Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Din ciclul:Să înţelegem medierea! | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 2 martie 2024
Home » Societate »
Din ciclul:
Să înţelegem medierea!
<h5><i>Din ciclul:</i></h5>Să înţelegem medierea!

Din ciclul:
Să înţelegem medierea!

5. FINALIZAREA MEDIERII

În toate cazurile medierea se finalizează prin semnarea unui PROCES-VERBAL de închidere a medierii, semnat de părţi, personal sau prin reprezentant şi de mediator.

Medierea se poate închide prin:

a. Încheierea acordului de mediere

Acordul de mediere este o înţelegere între părţi care poate soluţiona integral sau parţial conflictul. El reprezintă voinţa părţilor, asigurând soluţia optimă, prin consens.

Dacă acordul de mediere s-a încheiat într-un dosar aflat pe rolul instanţei, la cerere, se restituie taxa de timbru avansată pentru punerea pe rol a dosarului.

Acordul de mediere devine titlu executoriu dacă este verificat şi atestat de avocaţii părţilor, de notarul public sau de un alt avocat ales de mediator sau părţi.

Dacă acordul de mediere vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, alte drepturi reale, partaje sau cauze succesorale, sub sancţiunea nulităţii absolute, acordul de mediere va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată pentru ca aceasta să verifice condiţiile de formă şi fond şi să emită un act autentic sau o hotărâre judecătorească, după caz.

b. Constatarea de către mediator a eşuării medierii

Dacă părţile nu ajung la un consens privind soluţionarea conflictului, mediatorul va finaliza medierea prin constatarea că aceasta a eşuat.

c. Prin denunţarea de către o parte a contractului de mediere

În orice fază a procedurii de mediere, oricare din părţile aflate în conflict are dreptul de a denunţa contractul de mediere, transmiţând în scris celeilalte părţi şi mediatorului. Mediatorul ia act şi în termen de cel mult 48 de ore de la data primirii încunoştinţării întocmeşte procesul verbal de închidere a procedurii medierii.

Dacă una din părţi nu se mai prezintă la mediere, fără a denunţa contractul de mediere, mediatorul este obligat să facă toate demersurile necesare pentru a stabili intenţia reală şi, după caz, va continua sau va închide medierea.

ATENTIE!

În situaţia în care pe parcursul medierii apare o situaţie de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea sau imparţialitatea mediatorului, acesta e obligat să o aducă la cunoştinţa părţilor, care vor decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere.

Vă sugerăm să aveţi curaj de-a vă rezolva situaţiile conflictuale amiabil, prin mediere.

Eventuale întrebări, solicitări de clarificare a unor nelămuriri, idei despre ce aţi dori să conţină articolele noastre vă rugăm să ni le transmiteţi pe adresa adrianateslovan@gmail.com.

Mediator Adreana Teslovan,
preşedintele Corpului Profesional al Mediatorilor din Judeţul Harghita,
membru în Comisia Permanentă a Consiliului de Mediere

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.