Primăria Topliţa – bilanţ la jumătate de mandat (III) | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 16 iunie 2024
Home » Societate » Primăria Topliţa – bilanţ la jumătate de mandat (III)
Primăria Topliţa – bilanţ la jumătate de mandat (III)

Primăria Topliţa – bilanţ la jumătate de mandat (III)

  • La doi ani de mandat, împreună cu dl Dumitru Olariu, primarul municipiului Topliţa, vorbim despre investiţiile finanţate din bugetul local începute în acest an şi ale celor în curs de finalizare până la finele lui 2022

Cele 12 proiecte depuse şi aflate pe lista Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) – societate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT) – demonstrează preocuparea actualei conduceri a Primăriei municipiului Topliţa pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale din localitate.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Campusului Şcolar al Liceului Teoretic O.C. Tăslăuanu”, în valoare de 14.439.827 de lei, este în derulare: în prezent se realizează proiectul tehnic şi urmează execuţia.

„Sunt scoase împreună la licitaţie, este un câştigător şi probabil în 24 de luni se va finaliza şi execuţia”, detaliază Dumitru Urzică, şeful Biroului de Investiţii şi Achiziţii din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Au fost depuse şi se regăsesc în prezent pe lista de sinteză la CNI şi proiectele care vizează: „Construirea internatului şi cantinei la Liceul Teoretic «Kemény János»”, „Reabilitarea şi dotarea Grădiniţei «Dumbrava Minunată» din strada Dealului”, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii «Andrei Şaguna»”, „Reabilitarea şi modernizarea Şcolii Gimnaziale «Sf. Ilie»”, „Amenajarea terenului de sport multifuncţional la Şcoala Gimnazială «Miron Cristea»”, „Amenajarea terenului de sport la Şcoala Gimnazială «Miron Cristea» – cartierul Moglăneşti”, „Dotarea cu aparatură IT a Şcolii Gimnaziale «Miron Cristea»”, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei «Dumbrava Minunată» din strada Borsecului”, „Construirea unei grădiniţe cu program normal în strada Cerbul”, „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei „«Voinicel»” şi reabilitarea şi modernizarea sălii de sport, cât şi dotarea clădirii centrale din cadrul Liceului Teoretic «Kemény János»”.

Pentru creşterea nivelului de performanţă energetică a blocurilor, şi implicit ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii, Primăria municipiului Topliţa a profitat de oportunitatea oferită prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)– Componenta „Valul Renovării” şi a depus cereri de finanţare pentru reabilitarea termică a unui număr de zece blocuri, împărţite în două loturi a câte cinci astfel de clădiri rezidenţiale. Lotul I: strada Gării – bloc B, strada Nicolae Bălcescu – bloc A, strada Sportivilor – blocurile A, B şi C; lotul II: str. Mihail Kogălniceanu – bloc A, str. Ştefan cel Mare – blocurile C şi E, str. Miron Cristea – bloc D şi str. Sportivilor bloc I. Potrivit documentaţiei, este vorba despre blocuri construite în 1979 şi în anii ’80. Cu acest prilej se vor reabilita/moderniza instalaţiile de iluminat din casele de scară şi se vor instala sisteme descentralizate de alimentare cu energie, utilizând surse regenerabile precum instalaţiile cu panouri solare fotovoltaice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră.

De asemenea, se doreşte şi înfiinţarea de staţii de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Proiectul a fost depus, spre finanţare, în data de 6 aprilie 2022, valoarea eligibilă cumulată a celor două loturi ridicându-se la 9.480.216 de euro.

Prin PNRR se va rezolva şi reabilitarea termică a Spitalului Municipal Topliţa. Clădirea unităţii sanitare datează din 1986, are o suprafaţă construită desfăşurată de aproape 7.210 de metri pătraţi şi, pe lângă înlocuirea tâmplăriei existente cu una termoizolantă cu performanţă ridicată, necesită reabilitarea şi modernizarea instalaţiei de distribuţie a agentului termic, instalarea sistemelor de ventilare mecanică, modernizarea instalaţiei de iluminat şi instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile, precum instalaţii cu captatoare solare termice sau panouri solare fotovoltaice şi pompe de căldură.

