Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Viziune asupra dezvoltării judeţului Harghita pentru perioada 2017-2020 | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 4 martie 2024
Home » Economic » Viziune asupra dezvoltării judeţului Harghita pentru perioada 2017-2020
Viziune asupra dezvoltării judeţului Harghita pentru perioada 2017-2020

Viziune asupra dezvoltării judeţului Harghita pentru perioada 2017-2020

Recent, Consiliul Judeţean Harghita a aprobat, în şedinţa ordinară din 26 ianuarie 2017, Strategia de dezvoltare generală a judeţului Harghita pentru perioada 2017-2020, elaborată de două companii de consultanţă financiară specializate în furnizarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management: Regional Consulting and Management SA (RegioConsult) şi RomActiv Business Consulting SRL. După cum a precizat preşedintele CJH, Borboly Csaba, elaborarea acestei strategii a durat din decembrie 2015, când s-a semnat contractul cu firmele amintite şi, după ce practic s-a trecut prin mai multe faze, s-a ajuns la forma supusă atenţiei consiliului într-o variantă prescurtată, având în vedere faptul că lucrarea cuprinde 150 de pagini, la care se pot adăuga alte sute de pagini de analize şi strategii parţiale. Din forma finală şi aprobată de consilierii judeţeni vom zăbovi în cele ce urmează asupra conceptului de dezvoltare strategică, partea care se referă la viziunea pentru dezvoltarea judeţului Harghita şi care este concentrată pe creşterea economică susţinută ca rezultat al dezvoltării relaţiei sistemice dintre educaţie, inovare şi sectoarele economice locale specializate funcţional şi inteligent la nivelul judeţului, cu accent pe turism şi sectoarele conexe şi în egală măsură pe modernizarea şi creşterea calităţii locuirii în comunităţile judeţului, înţelegând prin aceasta un mediu de viaţă curat şi civilizat, ofertant pentru petrecerea timpului liber, susţinut de o infrastructură modernă şi de accesul la servicii publice de bună calitate, acestea asociate în mod obligatoriu cu dezvoltarea unei administraţii publice prompte şi eficiente.

Direcţia strategică 1: creşterea economică

Această direcţie propune abordarea susţinută a creşterii economice, bazată pe măsuri structurale, centrate pe domeniile identificate ca având potenţial maxim la nivelul judeţului şi care odată dezvoltate îşi multiplică efectele la nivelul economiei, generând în timp un ritm susţinut de creştere şi progres economic. Creşterea economică susţinută se bazează pe trei obiective prioritare: 1) dezvoltarea turismului prin valorificarea potenţialului turistic ca urmare a dezvoltării şi modernizării infrastructurii, dezvoltarea serviciilor turistice şi, nu în ultimul rând, promovarea potenţialului turistic local: 2) dezvoltarea sectorului agro-zootehnic şi a silviculturii, care se bazează pe asigurarea dezvoltării durabile a domeniilor amintite; 3) consolidarea şi diversificarea mediului de afaceri existent prin dezvoltarea şi extinderea afacerilor existente şi atragerea unor noi investiţii şi prin dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor şi a măsurilor de facilitare a investiţiilor.

Direcţia strategică 2: dezvoltarea administraţiei publice

Direcţia strategică 2 propune optimizarea şi valorificarea rolului de catalizator deţinut de administraţia publică, vizând astfel dinamizarea economiei şi sporirea nivelului de bunăstare resimţit de populaţie. Dezvoltarea administraţiei publice înglobează atât eficientizarea acţiunilor dirijate de capacitatea administraţiei în vederea consolidării cooperării şi creării de parteneriate beneficie societăţii la nivel local.

Obiectivul prioritar al dezvoltării capacităţii administrative înseamnă, aşadar, dezvoltarea capitalului uman şi material, eficientizarea şi diversificarea serviciilor publice şi dezvoltarea cooperării regionale şi internaţionale. Pe de altă parte, obiectivul prioritar al dezvoltării capacităţii de suport pentru creşterea competitivităţii economice se bazează pe creşterea vizibilităţii produselor şi serviciilor locale, promovarea metodelor de succes şi bune practici, precum şi susţinerea parteneriatelor care conduc la creşterea competitivităţii economice.

Direcţia strategică 3: creşterea calităţii locuirii

Această direcţie propune dezvoltarea comunităţilor, creşterea calităţii locuirii şi sporirea atractivităţii judeţului pentru populaţia autohtonă sau pentru alte părţi interesate să se stabilească aici. Creşterea calităţii locuirii presupune asumarea unor eforturi în sensul îmbunătăţirii infrastructurii edilitare, modernizării şi diversificării serviciilor publice, dezvoltării infrastructurii de divertisment. Altfel spus, creşterea calităţii locuirii se poate realiza prin reabilitarea şi modernizarea clădirilor de locuit, dezvoltarea infrastructurii de bază – apă, canalizare, electricitate, distribuţie gaze, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces în judeţ, valorificarea spaţiilor industriale deteriorate şi reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate, modernizarea serviciilor de sănătate, a infrastructurii educaţionale, inclusiv ajustarea cuplajului cu piaţa muncii, dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de protecţie sociale şi a serviciilor de siguranţă a locuitorilor. Tot în această direcţie strategică mai sunt prevăzute obiective prioritare cu privire la protecţia mediului şi valorificarea energiei regenerabile, precum şi dezvoltarea infrastructurii culturale şi de petrecere a timpului liber, concret fiind vorba despre: conservarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural, dezvoltarea programelor culturale şi artistice, promovarea tradiţiilor locale, dezvoltarea infrastructurii de petrecere a timpului liber şi, nu în ultimul rând, dezvoltarea infrastructurii sportive şi a programelor competiţionale.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.