Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Cu sau fără voia lor, 65 au căzut în păcat! | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 27 februarie 2024
Home » Sănătate » Cu sau fără voia lor, 65 au căzut în păcat!
Cu sau fără voia lor, 65 au căzut în păcat!

Cu sau fără voia lor, 65 au căzut în păcat!

În cursul lunii trecute, mai exact în perioada 10-28 noiembrie a.c., o echipă mixtă, formată din specialişti ai Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) şi Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) – Harghita, a desfăşurat un control la furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală din judeţ.

Potrivit domnului Duda Tihamér Attila, preşedintele director-general al Casei, acţiunea în toată complexitatea ei a vizat trei componente: 1) Respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7, literele a, b, l, p, q, ş, din modelul contractului prevăzut în Anexa 37 la Normele metodologice de aplicare pe anul în curs a HG nr. 400/2014 şi a celor ce decurg din Contractul-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pe anii 2014-2015; 2) Respectarea normelor igienico-sanitare; 3) Aspecte surprinse la faţa locului.

De reţinut în contextul celor de mai sus e faptul că, la nivelul judeţului Harghita, există 72 de furnizori de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentele ambulatorii, aflaţi în relaţie contractuală cu CAS, care sunt reprezentaţi de 116 farmacii/puncte de lucru şi 3 oficine locale de distribuţie, cu program redus.

Ştiind foarte bine ce au de făcut, membrii comisiei mixte au pornit la treabă trecând prin filtrul lor toate unităţile, reprezentanţii CAS Harghita, ale căror rezultate ne-au fost puse la dispoziţie de d-l Duda, fiind preocupaţi în principal de respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 şi în Contractul-cadru, iar cei ai DSP Harghita, ale căror concluzii le vom face publice dacă ne vor parveni, de respectarea normelor igenico-sanitare.

Şi iată acum controlul „prins” în derularea lui de către specialiştii Casei: 60 de farmacii se conformează, 53 o fac doar parţial şi 2 deloc, atunci când intră în discuţie obligativitatea furnizorilor de a se aproviziona cu DCI-urile prevăzute în listă, prioritar cu medicamente al căror preţ pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă din sublistele A (compensare 90%), B (compensare 50%) şi C-1, respectiv C-3 (compensare 100%). De aici şi prima observaţie: la mai multe farmacii şi puncte de lucru nu se încasează diferenţa de plată din partea asiguraţilor, chiar dacă medicamentele nu sunt eliberate la preţul de referinţă!  Conforme sunt însă toate atunci când vine vorba despre asigurarea acoperirii cererii la produsele comerciale cu aceleaşi DCI-uri, la preţurile cele mai mici din listă, în cazul bolilor acute/subacute şi a celor cronice. Adică, 24 de ore timp de aprovizionare pentru primele şi 48 de ore pentru următoarele afecţiuni, dacă în momentul solicitării medicamentul nu există în farmacii, solicitarea asiguratului urmând a se face în scris, iar dovada demersurilor întreprinse întru procurarea medicamentului urmând a se face de către farmacie.

Cu precizarea că totul a fost în ordine, reţin totuşi că nicăieri, nici un asigurat nu a depus o solicitare în scris, lucru care, în opinia d-lui Duda, e bine să-l facă pentru a nu avea surprize neplăcute; Referitor la asigurarea continuităţii programului de furnizare a medicamentelor şi în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, precum şi pe timpul nopţii, important este ca fiecare farmacie să afişeze la loc vizibil lista cu unităţile care asigură continuitatea, publicată pe pagina web a Casei. La fel de important e şi faptul că în Harghita acest program este asigurat printr-o farmacie deschisă non-stop în zona municipiului reşedinţă de judeţ, iar în zonele Odorheiu-Secuiesc şi Gheorgheni-Topliţa prin rotaţie, în sistem de gardă telefonică.

Fără a mai intra în foarte multe detalii, având un spaţiu tipografic limitat, mai amintesc că, numerotată şi ştampilată de CAS, stă peste tot, la loc de cinste, „Condica de sugestii şi reclamaţii”, la care dumneavoastră, cei care treceţi pragul unei farmacii, puteţi recurge oricând; că prezenţa unui farmacist în farmacii şi în oficinele locale pe toată perioada programului nu a fost bifată peste tot şi că, pe parcursul derulării controlului, au fost constatate cazuri în care nu s-au putut administra dovezi cum că asiguraţii au fost informaţi cu privire la preţul medicamentelor eliberate, ei semnând în alb sau pe un text care nu reflectă acest fapt; l La capitolul „aspecte sesizate la faţa locului”, la un furnizor s-a constatat că medicamentele din farmacie nu aveau preţul inscripţionat pe ambalajul individual.

***

Ca o introducere în „Concluzii”, permiteţi-mi să vă spun că, cu sau fără voia lor, 65 din cele 116 farmacii verificate au căzut în păcat prin încălcarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 7 despre care v-am vorbit şi a obligaţiilor ce decurg din Contractul-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pe anii 2014-2015.

Care este „preţul” pe care ele îl vor plăti, îl las pe d-l Duda Tihamér Attila să vă spună: „Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate, cele 65 de farmacii aflate, evident, în relaţie contractuală cu CAS Harghita, au fost sancţionate cu avertisment scris, fiind dispuse totodată o serie de măsuri organizatorice şi corective privitoare la neconformităţile constatate”.

Să le fie de folos!

ŞTEFANA DRĂGHICI

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.