Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 12 iunie 2024
Home » Societate » Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc
Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea Ciuc

Reparaţii capitale la Sala de sport multifuncţională „Erőss Zsolt”

Recent, Consiliul local municipal Miercurea Ciuc, printre multe altele, a aprobat documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reparaţii capitale la Sala de sport multifuncţională”. Conform proiectului elaborat de firma SC EQUARTIS SRL, finanţarea este asigurată din bugetul local. Caracteristicile principale, precum şi indicatorii maximali ai investiţiei arată astfel: valoarea totală a investiţiei este de 3,5 milioane de lei (inclusiv TVA), din care C+M (construcţii+montaj) 2,8 milioane de lei (inclusiv TVA); durata de execuţie este stabilită la 4 luni. Trebuie ştiut faptul că în ultimii cinci ani nu au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii având acelaşi obiect şi mai trebuie făcută şi precizarea că s-a avut în vedere art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, conform căreia documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, se aprobă de către autorităţile deliberative.

Incubatorul de afaceri din municipiu

Prin adresa nr. 4835/05.03.2018, Consiliul Judeţean Harghita a comunicat (consiliului local) faptul că imobilul oferit/propus în Hotărârea nr. 32/2018, respectiv clădirea fostului cinematograf Harghita din strada Petőfi Sándor nr. 38, nu poate fi considerat ca imobil neutilizat, criteriu exclusiv solicitat în cadrul Programului POR 2014-2020, Axa prioritară 2.1.B, din cauza Contractului de închiriere nr. 35/01.06.2002 cu SCSYRINX SRL.

Pentru a participa totuşi în proiectul de înfiinţare şi realizare a unui incubator de afaceri în municipiul Miercurea Ciuc, Consiliul local a oferit (în locul propunerii iniţiale) imobilul situat în Jigodin Băi, o construcţie compusă din P+M (parter şi mansardă), în suprafaţă desfăşurată de 752 mp şi un teren aferent aflat în domeniul public al municipiului, dar şi trei clădiri anexă: una din cărămidă, alta din lemn şi alta din metal, cu o suprafaţă de 16, 63, respectiv 33 mp.

Consiliul local a aprobat, aşadar, darea în administrare a imobilului şi anexelor din Jigodin Băi în favoarea Consiliului Judeţean Harghita pe o durată de 10 ani, în baza unui contract de administrare care se va încheia între cele două părţi.

Studiu de oportunitate

S-a aprobat Studiul de oportunitate şi concesionarea prin licitaţie publică a terenului, cu destinaţie de parcare, în suprafaţă de 1.884 mp, situat în municipiu, strada Iancu de Hunedoara, aflat în domeniul public al municipiului, pe o perioadă de 49 de ani, în scopul amenajării terenului (realizarea unei parcări), conform planului urbanistic zonal aprobat. Preţul de pornire este de 8 euro/mp/an. Totodată, s-au aprobat: caietul de sarcini, contractul de concesiune, documentaţia de atribuire şi a fost desemnată comisia de licitaţie.

Din raportul de specialitate al Biroului evidenţa patrimoniului din cadrul primăriei rezultă faptul că pe acest teren va fi amenajată şi realizată o parcare, şi mai aflăm faptul că în locul unui centru comercial – conform PUZ Csiki Plaza, proiect 717/2007, elaborat de SC ARHITECTURA SRL – aici va fi o zonă pentru instituţii publice şi servicii. Concesionarea terenului are loc ca urmare a cererii SC Drobeta Acquisition SRL de a concesiona terenul în vederea realizării unei parcări. Consiliul local este de acord cu această cerere cu condiţia ca societatea concesionară să se oblige ca pe lângă păstrarea destinaţiei şi menţinerea în stare de funcţionare a parcării, să se angajeze în privinţa dezvoltării şi modernizării treptate a acesteia. Ce se va face, vom vedea, deocamdată este de reţinut faptul că s-a aprobat un studiu de oportunitate.

AURELIA ILUŢ

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.