Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Raport al Camerei de Conturi Harghita: Bugetele locale au fost prejudiciate cu aproape 5 milioane de lei | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 20 mai 2024
Home » Societate » Raport al Camerei de Conturi Harghita: Bugetele locale au fost prejudiciate cu aproape 5 milioane de lei
Raport al Camerei de Conturi Harghita: Bugetele locale au fost prejudiciate cu aproape 5 milioane de lei

Raport al Camerei de Conturi Harghita: Bugetele locale au fost prejudiciate cu aproape 5 milioane de lei

 Din cele 24 de unităţi administrativ-teritoriale şi 58 de instituţii subordonate auditate din judeţ, doar într-un singur caz nu s-au înregistrat abateri de la legalitate şi regularitate

 

Auditorii publici ai Camerei de Conturi Harghita au constatat, în urma controalelor efectuate anul trecut la autorităţile publice locale, că în 2013 au existat nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate cu o valoare estimată la peste 74 de milioane de lei. Dintre acestea, abaterile de la legalitate şi regularitate au condus la prejudicierea bugetelor locale cu suma de aproape 5 milioane de lei. Din această sumă s-a recuperat operativ în timpul controalelor 425 de mii lei. De asemenea, au fost constatate abateri generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, în valoare de 933 mii lei, din care s-a încasat operativ suma de 333 mii lei. Iar restul sumei, de 68,167 milioane de lei, s-a datorat unor erori/abateri financiar-contabile, mare parte dintre acestea fiind remediate în timpul auditului.

Datele prezentate reies din Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2013 la nivelul judeţului Harghita, făcut public recent. Astfel, anul trecut au fost supuse verificării un număr de 82 de entităţi publice de interes local, respectiv 26,2% din totalul de 313 existente în aria de competenţă a Camerei de Conturi Harghita. Dintre acestea, 58 de entităţi au fost ordonatori terţiari de credite verificaţi alături de ordonatorul principal. În total, auditorii publici externi au efectuat 36 de acţiuni de audit sau control la unităţile administrativ-teritoriale, până la terminarea raportului fiind finalizate 27 dintre ele. „În urma desfăşurării acţiunilor de audit financiar, într-un singur caz (unitatea administrativ-teritorială comuna Dealu) nu s-au constatat abateri de la legalitate şi regularitate, opinia exprimată în raportul de audit fiind fără rezerve. În celelalte cazuri au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate, drept pentru care, în rapoartele de audit, au fost exprimate opinii adverse asupra situaţiilor financiare şi conturilor auditate”, se arată în document.

Revenind la constatările prezentate în raport, în continuare vom prezenta localităţile la nivelul cărora s-au descoperit abaterile generatoare de prejudicii la bugetele locale cele mai însemnate. Astfel, la Primăria municipiului Gheorgheni s-au constatat nereguli care au prejudiciat bugetul local cu 1.373.000 lei (în special acordării, în afara cadrului legal permisibil, a unei indemnizaţii de hrană în sumă 7,50 lei/zi angajaţilor entităţii publice – 1.128.000 lei); la UATM Miercurea-Ciuc – 1.337.000 lei; la Primăria Voşlăbeni – 1.111.000 lei; la Consiliul Judeţean Harghita şi instituţii subordonate – 509.000 lei; la UATC Ocland – 130.000 lei; la UATC Porumbeni – 111.000 lei.

„Misiunile de control/audit efectuate de Camera de Conturi Harghita, în perioada de raportare, au reliefat o serie de nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate care au avut ca efect: nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea unor venituri legal cuvenite bugetelor publice; angajarea şi efectuarea unor plăţi în afara cadrului legal permisibil, care au determinat producerea de prejudicii patrimoniale, precum şi reflectarea denaturată a unor elemente patrimoniale în situaţiile financiare anuale. Acţiunile de verificare desfăşurate au scos în relief, pe ansamblu, o insuficientă preocupare din partea conducerii entităţilor publice pentru asigurarea acurateţei datelor din situaţiile financiare şi pentru un management financiar orientat spre o bună gestiune economico-financiară. Multe dintre abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice, dar şi al necunoaşterii sau al cunoaşterii insuficiente – de către persoanele cu răspundere din cadrul entităţilor verificate – a procedurilor legale privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea resurselor publice şi a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii utilizării fondurilor publice”, se arată, printre altele, în concluziile raportului raport.

Documentul amintit mai spune că managementul entităţilor publice verificate nu şi-a însuşit în toate cazurile constatările auditorilor publici externi, formulând puncte de vedere contrare, care nu au fost însuşite de auditori. „Punctele de vedere ale entităţilor verificate s-au limitat la: formulări generaliste, fără a fi susţinute cu documente probatorii legal întocmite; comentarii axate pe consideraţii şi principii juridice situate în afara naturii reale a speţelor instrumentate; afirmaţii limitate la considerentul că simpla aprobare, prin bugetele locale, a unor fonduri publice ar legitima angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli nejustificate şi situate în afara cadrului legal permisibil; considerarea unor clauze din contractele colective de muncă drept temei justificat în acordarea unor drepturi salariale sau de natură salarială etc.”. Astfel, din cele 38 de măsuri dispuse de către auditorii publici pentru înlăturarea abaterilor financiar-contabile, au fost contestate şapte dintre ele. Toate aceste contestaţii au fost respinse prin încheieri (conducerile entităţilor vizate se pot adresa instanţei de judecată pentru a clarifica aceste aspecte).

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.