În acest an, în cadrul PNCCF:35 de primării din judeţ au încheiat contracte de prestări servicii pentru lucrări de cadastru | Informația Harghitei - jurnal independent În acest an, în cadrul PNCCF:35 de primării din judeţ au încheiat contracte de prestări servicii pentru lucrări de cadastru | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 21 iunie 2024
Home » Societate »
În acest an, în cadrul PNCCF:
35 de primării din judeţ au încheiat contracte de prestări servicii pentru lucrări de cadastru
<h5><i>În acest an, în cadrul PNCCF:</i></h5>35 de primării din judeţ au încheiat contracte de prestări servicii pentru lucrări de cadastru

În acest an, în cadrul PNCCF:
35 de primării din judeţ au încheiat contracte de prestări servicii pentru lucrări de cadastru

  • Comparativ cu anii anteriori când foarte multe astfel de contracte au fost reziliate, pentru finanţarea acordată primăriilor de către ANCPI în anul 2021 se preconizează că toate lucrările de înregistrare sistematică contractate vor fi finalizate, ceea ce reprezintă „un progres semnificativ”
  • Aproape 43% din suprafaţa de 73.080 ha cadastrate integral la nivelul a şase localităţi a fost înscrisă provizoriu pe UAT, cu proprietar neidentificat, deoarece nu au fost aplicate legile fondului funciar

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează, din anul 2016, Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), al cărui obiectiv principal este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri şi clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. PNCCF este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI, dar şi din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional. De asemenea, în cadrul acestui proiect, surse de finanţare pot fi şi fondurile din bugetele locale. Implementarea acestui program aduce cu sine o serie de beneficii importante, cum ar fi: realizarea unui inventar complet al proprietăţilor imobiliare; siguranţa circuitului civil al proprietăţilor imobiliare; clarificarea regimului juridic al proprietăţilor imobiliare publice şi private; finalizarea înregistrării terenurilor agricole, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăţi în agricultură; deschiderea gratuită a cărţilor funciare pentru toate proprietăţile din România.

Despre stadiul implementării PNCCF la nivelul judeţului Harghita am stat de vorbă cu directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Nicolae Truţă, în condiţiile în care până la 1 mai a.c. primăriile care au solicitat finanţare în acest an pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu această instituţie trebuiau să încheie contracte de prestări servicii.

Pentru început, Sorin Truţă a explicat că, în momentul de faţă, în judeţul Harghita au fost finalizate lucrările de înregistrate sistematică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) Sâncrăieni şi Remetea, pentru care s-au şi deschis cărţile funciare.

De asemenea, până la 11 mai 2022 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale în 37 de unităţi administrativ-teritoriale cu o suprafaţă totală de 45.923 hectare şi un număr total de 79.407 imobile.

Lucrări aflate în derulare la nivelul întregii localităţi

Conform sursei citate, în momentul de faţă se află în derulare lucrările de înregistrare sistematică în localităţile Sândominic, Gălăuţaş şi Subcetate. Aceste lucrări de înregistrare sistematică se realizează în baza unui contract încheiat cu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară de către prestator din fondurile ANCPI.

Directorul OCPI Harghita a spus că la Subcetate lucrarea de înregistrare sistematică a fost publicată în perioada 14 iunie – 12 august 2021. „Au fost înregistrate 2.126 de cereri de rectificare, care încă mai sunt în curs de soluţionare şi urmează ca într-un interval foarte scurt să finalizăm soluţionarea acestor cereri de rectificare. Mai exact, comisia de soluţionare a acestor cereri urmează să-şi încheie activitatea şi soluţiile să fie predate prestatorului în vederea integrării în lucrare. După integrare se va depune lucrarea în vederea recepţionării finale şi deschiderii cărţilor funciare”, a explicat Sorin Truţă.

La Gălăuţaş lucrarea a fost depusă în vederea recepţionării. „Ne aflăm într-un stadiu foarte avansat. Practic, a fost recepţionată lucrarea. În data de 4 mai a fost întocmit procesul verbal intermediar, urmează ca după ce stabilim data la care se va afişa lucrarea să publicăm documentele tehnice ale cadastrului şi pentru UAT Gălăuţaş, într-un interval de 2 săptămâni estimăm noi”, a precizat directorul OCPI Harghita.

Şi în cazul comunei Sândominic lucrarea se află într-un stadiu avansat şi urmează să fie predată în cursul acestui trimestru, în vederea recepţionării documentele tehnice spre publicare.

