Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

125 sancţiuni contravenţionale în valoare de 139.000 lei | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 15 aprilie 2024
Home » Societate » 125 sancţiuni contravenţionale în valoare de 139.000 lei
125 sancţiuni contravenţionale în valoare de 139.000 lei

125 sancţiuni contravenţionale în valoare de 139.000 lei

 Pentru împiedicarea inspectorilor de muncă să exercite controlul sau să cerceteze evenimentele şi nu numai

 Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita a desfăşurat, în trimestrele II şi III 2014, acţiuni de control la angajatori care au domeniu de activitate construcţiile. S-au efectuat 79 de controale, s-au constatat 125 de deficienţe şi s-au aplicat tot atâtea sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 139.000 lei.

Fără a înşira toate cele 125 de deficienţe, am reţinut dintre acestea pe cele considerate, de către inspectorii de muncă, deficienţe principale. Vă veţi putea convinge că nu sunt doar deficienţe principale, ci sunt grave pentru că pun în pericol viaţa oamenilor şi, dacă privim astfel lucrurile, valoarea amenzilor aplicate este surprinzător de mică.

Principalele deficienţe:

– nu au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare;

– nu s-a realizat evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

– nu s-a elaborat planul de prevenire şi protecţie bazat pe evaluarea riscurilor, inclusiv stabilirea măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific;

– nu s-au identificat şi evidenţiat zonele cu risc ridicat şi specific;

– nu s-a asigurat o instruire adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii pentru toţi lucrătorii, consemnată în fişa de instruire individuală;

– nu s-a efectuat examenul medical de medicina muncii anterior angajării şi periodic, nu s-a făcut anexarea la fişa individuală de instruire;

– nu se acordă de către angajatori echipament individual de protecţie şi/sau lucrătorii nu poartă acest echipament;

– nu sunt acordate şi folosite dispozitivele de protecţie împotriva căderilor de la înălţime;

– echipamentele puse la dispoziţie pentru lucrări temporare executate la înălţime nu asigură şi nu menţin condiţii de muncă sigure;

– nu sunt luate măsuri de protecţie a lucrătorilor împotriva riscului de electrocutare prin atingere directă şi indirectă la locul de muncă;

– nu sunt semnalizate şi îngrădite instalaţiile electrice existente în şantier şi nu se măsoară rezistenţa de dispersie a prizelor de împământare, nu sunt verificate zilnic cablurile electrice utilizate în şantiere;

– nu se utilizează echipamente de muncă corespunzătoare, prevăzute cu sisteme de protecţie colectivă, cum sunt balustradele solide (suficient de înalte şi având cel puţin o bordură, o mână curentă şi protecţie intermediară), platforme sau plase de prindere, suficient de solide pentru a împiedica/opri căderile de la înălţime şi care să nu fie întrerupte decât în punctele de acces ale unei schele sau ale unei scări;

– nu se iau măsuri de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijinire, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare).

Nu ştim în ce măsură sunt afectate firmele cu activitate în construcţii de amenzile pe care a trebuit să le plătească, un lucru e sigur, şi anume că nu sunt prea preocupaţi de condiţiile în care sunt puşi să lucreze angajaţii lor. Ar trebui să fie mai atenţi pentru că Inspectoratul Teritorial de Muncă va continua să urmărească permanent modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă şi va continua acţiunile de control pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.