Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

61 de localităţi din judeţul Harghita vor putea accesa în 2017 fonduri în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 25 aprilie 2024
Home » Societate » 61 de localităţi din judeţul Harghita vor putea accesa în 2017 fonduri în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară
61 de localităţi din judeţul Harghita vor putea accesa în 2017 fonduri în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

61 de localităţi din judeţul Harghita vor putea accesa în 2017 fonduri în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară

Cu sumele alocate, fiecare primărie ar putea cadastra, în termen de 24 de luni, minimum 2.500 de imobile

În judeţul Harghita, implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) în anul 2016 a întâmpinat o serie de dificultăţi, care au condus la situaţia în care, din 62 de localităţi ce puteau beneficia de fonduri, în doar şapte localităţi au fost recepţionate documente tehnice şi au fost deschise cărţi funciare (Ciceu, Dăneşti, Păuleni-Ciuc, Sânmartin, Satu Mare, Ulieş, Tulgheş). Obiectivul principal al PNCCF este de a înregistra gratuit toate imobilele, respectiv toate terenurile şi clădirile din România, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

În acest an, 61 de localităţi din Harghita au posibilitatea să execute lucrări de înregistrare sistematică finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pe sectoare cadastrale.

Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Nicolae Truţă, a declarat că la începutul acestei luni ANCPI a transmis instituţiei pe care o conduce lista unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) pentru care au fost repartizate prevederi bugetare pentru contractele de finanţare ce pot fi iniţiate în anul 2017. „În data de 4 aprilie 2017, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a transmis către OCPI Harghita Anexa privind repartizarea bugetară cu privire la transferurile pentru finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul PNCCF pe anul 2017 şi Anexa privind lista UAT-urilor pentru care au fost repartizate prevederi bugetare pentru contractele de finanţare ce pot fi iniţiate în anul 2017, precum şi copia hotărârii Consiliului de administraţie al ANCPI nr. 5/2017 prin care au fost alocate prevederile bugetare pentru anul 2017 în acest scop şi pentru contractele încheiate în 2016 şi adiţionate cu valabilitate în 2017. Au fost repartizate credite de angajament în valoare de 150.000 lei şi credite bugetare în valoare de 107.000 de lei pentru 61 de localităţi din judeţul Harghita, care vor putea să încheie contracte de finanţare în anul 2017”, a explicat jur. Sorin Truţă.

Nu au fost repartizate fonduri pentru şase localităţi

În acest an, din motive obiective, nu au fost repartizate prevederi bugetare pentru şase localităţi.

Astfel, pentru comunele Sâncrăieni şi Remetea nu au fost alocate fonduri deoarece în aceste localităţi sunt în derulare contractele de înregistrare sistematică în cadrul proiectului CESAR. În ceea ce priveşte comuna Sâncrăieni, a fost recepţionată lucrarea de înregistrare sistematică, realizată în cadrul proiectului CESAR, în data de 28 noiembrie 2016 pentru un număr de 6.150 de imobile. „Am primit procesul-verbal de acceptanţă din partea ANCPI şi au fost afişate documentele tehnice ale cadastrului începând cu data de 11 aprilie la sediul Căminului cultural din localitatea Sâncrăieni, pe pagina electronică a autorităţii publice locale şi pe pagina electronică a ANCPI. Aducem la cunoştinţă şi pe această cale deţinătorilor de imobile şi titularilor altor drepturi cu privire la imobile să verifice în perioada de 60 de zile informaţiile afişate şi, în cazul în care constată neconcordanţe, să depună cereri de rectificare”, a spus jur. Sorin Truţă.

De asemenea, nu au fost repartizate fonduri pentru localităţile Subcetate, Gălăuţaş, Sândominic, deoarece în cazul acestora sunt în derulare proceduri de achiziţie de către ANCPI în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de UAT. „Ofertele pentru aceste localităţi puteau fi depuse până la data de 6 aprilie la ANCPI. Sperăm că au fost depuse oferte corespunzătoare, astfel încât să poată fi încheiate contracte în vederea realizării acestor lucrări”, a precizat directorul OCPI Harghita.

Potrivit acestuia, nu au fost repartizate prevederi bugetare nici pentru municipiul Miercurea-Ciuc, pentru că între această localitate şi ANCPI există în continuare un protocol de colaborare, încheiat în cursul anului 2010, în vederea realizării Cadastrului general la nivel de UAT.

În două comune, lucrările începute în 2016 au fost continuate şi în 2017

Conform sursei citate, în două localităţi din judeţ – Corund şi Praid – lucrările de înregistrare sistematică finanţate de ANCPI pe sectoare cadastrale începute în 2016 au continuat şi în acest an.

Astfel, în cazul comunei Corund, în data de 10 aprilie 2017 a fost întocmit procesul-verbal de recepţie tehnică pentru sectorul cadastral 1, cu o suprafaţă de 176,27 hectare şi un număr total de 497 de imobile recepţionate. „A fost emis procesul-verbal de acceptanţă de către UAT. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului se va face pe 25 aprilie pentru o perioadă de 60 de zile în vederea verificării informaţiilor de către persoanele interesate şi depunerea cererilor de rectificare, dacă e cazul”, a declarat jur. Sorin Truţă.

În ceea ce priveşte contractul de finanţare încheiat între OCPI Harghita şi comuna Praid, în data de 7 aprilie au fost recepţionate sectorul cadastral nr. 1 – cu o suprafaţă de 42,24 hectare, cu un număr de 190 de imobile – şi sectorul cadastral nr. 2, cu o suprafaţă de 58,7 hectare, cu un număr de 240 de imobile recepţionate. Şi în acest caz a fost emis procesul-verbal de acceptanţă de către primărie, iar documentele tehnice ale cadastrului urmează să fie publicate pe 27 aprilie 2017, la fel pentru o perioadă de 60 de zile în vederea verificării informaţiilor de către persoanele interesate şi depunerea cererilor de rectificare, dacă e cazul.

