Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Bilete de tratament pentru pensionari | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 2 martie 2024
Home » Sănătate » Bilete de tratament pentru pensionari
Bilete de tratament pentru pensionari

Bilete de tratament pentru pensionari

  • În 2021 sunt alocate bilete de tratament la Băile 1 Mai, Amara, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Lacul Sărat, Neptun, Saturn, Sovata, Tuşnad, Vatra Dornei

Numărul locurilor de tratament balnear ce poate fi pus la dispoziţia beneficiarilor din fiecare judeţ este stabilit de Casa Naţională de Pensii Publice, în limita fondurilor aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în funcţie de numărul total al beneficiarilor şi de solicitări.

De pildă, judeţului Harghita i-au fost repartizate 2.512 bilete în anul 2018, 2.341 în anul 2019, iar în 2020 un număr de 1.636 bilete.

Potrivit specialiştilor Casei Judeţene de Pensii (CJP) Harghita, procentul valorificării biletelor de tratament acordate este de minimum 95%, fapt care confirmă interesul crescut al beneficiarilor. Procentul a fost mai mic doar anul trecut, în contextul pandemiei COVID-19, când au fost utilizate 79,5% dintre biletele alocate judeţului.

Directorul executiv adjunct al Casei Judeţene de Pensii (CJP) Harghita, Geréd Ildikó, precizează că biletele de tratament vin pe serii şi sunt repartizate în funcţie de numărul solicitărilor înregistrate în anii precedenţi şi al celor aferente anului în curs.

Până în prezent au fost depuse 1.922 de cereri pentru obţinerea biletului de tratament. Anul acesta, oferta este generoasă, punând la dispoziţia pensionarilor şi asiguraţilor locuiri în staţiunile Băile 1 Mai, Amara, Căciulata, Covasna, Felix, Geoagiu, Herculane, Lacul Sărat, Neptun, Saturn, Sovata, Băile Tuşnad şi Vatra Dornei.

„Avem solicitări mai mari pentru staţiunile Băile Tuşnad, Covasna, Sovata şi vara, bineînţeles, pe malul mării. Din 11-14 iulie începe seria a 8-a, pentru care au fost alocate 83 de bilete de tratament, seria urmând să se încheie în 27-30 iulie. Dar pe lângă acestea, s-au mai cerut bilete pe litoral. O mare parte dintre ele, în jur de 90%, sunt date deja; interesul este foarte mare”, precizează dna Geréd Ildikó.

Preţul contractual al acestora variază, în funcţie de categoria unităţii de tratament, între 1.830 de lei şi 1.929 de lei pentru un sejur de 16 zile, cu cazare, masă şi 12 zile de tratament incluse.

Beneficiarii biletelor de tratament balnear sunt, potrivit legii, asiguraţii sistemului public de pensii (salariaţii) cu domiciliul sau reşedinţa în judeţ, pensionarii sistemului public de pensii aflaţi în evidenţa CJP Harghita, precum şi beneficiarii prevederilor unor legi speciale cu caracter reparatoriu aflaţi în evidenţele Casei Judeţene de Pensii şi Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi.

De reţinut, soţiile şi soţii asiguraţilor şi ai pensionarilor, care nu deţin calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii, nu pot beneficia de bilet de tratament balnear ca însoţitor al titularului. Acelaşi criteriu se aplică şi în cazul copiilor minori ai pensionarilor şi asiguraţilor.

În ceea ce priveşte repartizarea biletelor, cele mai multe dintre acestea ajung la pensionari (80%), restul de 20% fiind acordate asiguraţilor.

