Primăria Comunei Racu – anunţ privind vânzarea la licitație | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 15 iunie 2024
Home » Economic » Primăria Comunei Racu – anunţ privind vânzarea la licitație
Primăria Comunei Racu – anunţ privind vânzarea la licitație

Primăria Comunei Racu – anunţ privind vânzarea la licitație

În temeiul art. 154 din Ordonanța nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Racu, cu sediul în comuna Racu, sat Racu, nr. 232, județul Harghita, cod fiscal 16373057, telefon: 0266/37.92.37, 0266/37.95.75, e-mail: primaria@racu.ro, organizează pe data de 4 ianuarie 2016, ora 12:00, la sediul Primăriei Racu, din comuna Racu, sat Racu, nr. 232, județul Harghita, licitație publică cu strigare pentru vânzarea bunului imobil situat în comuna Racu, sat Racu, nr. 145, județul Harghita, din proprietatea debitorului Gabor Mate.

Numărul dosarului de executare: 89/2015.

Imobilul scos la vânzare prin licitație: casă de locuit, grajd cu teren aferent de 484 m2 situat în comuna Racu, sat Racu, nr.145, județul Harghita.

Prețul de evaluare: 13.740 RON.

Prețul de pornire a licitației: 10.305 lei.

În cazul în care există persoane care pretind vreun drept asupra imobilului scos spre vânzare prin licitație este obligat să înștiințeze organul de executare fiscală.

Cei interesați de cumpărarea bunului imobil sunt invitați să prezinte până în ziua lucrătoare precedent termenului de vânzare, ora 12:00, următoarele:

– dovada plății taxei de participare ori garanția bancară reprezentând suma de 1.031 lei;

– oferta de cumpărare;

– împuternicirea persoanei care reprezintă ofertantul;

– pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

– pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

– pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

– pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport;

– dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea.

Ofertele de cumpărare pot fi depuse direct sau transmise prin poştă la adresa: comuna Racu, sat Racu, nr. 232, județul Harghita, cod poștal 537298.

Nu se admit oferte telefonice, telegrafice, transmise prin telex sau telefax.

Toți cei interesați în cumpărarea bunului imobil sunt obligați să prezinte dovada emisă de organele fiscal că nu au obligații fiscal restante.

Data afișării publicației de vânzare: 23 decembrie 2015.

PRIMAR,

CSÁSZÁR ATTILA

(P)

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.