Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Cum a fost prejudiciat bugetul municipiului Miercurea-Ciuc cu aproape un milion de lei | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 aprilie 2024
Home » Societate » Cum a fost prejudiciat bugetul municipiului Miercurea-Ciuc cu aproape un milion de lei
Cum a fost prejudiciat bugetul municipiului Miercurea-Ciuc cu aproape un milion de lei

Cum a fost prejudiciat bugetul municipiului Miercurea-Ciuc cu aproape un milion de lei

 Banii au fost plătiţi de Primărie fără ca localitatea să aibă vreun beneficiu

Una dintre faptele pentru care primarul şi viceprimarul municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán şi, respectiv, Szőke Domokos, au fost arestaţi la domiciliu se referă la plata unei sume de bani către o firmă ce trebuia să realizeze cadastrul general al localităţii. Astfel, în mai multe tranşe, Primăria Miercurea-Ciuc a plătit suma totală de 961.304 lei către firma SC TOPO SERVICE SA, chiar dacă iniţial a fost vorba despre 641.000 de lei. În condiţiile în care lucrările de cadastru general efectuate de această firmă nu au fost recepţionate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita. De altfel, OCPI a refuzat să recepţioneze lucrările efectuate de firmă în trei rânduri, din cauza nerespectării unor condiţii legale şi pentru nesocotirea unor standarde tehnice. OCPI este singura instituţie abilitată pentru aprobarea lucrărilor de cadastru general la nivelul judeţului. Potrivit procurorilor DNA, „actele întocmite de SC TOPO SERVICE SA, pentru care aceasta a primit sumele de bani menţionate în contractul şi actul adiţional întocmit, nu au avut ca rezultat deschiderea cărţilor funciare ori realizarea unei evidenţe actualizate de cadastru şi publicitate imobiliară la nivelul municipiului Miercurea-Ciuc”. De aici rezultă că, practic, banii daţi din bugetul municipiului au fost aruncaţi pe apa sâmbetei, deoarece lucrările efectuate de firma respectivă nu au nici o valoare juridică şi nici o finalitate.

 

 Scurt istoric

În urmă cu doi sau trei ani, ziarul nostru a relatat despre această problemă. Mai departe vom face o recapitulare a ceea ce s-a întâmplat, astfel că s-a ajuns la plata sumei de bani exact degeaba.

Primăria Miercurea-Ciuc a atribuit un contract de prestări servicii, încă din 2006, în baza căruia SC TOPO SERVICE SA urma să execute lucrările de cadastru general în municipiul Miercurea-Ciuc.

În luna iunie 2010 a fost încheiat un protocol de colaborare între OCPI Harghita şi Primăria Miercurea-Ciuc. Conform acestui protocol, asumat de ambele părţi, s-a stabilit că recepţia lucrărilor tehnice de cadastru general de către OCPI să se efectueze în intervalul 25.10.2010-25.11.2012, pentru un număr de 38 de sectoare cadastrale. O lună mai târziu, primăria a fost informată cu privire la prevederile legale, şi anume că „specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) înainte de iniţierea procedurilor de achiziţie, indiferent de sursele de finanţare. Autoritatea contractantă efectuează recepţia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea şi recepţia acestora de către Agenţia Naţională”.

În luna decembrie 2010, SC TOPO SERVICE SA a predat la OCPI piese ale cadastrului general. Comisia de recepţie a ajuns la concluzia că executantul are obligaţia întocmirii Documentaţiei tehnice cu privire la întregul teritoriu administrativ, care va fi constituită din: proiectul tehnic de ansamblu şi proiectul tehnic de execuţie a lucrării; lucrarea de delimitare administrativ-teritorială; lucrările geodezice (reţele de puncte, descrieri, prelucrări etc.); lucrările fotogrametrice, unde este cazul; planul de comunicare. Deoarece aceste lucrări au fost finalizate şi recepţionate înainte de adoptarea protocolului, s-a realizat o recapitulaţie.

În urma verificărilor lucrărilor efectuate, Comisia de recepţie a constatat mai multe deficienţe şi faptul că erau necesare completări esenţiale. ANCPI a comunicat OCPI, în ianuarie 2011, că răspunderea cu privire la corectitudinea întocmirii lucrărilor de introducere a cadastrului general în municipiul Miercurea-Ciuc revine exclusiv prestatorului, iar până la remedierea tuturor deficienţelor constatate recepţia documentelor nu poate fi efectuată.

În urma unei şedinţe de lucru, la care au participat cele trei părţi, s-a stabilit ca recepţia lucrărilor să se efectueze de către OCPI în intervalul 16.03.2011-28.03.2012 pentru un număr de 41 de sectoare cadastrale.