Lucrări de înregistrare sistematică la nivel de UAT se derulează în prezent şi prin Programul Operaţional Regional în cinci comune din Harghita: Plăieşii de Jos, Zetea, Ciucsângeorgiu, Praid şi Lupeni.

În comuna Plăieşii de Jos, lucrarea a fost recepţionată şi urmează să fie publicată la primărie pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 16 mai 2022. Lucrarea de înregistrată sistematică din Zetea a fost predată în data de 18 martie 2022 şi se află în perioada de recepţie a lucrării. Şi în cazul comunei Ciucsângeorgiu lucrarea este într-un stadiu foarte avansat şi urmează să fie depusă în curând în vederea recepţionării.

„Ce este interesant de observat din lucrările care s-au depus până acum la nivel de UAT (Remetea, Sâncrăieni, Subcetate, Gălăuţaş, Plăieşii de Jos şi Zetea), care însumează în total 73.080 ha, că o suprafaţă de 31.380,79 ha a fost înscrisă provizoriu pe UAT, ceea ce reprezintă 42,94% din suprafaţa aceasta totală, datorită faptului că nu au fost aplicate legile fondului funciar şi atunci toate suprafeţele care constituie rezerva comisiei locale de fond funciar au fost înscrise cu proprietar neidentificat provizoriu pe UAT”, a afirmat directorul OCPI Harghita.

Conform acestuia, se poate observa diferenţa între localităţile cooperativizate (la Remetea procentul suprafeţei înscrisă provizoriu este de 65%) şi cele necooperativizate, unde nu a fost CAP şi nu se aplică legile fondului funciar (o suprafaţă de 7,3% la Subcetate cu proprietari neidentificaţi şi la Gălăuţaş 16,54%).

Revenind la stadiul PNCCF, jur. Sorin Truţă a spus că la nivelul ANCPI s-a derulat procedura pentru contractarea lucrărilor de înregistrarea sistematică la nivelul UAT Satu Mare şi Mărtiniş. „Termenul de depunere a ofertelor a fost 13 septembrie 2021. Ştim că s-au depus oferte pentru ambele UAT şi în curând urmează să fie desemnaţi câştigătorii licitaţiei şi să fie încheiate contractele şi pentru ultimele două UAT care se pot realiza din fondurile alocate prin Programul Operaţional Regional”.

„Ca urmare a modificărilor legislative promovate de către conducerea ANCPI şi OCPI Harghita şi datorită creşterii preţului decontat de către ANCPI pentru un imobil s-au înregistrat progrese remarcabile”

Directorul OCPI Harghita a explicat că, totodată, în baza finanţărilor VII (obţinută în 2021) şi VIII (din acest an) sunt lucrări în derulare în 43 de localităţi, cu o suprafaţă totală aferentă de 29.305 ha şi un număr total estimat de 46.233 de imobile.

„În ceea ce priveşte finanţarea VII, aceasta s-a derulat în condiţii optime. S-au încheiat 37 de contracte în 35 de unităţi administrativ-teritoriale, în partea a doua a anului 2021, pentru o suprafaţă de 15.246 de hectare, care reprezintă 3,90% din suprafaţa agricolă a judeţului. Au fost depuse lucrările până acum pentru 18 UAT. Ne aflăm în perioada de verificare şi recepţie, cu unele dintre ele chiar în publicare”, a detaliat directorul OCPI Harghita.

Acesta a declarat că în baza Ordinului directorului general al ANCPI nr. 357/2022, publicat în Monitorul Oficial în 18 aprilie 2022, s-a creat posibilitatea prelungirii cu 60 de zile a contractelor de finanţare care până acum aveau termen de 18 luni. Astfel, contractele vor avea un termen de finalizare de 20 de luni atât pentru finanţările VII şi VIII, cât şi pentru finanţările care vor urma.

„În consecinţă, se va înregistra un record absolut. Din informaţiile pe care le deţinem şi din stadiul de monitorizare a contractelor, estimăm că toate cele 37 de contracte vor fi finalizate până la finele lunii iunie 2022. La finanţările anterioare am avut surprize că au fost reziliate foarte multe contracte. Dar ca urmare a modificărilor legislative promovate de către conducerea ANCPI şi OCPI Harghita şi datorită creşterii preţului decontat de către ANCPI pentru un imobil s-au înregistrat progrese remarcabile”, a precizat Sorin Truţă.

