Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Planul demonstraţiilor iredentiste maghiare organizate în Transilvania de Liga Revizionistă din Budapesta la 20 august 1929 (I) | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 22 mai 2024
Home » (Inter)Național » Planul demonstraţiilor iredentiste maghiare organizate în Transilvania de Liga Revizionistă din Budapesta la 20 august 1929 (I)
Planul demonstraţiilor iredentiste maghiare organizate în Transilvania de Liga Revizionistă din Budapesta la 20 august 1929 (I)
Una dintre cele 1.000.000 de cărţi poştale

Planul demonstraţiilor iredentiste maghiare organizate în Transilvania de Liga Revizionistă din Budapesta la 20 august 1929 (I)

Conform raportului nr. 6063 din 13 iulie înaintat de Serviciul de Informaţii din Viena, în ziua de 6 iulie 1929 a avut loc, la Viena, o importantă conferinţă sub preşedenţia generalului de infanterie ungur von Bihar de Barabas Zeg, referentul personal al Amiralului Horthy în chestiunile politice ale teritoriilor fostei monarhii Austro-Ungare. La această conferinţă au luat parte ministrul plenipotenţiar maghiar din Viena, Ludwig Conte Ambrozy, V. Seden, U. Remete, apoi Contele Dezsöffy, fost ministru de Interne azi cu misiuni speciale în Ministerul de Război din Budapesta, apoi preşedintele Ligii pentru Revizuirea Tratatelor, Béla V. Ajthay, apoi directorul administrativ al Ligii, anume dr. Fall Andreas, directorul ziarului „Pesti Hirlap”, anume dr. Legrady Otto şi Contele Leo Karl Oldofredi.

Raportul aducea la cunoştinţa factorilor de decizie din România că în cadrul acestei întâlniri s-a discutat despre felul în care trebuie organizată activitatea înăsprită a iridentei în România şi Cehoslovacia, cum vor fi schimbate cadrele şi conducătorii lor, ataşarea unui personal tehnic bine instruit la Budapesta, pe lângă şefii de organizaţii din ţară, a căror activitate să fie acoperită prin cei autohtoni, în cazul unor intervenţii ale autorităţilor.

Elementul de noutate îl reprezenta Contele Leo Karl Oldofredi, cumnatul fostului ministru de Interne Dezsöffy, apoi cumnat cu Julius Ambrozy, mare proprietar din Solnok şi fratele ministrului plenipotenţiar din Viena, alt cumnat este Prinţul de Lichtenstein din Viena, iar altul este Baronul Szilassy, fostul consilier de Legaţie Ungară din Londra. Acesta, prin cunoştinţele sale în nobilimea maghiară şi printre autorităţile administrative din Ardeal şi Banat, ar putea acoperi activitatea unor trimişi speciali din Budapesta, iar el personal ar putea conduce activitatea unei întregi regiuni.

Devotat cauzei ungare, la data de 20 august, de sărbătoarea religioasă a Sfântului Ştefan, în anul 1929, Liga Revizionistă din Budapesta, Lordul Rothermere, plănuiau organizarea unor demonstraţii iredentiste maghiare în Transilvania.

În acest context, documente de arhivă aduc lămuriri asupra planificării, desfăşurării şi prevenirii acestor acţiuni, ca urmare a succesului acţiunilor informative întreprinse de reprezentanţi ai poliţiei şi siguranţei generale din România.

Astfel, în Raportul nr. 6062, adresat Siguranţei Generale din Bucureşti de către Serviciul de Informare Viena, se precizează:

Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă următoarele:

În ultimul timp, o vie activitate clandestină se desfăşoară între Budapesta şi Viena, în legătură cu noi demonstraţiuni iredente maghiare, pe care societăţile patriotice din Budapesta şi Liga pentru revizuirea tratatelor de acolo le intenţionează pentru ziua de 20 august 1929, cu ocazia sărbătorii religioase a Sfântului Ştefan.