La sfârşitul lunii aprilie 2012, SC TOPO SERVICE SA a predat către OCPI Harghita piese ale cadastrului general pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Miercurea-Ciuc. Comisia de recepţie a documentelor tehnice care compun lucrarea şi dosarul de verificare a întocmit, în luna august 2012, o Notă de constatare.

 

 Deficienţe constatate

În urma verificării documentaţiilor, Comisia de recepţie a identificat o serie de nereguli, o parte din ele le vom enumera în cele ce urmează. Documentaţia tehnică cu privire la întregul teritoriu administrativ nu a fost întocmită conform prevederilor Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general astfel: proiectul tehnic de ansamblu, întocmit de executantul lucrării, nu furniza datele principale necesare pentru elaborarea proiectelor tehnice de execuţie, stabilirea soluţiilor tehnice şi pentru estimarea cantităţilor şi valorilor pe categorii de lucrări; constatările şi concluziile în urma analizării documentaţiilor existente, din punct de vedere calitativ şi al gradului de actualitate au fost efectuate sumar; documentaţiile existente nu au fost evaluate cantitativ; calculele estimative pentru volumul de lucrări, forţa de muncă necesară pentru executarea lucrărilor nu au fost efectuate la termenele programate pe etape (necesarul de fonduri nu a fost trecut în proiect); modalitatea de identificare a proprietarilor şi a altor deţinători de imobile propusă în proiectul tehnic de ansamblu nu a precizat etapa I din protocol referitoare la obligaţia executantului de a întocmi fişele preliminare.

De asemenea, deficienţe importante au fost constatate şi la documentaţiile tehnice cadastrale întocmite pe sectoare cadastrale.

 

 Neregulile nu au fost remediate

În urma celor constatate s-au solicitat executantului lucrărilor completările necesare, ţinând cont că situaţia nu s-a schimbat de la ultimele solicitări. Remedierea deficienţelor constatate, precum şi completările necesare trebuiau efectuate de executant până în data de 15 septembrie 2011. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. Iar fără remedierea acestora şi respectarea cerinţelor tehnice nu se poate face recepţia lucrărilor de cadastru general.

La începutul lunii octombrie, ca urmare a documentelor furnizate de SC TOPO SERVICE SA, comisia de recepţie a constatat din nou existenţa a mare parte din neregulile sesizate anterior, cerând din nou remedierea acestora. Termenul până la care trebuiau remediate deficienţele constatate, precum şi completările necesare a fost data de 15 noiembrie 2011. Nici de această dată nu a fost respectat termenul.

În urma acestei situaţii, la sediul ANCPI a fost organizată, în 26 octombrie 2011, o întâlnire la care au participat reprezentanţii OCPI Harghita, Primăriei Miercurea-Ciuc şi firmei prestatoare. Cu această ocazie, reprezentanţii OCPI Harghita au susţinut că nu vor efectua recepţia lucrărilor de cadastru decât în baza protocolului sau a unor documente asumate de ambele părţi semnatare ale acestuia. În luna noiembrie 2011, la sediul OCPI a mai avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanţii celor trei părţi, dar şi ai comisiei de recepţie. În cadrul acestei întâlniri reprezentanţii Primăriei Miercurea-Ciuc şi cei ai SC TOPO SERVICE SA au spus că vor transmise către ANCPI un document în vederea avizării specificaţiilor tehnice prevăzute în contractul de atribuire a lucrărilor pentru efectuarea cadastrului general al municipiului Miercurea-Ciuc, pentru a se respecta prevederile legale.

O altă întâlnire de lucru a avut loc în 26 ianuarie 2012, la sediul Primăriei. După această şedinţă, în luna februarie a aceluiaşi an, SC TOPO SERVICE SA a decis unilateral sistarea lucrării. Primăria Miercurea-Ciuc, printr-o adresă transmisă ANCPI, a făcut referire la neconcordanţe între protocolul încheiat între cele două instituţii şi legislaţia de atunci.

 

XXX

Aceasta este foarte pe scurt povestea efectuării cadastrului general în Miercurea-Ciuc, care încă nu există. Şi în acest fel municipiul reşedinţă de judeţ a plătit suma amintită la început fără a beneficia de ceva în schimb. Într-adevăr, şi legislaţia s-a schimbat din momentul semnării contractului cu firma prestatoare, dar acest aspect trebuia avut în vedere de conducerea municipiului şi trebuia intrat în legalitate, aducând modificări la respectivul contract în aşa fel încât să fie respectate prevederile legale. Iar banii daţi să fie pentru lucrări de care să beneficieze localitatea…

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.