Aproape 4,2 milioane lei pentru contractele de prestări servicii încheiate în acest an

În legătură cu finanţarea VIII, acordată în acest an, directorul OCPI Harghita a spus că la începutul lui 2022 ANCPI a solicitat oficiului teritorial să comunice lista unităţilor administrativ-teritoriale interesate pentru accesarea fondurilor în valoare maximă alocată pentru fiecare localitate de 160.000 lei (TVA inclus).

Din totalul de 55 de unităţi administrativ-teritoriale declarate eligibile iniţial în judeţ, un număr de 11 localităţi au declarat că nu solicită finanţare (Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Cârţa, Brădeşti, Corund, Cristuru-Secuiesc, Dârjiu, Ocland, Şimoneşti, Vârşag).

Din cele 44 de localităţi care au rămas, OCPI Harghita a încheiat contracte de finanţare cu 42 de UAT-uri, care au solicitat acest lucru, în valoare totală de 6.665.060 lei. Termenul în care puteau fi încheiate contractele de achiziţie cu prestatorii de servicii de către primării a fost de 60 de zile de la încheierea contractelor de finanţare.

Astfel, din numărul total de 42 de UAT-uri care au încheiat contracte de finanţare, un număr de 34 de primării au încheiat un număr de 35 de contracte de prestări servicii în valoare de 4.181.038 lei, pentru un număr estimat de imobile de 22.983, pentru o suprafaţă de 14.059 ha. Un număr de 8 primării au fost notificate de către OCPI Harghita cu privire la faptul că, urmare a neîncheierii unui contract de prestări servicii în termenul de 60 de zile de la încheierea contractelor de finanţare, acestea au încetat de drept, în conformitate cu clauzele contractuale. „După cum se poate observa, nivelul de contractare pe finanţarea VIII este aproape identic cu nivelul de contractare pe finanţarea VII”, a spus Sorin Truţă.

22 de localităţi nu au finalizat nicio lucrare de înregistrare sistematică în cadrul PNCCF

Potrivit acestuia, la nivelul judeţului Harghita există un număr de 22 de primării care până la această oră nu au finalizat nici o lucrare de înregistrare sistematică. Din cele 22 de unităţi administrativ-teritoriale, localităţile Băile Tuşnad, Bălan, Borsec, Corbu, Joseni, Ocland, Săcel, Secuieni şi Vârşag nu au relaţii contractuale nici pe finanţarea VII, nici pe finanţarea VIII. În cazul oraşului Bălan, Sorin Truţă a explicat că „datorită specificului – nu are extravilan şi marea majoritate a locuinţelor sunt în blocuri de locuit – nu este cazul”.

„În consecinţă, există UAT-uri care au reuşit să realizeze lucrări de înregistrare sistematică pe suprafeţe foarte mari şi aici pot fi date ca exemplu localităţile Lunca de Jos cu 10.714 hectare cadastrate până în prezent şi Lunca de Sus cu o suprafaţă de 5.675 de hectare – şi localităţi care au suprafeţe foarte mici cadastrate sau deloc”, a spus directorul OCPI Harghita.

Aproximativ 65% din suprafaţa totală a judeţului şi 60% din terenurile agricole nu sunt înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară

„La data de 11 mai 2022, din suprafaţa totală a judeţului Harghita de 663.684,2450 ha erau înregistrate în aplicaţia informatică E-Terra 3 în vederea asigurării suportului compatibil cu Directiva INSPIRE pentru implementarea instrumentelor structurale un număr 210.779 de imobile în suprafaţă totală de 228.927,65 ha, din care 117.872 de imobile în suprafaţă totală de 168.119 ha provin din înregistrări sporadice la cerere, iar 92.907 de imobile în suprafaţă totală de 60.808,6 ha provin din înregistrări realizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică, ceea ce reprezintă un procent de 34,49% din suprafaţa judeţului.

La aceeaşi dată, din totalul de 391.298 ha de terenuri agricole la nivelul judeţului Harghita, au fost finalizate în baza lucrărilor de înregistrare sistematică 56.855 ha (14,53%), sunt contractate aproximativ 98.784 ha (25,25%) cu termen de finalizare în cursul anilor 2022-2023, la care se va adăuga suprafaţa de 13.815 ha (3,53%) care urmează să fie contractată în cele 2 UAT-uri (Mărtiniş şi Satu Mare)”, a concluzionat Sorin Truţă.

Consemnare de Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.