Pentru tinerii din comunităţile marginalizate şi a celor proveniţi din grupuri vulnerabile, Primăria Topliţa a depus în 16 mai 2022 solicitări pentru finanţarea altor două proiecte prin PNRR, care au ca obiectiv construirea unui număr de 12 unităţi locative tip nZEB pe strada Sportivilor, nr. 5, şi pentru construirea de locuinţe nZEB plus pe strada Avram Iancu, nr. 9, pe terenuri aflate în proprietatea municipiului.

„Obiectivul acestei investiţii este de a spori accesul tinerilor aflaţi în dificultate la locuinţe de calitate. Realizarea acestora va fi însoţită de măsuri de promovare a integrării sociale şi economice a categoriilor vizate”, a declarat Dumitru Olariu, primarul municipiului Topliţa.

Clădirile de tip nZEB au o performanţă energetică foarte ridicată, cu consum de energie aproape de zero, aceasta provenind în cea mai mare măsură din surse regenerabile. Casele nZEB sunt considerate „casele viitorului”, cu efecte benefice pe termen lung atât asupra mediului, cât şi asupra beneficiarilor, care le vor resimţi imediat avantajele la capitolul costuri de întreţinere.

Tot în data de 16 mai 2022, primăria a depus un alt proiect pentru finanţarea prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, al cărui obiectiv este „Amenajare pistă de biciclete în municipiul Topliţa”.

Traseul vizat pentru amenajarea pistei de biciclete se desfăşoară pe o lungime totală de aproximativ nouă kilometri, iar valoarea totală generală a investiţiei este de 7.493.338,10 lei, din care 6.482.172,22 lei este valoarea nerambursabilă.

„Pentru fiecare comunitate, mobilitatea reprezintă un factor esenţial, fiindcă prin implementarea unui model de transport durabil la nivel local creşte gradul de accesibilitate al locuitorilor la acest serviciu şi implicit siguranţa şi securitatea călătorilor. Municipiul Topliţa trebuie să asigure alternative de transport eficiente şi durabile, care să fie considerate de cetăţeni accesibile atât economic, cât şi geografic, sprijinind parcursul UAT Topliţa de a reduce emisiile de dioxid de carbon”, a declarat Ciprian Rugină, Administratorul Public al municipiului Topliţa.

Din fonduri guvernamentale, prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, va fi extinsă reţeaua de apă şi de canalizare pe străzile Crinului, Lungă, Tarniţei, Pădureni, Murelor, Măgura, Agricultorilor, Ghioceilor şi 1 Decembrie 1918.

Potrivit autorităţilor, în ultimele trei decenii a crescut numărul de imobile cu scop rezidenţial şi turistic, precum şi cel al societăţilor comerciale care şi-au stabilit sediile în cadrul localităţii şi pentru a satisface nevoile edilitare în creştere ale locuitorilor, se impune extinderea sistemelor de apă/canalizare pe raza oraşului. În prezent se are în vedere extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă cu aproximativ 1.452 de metri, iar cel de canalizare menajeră cu aproximativ 7.069 de metri. Valoarea totală a investiţiei este 7.531.228 de lei, iar durata de implementare de cinci ani.

Din motivele arătate mai sus, este necesară extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi canalizarea menajeră şi în zona turistică si de recreere cuprinsă între SPA Bánffy şi pârtia de schi de pe str. Vilelor. Pentru realizarea acestui obiectiv, a cărui valoare este de aproximativ 4,470 de milioane de lei, Primăria Topliţa a depus cerere de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. Durata de implementare este de cinci ani.

Tot cu finanţare prin Programul „Anghel Saligny”, vor fi realizate alte două proiecte ale Primăriei Topliţa: lucrările de asfaltare pe strada Pădureni şi pe strada Secu, ambele reprezentând căile de acces ale localnicilor către locuinţele şi gospodăriile lor – către terenurile agricole şi forestiere, la unităţile de producţie şi la alte trasee existente – în prezent aflate în stare avansată de degradare, şi proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea staţiei de captare, a aducţiunii şi a uzinei de apă din municipiu” – o investiţie în valoare de 24.969.380 de lei.