Bilete de tratament gratuite

Din numărul total de bilete repartizat la nivel judeţean, o cotă de maximum 15% se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale. De la specialiştii Casei de Pensii am aflat că există opt categorii de beneficiari îndreptăţiţi prin lege la gratuitate şi acestea sunt: pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale (Legea nr. 263/2010); persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (Decret-lege nr. 118/1990); luptătorii în rezistenţa anticomunistă (OUG nr. 214/1999); persoanele persecutate din motive etnice de către regimurile instaurate în România în perioada 6 septembrie 1940 – 6 martie 1945 (OG nr. 105/1999); veteranii de război, invalizii şi văduvele de război (Legea nr. 44/1994); urmaşii celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşii foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război (Legea nr. 49/1999); persoanele adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii 448/2006; salariaţii care lucrează în zona I şi II de expunere la radiaţii, precum şi beneficiarii Legii 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în baza programului individual de recuperare stabilit de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii sau a recomandării medicale a medicului curant.

În cazul în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete de tratament cu plata contribuţiei individuale, în baza acceptului scris al solicitantului, cu condiţia ca acesta să aibă şi calitate de asigurat al sistemului public de pensii.

Înscrierea pentru obţinerea biletului de tratament

Întâi de toate, ca potenţial beneficiar, trebuie să vă exprimaţi dorinţa de a uza de acest drept, depunând la sediul Casei de Pensii o cerere tip de acordare a biletului de tratament (pe care o găsiţi pe site-ul Casei Judeţene de Pensii, la http://cjphr.ro/ro/page/165/cereri-de-tip-si-documente-necesare-acordarii-prestatiilor – Bilete de tratament) sau o puteţi ridica de la Compartimentul Bilete de Tratament al CJP Harghita), la care veţi ataşa, în momentul eliberării biletului, şi celelalte documente solicitate.

În cazul pensionarilor, documentele necesare eliberării biletului sunt: documentul de plată (talonul privind drepturile de pensie în original sau copie), declaraţia pe propria răspundere că nu realizaţi alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, biletul de trimitere pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate aflat în relaţii contractuale cu Casa Judeţeană de Pensii (în original şi copie).

„Cererile se completează numai pe formularul aprobat şi se pot transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune personal la CJP Harghita. Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Biletele nevândute în urma alocării automate pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni”, precizează directorul executiv al CJP Harghita, Dósa Erika.

Potrivit sursei citate, biletele de tratament balnear se acordă prin aplicaţia informatică deţinută de Casa Naţională de Pensii Publice, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de solicitant, în funcţie de opţiunea acestuia şi de ordinea menţionată în cerere. Iar punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea criteriilor specifice de acordare: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii doi ani, categoria de pensie a beneficiarului, cuantumul total brut al drepturilor de pensie, nivelul câştigului brut al asiguratului, cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza legilor speciale ş.a.m.d.

Listele cu cererile aprobate sunt afişate la sediul CJP Harghita şi pe pagina web http://cjphr.ro/ro/page/198/bilete-alocate cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii. În acelaşi timp, Casa de Pensii Harghita comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate informaţii despre biletul repartizat, data la care trebuie să se prezinte pentru ridicarea acestuia şi documentele pe care trebuie să le aducă, ele urmând să fie anexate cererii, pentru a putea intra în posesia biletului de tratament.

Comunicarea se va face telefonic, prin poştă, prin fax sau e-mail, în funcţie de specificarea făcută în cerere.

În cazul în care solicitantul a cărui cerere a fost aprobată sau o altă persoană împuternicită de acesta nu se va prezenta la Casa Judeţeană de Pensii pentru ridicarea biletului de tratament, acesta va fi repartizat altui solicitant.

Cuantumul contribuţiei individuale apersoanelor ale căror cereri au fost aprobate se stabileşte după cum urmează: pensionarii sistemului public de pensii plătesc o contribuţie de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie din luna anterioară celei în care se eliberează biletul de tratament, asiguraţii sistemului public de pensii achită 50% din preţul biletului, iar asiguraţii al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat achită preţul integral al biletelor de tratament.

„Statul încearcă să vină în ajutorul oamenilor, acordându-le ceva de care merită să se folosească. Noi îi aşteptăm pe pensionari, dar şi pe asiguraţi, să profite de asigurarea pe care o achită lunar, înscriindu-se pentru a beneficia de aceste bilete de tratament”, a conchis dir. ex. adj.Geréd Ildikó.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.