Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Susţinere financiară pentru manifestări culturale ale comunităţii româneşti, a acţiunilor de tineret şi turism | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 26 februarie 2024
Home » Cultură » Susţinere financiară pentru manifestări culturale ale comunităţii româneşti, a acţiunilor de tineret şi turism
Susţinere financiară pentru manifestări culturale ale comunităţii româneşti, a acţiunilor de tineret şi turism

Susţinere financiară pentru manifestări culturale ale comunităţii româneşti, a acţiunilor de tineret şi turism

  • Ca în fiecare an, consiliul judeţean organizează concursuri de proiecte în cadrul programelor anuale de cooperare şi de sprijinire pe care le derulează. În cele ce urmează vă prezentăm domeniile şi termenele limită până la care puteţi aplica, pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil (1)
Comunităţi româneşti

Concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021 se adresează persoanelor fizice şi juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute legal, cu prioritate asociaţiile, fundaţiile şi cultele religioase care organizează şi derulează diferite programe, proiecte şi acţiuni sociale şi culturale ale românilor din judeţul Harghita.

Finanţarea nerambursabilă se acordă pentru programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural, având prioritate la atribuirea finanţării, asemenea celor culturale prezentate mai sus: Teatrul Amator, sprijinirea activităţii fanfarelor, activităţilor care vizează elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale judeţului Harghita, a activităţii formaţiilor muzicale, a diferitelor arte interpretative din judeţul Harghita, programele, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii, sprijinirea unor activităţi culturale desfăşurate în cadrul zilelor satelor, organizarea cursurilor de dans popular, a seratelor de dans popular şi spectacolelor de dansuri populare în cadrul cărora cursanţii vor prezenta cele învăţate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

Oferta culturală de solicitare a finanţării nerambursabile semnată electronic va fi încărcată pe platforma online. După încărcare va fi creat, în cadrul platformei, fişierul în format PDF cuprinzând toate informaţiile relevante ale ofertei culturale, care va fi semnat electronic şi care va fi înaintat în format electronic în aceeaşi zi la adresele de e-mail: info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro şi ianovitsistvan@hargitamegye.ro. Denumirea fişierului PDF va conţine denumirea entităţii care solicită finanţare nerambursabilă şi titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 10 mai 2021, ora 12:00.

Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266/20.77.00, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

Suma alocată Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pentru anul 2021 este de 70.000 lei.

Tineret

Finanţarea activităţilor de tineret din judeţul Harghita, pe anul în curs poate fi solicitată de persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii care desfăşoară activităţi în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita sau de cultele religioase constituite conform legii.

Activităţile pentru care se acordă finanţare nerambursabilă sunt: organizarea de tabere tematice pentru tineri talentaţi; organizarea de activităţi de sprijinire în vederea finalizării cu succes a examenelor de absolvire şi bacalaureat; organizarea taberelor de schimb pentru copii şi tineri; dezvoltarea şcolii didactice – achiziţionarea materialelor didactice (sub 2.500 lei/bucată); dezvoltarea educaţiei digitale – achiziţionarea laptopuri, dispozitive educaţionale (chromebook), echipamente VR şi softuri corespunzătoare (sub 2.500 lei/bucată); editarea şi tipărirea materialelor de specialitate (cărţi, broşuri etc.) în domeniul învăţământului profesional; diverse activităţi destinate tinerilor, derulate în parteneriat cu organizaţiile şi instituţiile comunităţilor cu tradiţii culturale, istorice, etnografice ca ale judeţului Harghita; achiziţionarea mijloacelor, echipamentelor, auxiliarelor, softurilor si consumabilelor specifice dezvoltării competenţelor individuale ale elevilor cu CES; sprijinirea desfăşurării activităţilor complementare/suplimentare de dezvoltare a elevilor cu CES; organizarea diferitelor concursuri şcolare pentru elevi şi preşcolari; organizarea activităţilor ştiinţifice; asigurarea cheltuielilor de transport în cazul organizării programelor în şcoli, privind educaţia pentru sănătate în vederea asigurării practicării sportului de către elevi; susţinerea activităţii de voluntariat şi practică pentru elevi şi studenţi; susţinerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor în domeniul gastronomiei, prin achiziţionarea echipamentelor adecvate (sub 2.500 lei/bucată); susţinerea tinerilor în dobândirea aptitudinilor şi îndeletnicirii practice a elevilor din clasele V-VIII, prin achiziţionarea de echipamentelor adecvate (sub 2.500 lei/buc); organizarea unor schimburi de experienţă profesionale (vizitarea fermelor şi a fabricilor); sprijinirea activităţilor de orientare şcolară, profesională; susţinerea activităţilor „Şcoală după şcoală”, care oferă activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi remediale; susţinerea activităţilor desfăşurate în cadrul programului „Şcoala de pădure” şi susţinerea contribuţiei proprii pentru proiectele depuse în acest domeniu, la diferite organisme de finanţare.

Propunerea de proiect va fi semnată electronic, apoi va fi încărcată pe platforma online, iar după încărcare va fi creat fişierul în format PDF cu toate informaţiile relevante ale cererii de finanţare, care va fi semnat electronic şi va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresele de e-mail: ferenczjudit@hargitamegye.ro, info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro. Data limită de încărcare este 12 mai 2021, ora 12:00. Denumirea fişierului PDF va conţine denumirea entităţii care solicită finanţare nerambursabilă şi titlul proiectului pe scurt.

Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoană de contact: Ferencz Judit, telefon 0266/20.77.00, interior 1308, e-mail: ferenczjudit@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

Suma aprobată pentru finanţarea activităţilor de tineret din judeţul Harghita în acest an este de 400.000 lei.

Turism

La concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita, pe anul 2021 pot participa persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

Fonduri nerambursabile vor fi alocate sprijinirii înfiinţării extinderii, amenajării, reabilitării şi promovării obiectivelor turistice cu cheltuielile eligibile prevăzute în program, în scopul dezvoltării turismului la nivel local şi dezvoltării durabile a turismului regional: parcuri tematice turistice cu activităţi de petrecere activă a timpului liber; trasee de cicloturism; trasee turistice şi trasee turistice de pelerinaj; izvoare şi băi de apă minerală; realizarea punctelor selfie Visit Harghita, în locurile frecventate de turişti; sprijinirea elaborării pachetelor de programe şi destinaţii turistice privind judeţul Harghita şi promovarea acestora; sprijinirea activităţilor legate de extinderea bazei de date a valorilor patrimoniului natural al judeţului Harghita; sprijinirea organizării taberelor turistice internaţionale, naţionale pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor natural, culturale şi istorice (tabere de cel puţin 6 zile); susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanţare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activităţi generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea unităţilor de primire a turiştilor, pensiunilor etc.).

Propunerea de proiect va fi semnată electronic, încărcată pe platforma online, iar după încărcare va fi creat fişierul în format PDF cu toate informaţiile relevante ale cererii de finanţare, care va fi semnat electronic şi va fi înaintat în format electronic în cursul aceleiaşi zile la adresele de email; andreasalamon@hargitamegye.ro, info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro.

Denumirea fişierului PDF va conţine denumirea entităţii care solicită finanţare nerambursabilă şi titlul proiectului pe scurt. Data limită de încărcare este 14 mai 2021, ora 12:00. Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoană de contact: Salamon Andrea, telefon 0266/20.77.00, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetuharghita.ro

Suma aprobată pentru asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita pentru anul 2021 este de 100.000 de lei.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.