„Cu localitatea Praid se va prelungi durata contractului de finanţare şi urmează să încheiem un act adiţional în acest sens în vederea finalizării ultimului sector cadastral contractat. E vorba de sectorul cadastral nr. 3, cu un număr estimat de aproximativ 600 de imobile”, a precizat directorul OCPI Harghita.

Durata contractelor de finanţare a crescut la 24 de luni

Jur. Sorin Nicolae Truţă a explicat că în momentul de faţă este publicat pe site-ul ANCPI şi se află în dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului directorului general al ANCPI nr. 979/2016 privind aprobarea specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale. „După ce specificaţiile tehnice vor fi modificate şi publicate în Monitorul Oficial, data estimată spre publicare fiind 22 mai 2017, OCPI Harghita va înştiinţa primăriile cu privire la sumele alocate, iar acestea ar putea să opteze şi să încheie cu noi (n.n. – cu OCPI Harghita) contracte de finanţare în termen de 45 de zile de la înştiinţare. După încheierea contractelor de finanţare, primăriile vor avea un termen maxim de 45 de zile în care trebuie să încheie contracte de achiziţie publică cu prestatorii”, a spus directorul OCPI, precizând că dacă primăriile nu reuşesc să încheie contracte de achiziţie în acest termen încetează de drept contractul de finanţare.

Un alt aspect evidenţiat este că durata contractelor de finanţare a crescut la 24 de luni. „Urmare a propunerii formulate de directorul OCPI Harghita, s-a stabilit şi integrat în procedura de finanţare ca durata contractelor de finanţare să fie de maximum 24 de luni. Deci sunt 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare până la finalizarea lucrării. Cu aceste sume se vor putea cadastra minimum 2.500 de imobile la o valoare de 60 de lei/carte funciară deschisă”, a spus jur. Sorin Truţă.

De asemenea, primăriile nu sunt obligate să încheie contracte de finanţare pentru întreaga sumă repartizată, ci pot să opteze pentru un număr mai mic de imobile ce ar urma să fie cadastrate.

Prioritare: terenurile agricole care fac obiectul plăţilor prin APIA şi terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes naţional

Potrivit acestuia, în perioada următoare, OCPI Harghita va realiza activităţi pregătitoare privind demararea procedurii de finanţare. Şi anume: stabilirea împreună cu primăria a sectoarelor cadastrale la nivel de UAT; realizarea de întâlniri cu primarii din judeţ şi Instituţia Prefectului în vederea prezentării actelor normative ce reglementează finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică; organizarea de întâlniri cu persoanele autorizate din judeţ în vederea prezentării reglementărilor privind finanţarea şi executarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare; realizarea de întâlniri cu reprezentanţii camerei notarilor publici din judeţ; stabilirea împreună cu primăria a sectoarelor cadastrale care vor face obiectul achiziţiei serviciilor de înregistrare sistematică. „Şi ar fi preferabil ca primăriile să opteze pentru sectoare din care fac parte terenuri agricole care fac obiectul plăţilor prin APIA şi pentru terenuri care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes naţional – autostrăzi, reţele electrice şi de transport gaz”, a declarat directorul OCPI.

Ce imobile nu pot face obiectul decontării

Conform sursei citate, un alt aspect important se referă la faptul că numărul sectoarelor cadastrale care vor face obiectul contractului de achiziţie publică încheiate între UAT şi prestatori nu va putea fi diminuat sau majorat, „având în vedere că în conformitate cu dispoziţiile din legislaţia achiziţiilor publice aceste modificări pot fi considerate modificări substanţiale ale contractului încheiat iniţial, modificări nepermise”. „ANCPI a informat oficiile teritoriale că modificările obiectului contractului de servicii va atrage după sine sancţiunea pierderii finanţării. Astfel este foarte important ca sectoarele cadastrale care vor face obiectul finanţării să fie stabilite de către oficiul teritorial împreună cu primăria, astfel încât odată încheiat contractul de servicii cu prestatorii să nu existe nici un fel de dubiu cu privire la obiectul acestui contract”, a spus jur. Sorin Truţă.

Acesta a mai subliniat că nu vor face obiectul decontării imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară şi „nici terenurile care sunt cuprinse în planurile parcelare executate conform prevederilor Regulamentelor aprobate prin Ordinele directorului general al ANCPI 643/2006, respectiv nr. 700/2014, recepţionate de Oficiul de Cadastru prin alocarea de numere cadastrale imobilelor componente”.

De asemenea, nu vor putea face obiectul contractului de achiziţie tarlalele pentru care sunt în curs de execuţie planuri parcelare contractate din fonduri publice.

Concluzii

Comparativ cu anul trecut, când, aşa cum am arătat, implementarea acestui program a întâmpinat o serie de dificultăţi, în privinţa acestui an, jur. Sorin Nicolae Truţă s-a arătat optimist în privinţa interesului primăriilor şi persoanelor autorizate să efectueze aceste lucrări. „Având în vedere că termenul contractului de finanţare de 24 de luni este un termen multianual şi este un termen rezonabil, cu siguranţă primăriile vor fi interesate de încheierea contractelor de finanţare. Sperăm să existe interes şi determinare şi din partea persoanelor autorizate de către ANCPI să încheie contracte de achiziţie cu primăriile care au încheiat contracte de finanţare cu OCPI Harghita”, a concluzionat directorul OCPI. (Consemnare de Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

2 comments

  1. Ar trebuie repartizate fondurile in toate localitatiile, fara excluderi..

  2. Holy shintiz, this is so cool thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.