Asociaţiunea Magyar Nemzeti Szovebseg şi Liga pentru revizuirea tratatelor, cu sediul la Budapesta, au fixat, în conferinţele lor, o impozantă demonstraţiune politică în contra României, cu ocaziunea sărbătorii bisericeşti a Sfântului Ştefan, pe care ei intenţionează a o transforma într-o demonstraţiune cu caracter pur politic pentru revizuirea tratatelor, sub masca sărbătorirei celor trei eroi naţionali, sub <cuvântul de ordine> <pentru Kossuth, Rakosi şi Rothermere>.

Pregătirile febrile, ce continuă a avea loc, sunt puse sub conducerea unui comitet compus din: Bella V. Ajthay  şi Herczeg Ferencz, preşedinţii Ligii pentru revizuirea tratatelor din Budapesta, apoi directorul administrativ al Ligii, anume dr. Fall Andreas, precum şi directorul ziarului <Pesti Hirlab>, anume dr. Otto Legrady, cu colaboratorii săi, Emil Nagy, dr. Jvanyi şi redactroul ziarului <Az Ujsag>, inginer Wilhelm Sugar, la care se mai adaugă câţiva foşti şi actuali deputaţi naţionalişti.

Întrevederile zilnice ce au loc între comitetul de mai sus şi primul ministru, Contele Bethlem, precum şi cu ministrul de Externe, Walko, denotă activitatea strânsă între guvern şi acţiunea ce se pune la cale.

Un rol important în demonstraţiunile ce urmează să aibă loc este şi propaganda prin scris, ca broşuri, cărţi poştale, cu diferite embleme noi, ce vor fi introduse în România, şi care urmează să fie distribuite, concomitent cu serbările de la 20 august.

Comitetul de mai sus, faţă de demascările autorităţilor româneşti din ultimul timp, a hotărât să ia cu totul alte măsuri, în vederea realizării scopurilor.

Ei, fiind informaţi că autorităţile româneşti cunosc perfect organizaţiunile din Ardeal şi Banat, s-au hotărât să  schimbe cu totul şefii de acţiune din aceste regiuni, pentru a se pierde urmele lor. Se lucrează în prezent la noi liste de membri, la noi comitete de acţiune şi la un sistem clandestin de a putea pătrunde în ţară tot soiul de materiale de propagandă. Se fixează noi centre de acţiune, cu elemente credincioase şi dublate de misionari special sosiţi din Budapesta, majoritatea ofiţeri de rezervă şi nobili maghiari.

Noul sistem de propagandă pentru România a fost încredinţat special inginerului Wilhelm Sugar, care este omul de încredere al guvernului maghiar, cât şi al Ligii Revizioniste din Budapesta. Legăturile lui directe cu Lordul Rothermere şi cu fiul acestuia, Harmsworth Esmond, precum şi cu secretarul lor, Sanger G.J., sunt perfect cunoscute.

În vederea propagandei pentru ziua de 20 august, Liga Revizionistă din Budapesta a comandat la Tipografia Revay din Budapesta o cantitate de un milion şi jumătate de cărţi poştale colorate, prevăzute cu un mecanism special de mişcat, reprezentând ţinuturile Ardealului smulse de către soldaţii români. Aceste cărţi poştale sunt exact ca cele precedente, cu singura deosebire că, în loc de hărţi murale, vor fi desemnaţi soldaţi români, iar inscripţiile vor fi nu în limba engleză, ca cele vechi, ci în limba română şi maghiară.

În cursul lunii august, ele urmează să fie introduse şi distribuite în ţinuturile Ardealului şi Banatului. La timp, vom prezenta primele exemplare, înainte de a fi introduse în ţară.

Faţă de pregătirile pentru ziua de 20 august, a plecat la Londra ziaristul Emil Nagy, trimis special de către directorul ziarului  <Pesti Hirlab>, anume dr. Otto Legrady, pentru a lua înţelegeri referitor la campaniile din presa engleză, concomitent cu serbările din Budapesta. Se contează foarte mult pe prezenţa Lordului Rothermere la aceste serbări şi, în cazul când va fi reţinut din motive politice, el să fie reprezentat prin fiul acestuia, Harmsworth Esmond.

