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice etc.

Primăriile localităţilor şi instituţiile subordonate controlate de auditorii publici şi la care s-au identificat prejudicii importante, peste 100.000 lei, sunt: Miercurea-Ciuc – 676.000 lei; Topliţa – 573.000 lei; Ditrău – 166.000 lei; Frumoasa – 387.000 lei; Lăzarea – 106.000 lei; Lunca de Sus – 151.000 lei; Sândominic – 106.000 lei; Secuieni – 174.000 lei; Siculeni – 204.000 lei; Voşlăbeni – 376.000 lei; precum şi Consiliul Judeţean Harghita – 295.000 lei. La societăţile comerciale de interes local controlate, cele mai mari prejudicii au fost identificate la: SC GOS-MAD SRL Mădăraş – 872.000 lei; SC Goscom SA Miercurea-Ciuc – 90.000 lei; Harvíz SA Miercurea-Ciuc – 68.000 lei.

Cele mai mari sume descoperite de auditorii publici ca fiind venituri suplimentare cuvenite bugetelor locale, însă nestabilite, neurmărite şi neîncasate au fost la primăriile localităţilor: Miercurea-Ciuc – 5.016.000 lei; Topliţa – 1.114.000 lei; Sândominic – 491.000 lei; Mărtiniş – 404.000 lei.

În toate cazurile s-au dispus măsuri de remediere a deficienţelor, potrivit legii.

Cum s-au plătit 290.000 lei în plus pentru reparaţiile la clădirea Şcolii Gimnaziale „Nyírő József” din satul Nicoleşti, comuna Frumoasa

Conform sursei citate, una din entităţile la care s-au identificat nereguli la decontarea unor lucrări de reparaţii a fost Şcoala Gimnazială din satul Nicoleşti, care poartă numele criminalului de război hortyst Nyírő József, instituţie aflată în subordinea unităţii administrativ-teritoriale comuna Frumoasa, care a plătit în plus suma de 290.000 lei. „S-a constatat că la nivelul Şcolii Gimnaziale Nyírő József – instituţie aflată în subordinea entităţii verificate (n.n. – Primăria comunei Frumoasa) – au fost angajate cheltuieli de natura investiţiilor cu nerespectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi a construcţiilor publice, plata obligaţiilor financiare fiind efectuate fără existenţa documentelor justificative legal întocmite, care să certifice exactitatea sumelor de plată”, se arată în raport.

În fapt, auditorii au constatat că „în baza unui proiect de execuţie (faza PAC şi PT) s-a prevăzut necesitatea şi oportunitatea efectuării unor lucrări de reparaţii capitale şi de extindere la clădirea Şcolii Gimnaziale din satul Nicoleşti, proiectantul estimând valoarea lucrărilor la suma de 426 mii de lei. Prin derularea superficială a procedurii de contractare şi prin nerespectarea normei juridice cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică (…) în cursul lunii mai 2011 s-a încheiat un contract de lucrări, cu o valoare de 163 mii de lei. (…) Contractul s-a perfectat pentru o perioadă de 4 luni. În perioada anilor 2011 şi 2012, anumite prevederi din contract, precum: denumirea achizitorului; prelungirea duratei contractului «de la data de 01.10.2011 până la definitivarea investiţiei» şi majorarea în mod arbitrar a valorii contractului cu suma de 339 mii lei pe baza unui deviz ofertă, au fost modificate prin 3 (trei) acte adiţionale. Procentul de creştere a preţului iniţial al contractului a fost de 208%. Printre altele, s-a reţinut că şi acest «deviz ofertă» este neconform cerinţelor de formă şi conţinut impusă de norma juridică incidentă, fiind întocmit în mod superficial, sumar, conţinând multe erori de calcul elementare. În aceste condiţii, valoarea contractului s-a ridicat la suma de 502 mii lei”.

Mai departe, auditorii publici constată că „în condiţii similare contractului de lucrări sus-menţionat, în cursul anului 2011, unitatea de învăţământ a perfectat cu aceeaşi societate un contract de servicii având acelaşi obiect – Reparaţii capitale şi extindere la Şcoala Generală cu cls. I-IV Nicoleşti obiectiv II şi cu un preţ al contractului de 559.752,53 lei. (…) S-a reţinut că, în fapt, valoarea de 559.752,53 lei a rezultat din cumularea preţului a două contracte – încheiate în anul 2010 şi 2011 – şi a unui act adiţional încheiat în data de 12.11.2012 (57.772 lei + 162.883,84 lei + 339.098 lei), ceea ce denotă că acest contract a fost întocmit ulterior perfectării înscrisurilor menţionate mai înainte”.

În continuare, în document se arată că „în perioada 2010-2015 – în baza unor facturi care aveau anexate «situaţii de lucrări» neconforme cu cerinţele legale, nesemnate de dirigintele de şantier, sens în care nu s-a confirmat exactitatea şi realitatea lucrărilor facturate – s-a decontat către firma contractantă suma de 510 mii de lei”.

În timpul misiunii de audit financiar, echipa de auditori publici externi împreună cu reprezentantul legal al achizitorului au efectuat o verificare pe teren la şcoala respectivă, concluzionând că „lucrările de reparaţii capitale (reabilitare şi extindere) efectuate prezintă stadiul unei investiţii realizate superficial, cu materiale de calitate inferioară celor prevăzute în documentaţia de proiectare”.

De asemenea, a avut loc şi un control de specialitate realizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, în urma căruia „au fost constatate o serie de încălcări a normelor juridice ce reglementează calitatea în construcţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii”.

„În concluzie, în urma verificărilor efectuate (…) s-a constatat şi consemnat că, din valoarea plăţilor totale de 510 mii lei, au fost identificate lucrări vizibile pe teren estimate la o valoare de 220 mii lei, din care: 162 mii lei «extindere clădire» şi 57 mii lei «reabilitare acoperiş», context în care plăţile efectuate nelegal şi nejustificat se cifrează la valoarea de 289 mii lei”. Astfel că entitatea publică de învăţământ preuniversitar – aflată în subordinea UATC Frumoasa – a fost prejudiciată cu suma de 289.000 lei, în timpul misiunii de audit fiind calculate foloase nerealizate în sumă de 81 mii lei, context în care prejudiciul total s-a estimat la suma de 370 mii lei. (Şt.P.)

(Cu alte constatări ale auditorilor Camerei de Conturi Harghita în urma controalelor efectuate în diferite localități din județ vom reveni în numerele viitoare.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.