„Aducţiunea măsoară în jur de 16 kilometri, iar magistrala trebuie înlocuită în totalitate cu conductă de 600 din PVC, în loc de 400 cât măsoară cea existentă. Este un proiect foarte important, având în vedere că reţeaua este subdimensionată, ea fost construită în anii ’70 din conductă din metal, care s-a spart, s-a corodat şi pocneşte continuu şi de atunci nu s-au făcut îmbunătăţiri. De asemenea, staţia de filtrare a apei va fi dotată cu filtre de ultimă generaţie”, a explicat Dumitru Urzică, şeful Biroului de Investiţii şi Achiziţii din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

„Dacă nu urgentăm acest proiect, municipiul Topliţa riscă să rămână fără apă în câţiva ani”, a adăugat edilul Dumitru Olariu.

  • Proiecte oprite temporar din cauza majorării fără precedent a preţurilor

Pandemia COVID-19, explozia preţurilor la produse de bază, la materiale de construcţii, şi la servicii ca efect al conflictului armat ruso-ucrainean, dar şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune, respectiv a acordurilor-cadru, au dus la sistarea vremelnică a unor proiecte importante.

Lucrările la poate cel mai important dintre proiecte – „Înfiinţarea şi distribuţia reţelei de gaze naturale în municipiul Topliţa s-au sistat până la primăvara viitoare.

„Am început lucrările pentru înfiinţarea reţelei de gaze naturale şi am executat anul acesta 22 de kilometri din cei 36 prevăzuţi în contract. Momentan ne-am oprit, din cauza OUG nr. 47 din 2022, după ce subcontractorul ne-a trimis o adresă prin care ne-a înştiinţat că a suplimentat suma contractuală iniţială cu aproximativ 90%. Pentru noi este foarte mult şi în aceste condiţii am fost nevoiţi să oprim temporar lucrările; nu ne permitem această majorare, în condiţiile în care contribuţia noastră, a primăriei, era de 4,5 milioane de lei fără TVA şi ei au venit cu o suplimentare de patru milioane de lei fără TVA. Noi aveam puse deoparte pentru gaz două milioane de lei, am mizat şi pe suma de un milion solicitată din cota de 6% din impozitul pe venit, am avut câteva întâlniri pentru negocieri, dar fără rezultat. Vom relua discuţiile în primăvară şi poate vom ajunge la consens. Între timp vom încerca să contractăm serviciile unui specialist în domeniu, să ne dea o părere avizată. Timp mai avem, ritmul lucrării este mai avansat faţă de grafic, unde este prevăzut ca cei 22 de km să se finalizeze anul viitor, iar contractul are termen de finalizare sfârşitul anului 2023”, a clarificat primarul Dumitru Olariu.

Amenajarea şi dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal”, un proiect mai vechi cu finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) – 2014-2020 a fost şi el stopat. Contractul de finanţare există, însă problema o reprezintă creşterea substanţială a costurilor, faţă de cele prevăzute în Devizul general. „Încercăm să vedem de unde scoatem cota de cofinanţare din partea primăriei, care a crescut foarte mult, la 1,7 milioane de lei, însemnând mai mult decât triplul sumei cofinanţării prevăzută iniţial, din cauza OUG nr. 47/2022, dar şi a celorlalţi factori care au dus la majorări: pandemia, războiul ruso-ucrainean ş.a.m.d”, a motivat şeful Biroului de Investiţii şi Achiziţii din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Într-o situaţie similară se află şi proiectul POR privind construirea sălilor de sport la Şcoala Gimnazială „Andrei Şaguna” şi la Şcoala Gimnazială „Sfântu Ilie”, sumele iniţiale fiind majorate de contractori la una din şcoli cu 800.000 de lei, iar la cealaltă cu 500.000 de lei, în total 1,3 milioane de lei pe care trebuie să le suporte primăria şi pentru care trebuie să identifice încă o sursă de finanţare.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.