Comitetul de organizare a serbărilor din Budapesta mai lucrează în prezent la invitaţiuni speciale a unor corporaţiuni din România şi Cehoslovacia, reprezentând minorităţile din aceste ţări, şi care urmează să sosească in corpore, pentru a da un caracter mai demonstrativ acţiunii. Ei vor călători pe spezele guvernului maghiar şi încuartieruiţi şi hrăniţi de către membrii ligii.

Întrucât mare parte din aceste serbări vor avea în special caracterul sărbătoarei Lordului Rothermere, suntem precis informaţi că el a donat suma de una sută mii de pengö, pentru diferite cheltuieli ale serbării.

Direcţiunea Căilor Ferate Maghiare, în urma avizului guvernului, a hotărât reducerea preţului pe căile ferate cu 5%, pentru traficul de călători care vor lua parte la aceste serbări.

În ultimul moment, aflăm că ziaristul ungur dr. Jvanyi, un alt reprezentant al ziarului <Pesti Hirlab>, a plecat la Paris, pentru a lua contact cu presa franceză, în vederea serbărilor de mai sus.

Domnule Director General, întrucât suntem la începutul investigaţiunilor noastre şi cercetările sunt în curs, ne permitem, pentru moment, a vă supune o serie de documentaţiuni, din care va rezulta identificarea şi legăturile sus-numiţilor cu acţiunea de revizuire a tratatelor şi propaganda iridentă maghiară.

Vă remitem aici anexat:

  1. Un ordin al Legaţiunii maghiare din Berlin nr. 1063, prin care se recomandă că inginerul Wilhelm Sugar, ca redactor al rubricii de export şi import al ziarului <Az Ujsag> şi reprezentant al lexiconului maghiar <Kompass Elek>, sub aspectul căruia el strânge informaţiuni despre Orient, de fapt organizând acţiunea iredentistă maghiară.
  2. Dovada o avem prin al doilea document, în limba engleză, din care rezultă legăturile lui Sugar cu presa lui Rothermere şi chiar cu acesta. Este o corespondenţă adresată la 27 iunie 1928, de către secretarul lui Rothermere, şi anume Sanger, către Sugar, cu următorul conţinut: Scumpe domn, am înmânat cartoanele (cărţile poştale) dumneavoastră, reprezentând <PIERIREA UNGARIEI NEDESPĂŢITĂ DE 1000 DE ANI> domnului Harmsworth Esmond, care l-au interesat foarte mult. Cartoanele vor deveni foarte necesare mai târziu, în campania pentru revizuirea Tratatului de Pace de la Trianon, care a fost iniţiată în această ţară de articolele Lordului Rothermere, însă, în prezent, pare a fi mai bine a se continua cu educaţiunea şi a se încerca mai cu seamă prin presă. Dacă va sosi timpul pentru întrebuinţarea cartoanelor aci, cu siguranţă că domnul Harmsworth îşi va reaminti de ele. În acelaşi timp, mă roagă să vă exprim cele mai bune mulţumiri, pentru sugestiile avute. Al dumneavoastră credincios, G.J. Sanger, secretar.
  3. O adresă a doctorului Legrady de la <Pesti Hirlab> către Sugar, în care se vorbeşte despre dr. Jivanyi, cu adnotaţii în scris.
  4. Două fotografii din originalele scrise încă cu mâna, care au fost expediate lui Lord Rothermere spre corectare şi avizare, dacă sunt bune de imprimat, din care se observă şi mecanismul prin care se închide şi deschide, după voie, cartea poştală. Scrisul de mână este în limba engleză, fapt ce se petrecea în iunie 1928. Azi ele vor apare în limba română şi maghiară, iar în loc de hartă, vor fi soldaţi care smulg aceste ţinuturi. Aceste fotografii sunt interesante din punct de vedere istoric, fiind primele exemplare lucrate cu mâna, înainte de a fi date la tipărit. Pe măsura informaţiilor, vom comunica rezultatele”. (Va urma)

Drd. Daniel-Silviu Niculae

(Articol preluat din „Sangidava” nr. 4 (X) Serie nouă, editat de Fundaţia Culturală „Miron Cristea” Topliţa)

———————

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond Direcţia Generală a Poliţiei, dosar 49/1921, f. 14.

 

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.