Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Susţinere financiară pentru culte, costume populare şi programe culturale | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 15 aprilie 2024
Home » Cultură » Susţinere financiară pentru culte, costume populare şi programe culturale
Susţinere financiară pentru culte, costume populare şi programe culturale

Susţinere financiară pentru culte, costume populare şi programe culturale

Ca în fiecare an, consiliul judeţean organizează concursuri de proiecte în cadrul programelor anuale de cooperare şi de sprijinire pe care le derulează. În cele ce urmează vă prezentăm domeniile şi termenele limită până la care puteţi aplica, pentru obţinerea sprijinului financiar nerambursabil (2)

În cadrul concursului de proiecte destinate susţinerii cultelor pot solicita sprijin doar confesiunile recunoscute prin lege care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, acordându-se finanţare nerambursabilă pentru activităţi care vizează exclusiv viaţa spirituală. În cadrul proiectului vor fi finanţate evenimente şi acţiuni cu caracter judeţean şi cu un buget mai mare de 15.000 de lei, organizate în perioada 1 iulie – 30 noiembrie, contribuţia proprie fiind de minimum 35%. Cei are doresc să aplice pentru obţinerea sprijinului financiar, vor depune formularul de solicitare în format electronic, scanat în PDF, cel târziu până la data de 29 aprilie, la ora 12:00, pe adresele de e-mail: info@judetulharghita.ro sau info@hargitamegye.ro şi ferencztunde@hargitamegye.ro.

Formularul de solicitare îl puteţi procura fie de la Biroul 206 al Consiliului Judeţean (CJ) Harghita, fie de la birourile teritoriale, precum şi de pe site-ul https://judetulharghita.ro/proiecte. Pentru detalii, persoana de contact este Ferencz Tünde, telefon: 0266/20.77.00 (interior 1311), ferencztunde@hargitamegye.ro.

Concursul de proiecte organizat în cadrul Programului special de finanţare a porturilor populare şi costumelor tradiţionale în judeţul Harghita poate fi accesat de persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală. Consiliul judeţean acordă sprijin financiar proiectelor care au ca obiectiv achiziţionarea sau confecţionarea portului popular ori a elementelor costumelor tradiţionale, în scopul stimulării promovării tradiţiilor culturale ale locuitorilor judeţului. În acest caz, cei care au accesat finanţarea au obligaţia de a prezenta costumele achiziţionate sau confecţionate, în cadrul unor evenimente culturale organizate în perioada derulării proiectului, în acest an.

Oferta culturală trebuie să fie semnată electronic şi apoi încărcată pe platforma online. După încărcarea acesteia, va fi creat, în cadrul platformei menţionate anterior, un fişier în format PDF cu toate informaţiile relevante ale cererii de finanţare, care va fi semnat electronic şi înaintat în format electronică în aceeaşi zi, la adresele de e-mail: info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro şi pe adresa salamonendre@hargitamegye.ro. Data limită de încărcare este 5 mai 2021, ora 12:00. Denumirea fişierului PDF va conţine denumirea entităţii care solicită finanţare nerambursabilă şi titlul proiectului pe scurt.

Ghidul solicitantului poate fi procurat de la sediul Consiliului Judeţean Harghita din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A. Persoana de contact: Salamon Endre, telefon 0266/20.77.00, interior 1308, e-mail: salamonendre@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

Suma aprobată pentru Programul special de finanţare nerambursabilă a porturilor populare şi a costumelor tradiţionale pentru anul 2021 este de 250.000 lei.

Condiţiile de participare la Concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale judeţului Harghita din acest an sunt asemănătoare celor prezentate mai sus: solicitanţii pot fi persoanele fizice sau juridice, de drept public sau privat autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, asociaţiile, fundaţiile şi cultele religioase care organizează şi derulează diferite programe, proiecte şi acţiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Harghita.

La atribuirea finanţării vor avea prioritate: sprijinirea activităţilor de teatru amator din judeţ, sprijinirea activităţii fanfarelor din Harghita, sprijinirea activităţilor legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural al judeţului Harghita, sprijinirea activităţii formaţiilor muzicale, a diferitelor arte interpretative din judeţul Harghita, programe, proiecte şi acţiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii, sprijinirea unor activităţi culturale desfăşurate în cadrul zilelor satelor, organizarea cursurilor de dans popular, organizării periodice de serate şi de spectacole de dansuri populare, în cadrul cărora cursanţii prezintă cele învăţate.

Atenţie! Finanţările nerambursabile acordate NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit, nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului.

Oferta culturală va fi semnată electronic, apoi va fi încărcată pe platforma online, apoi va fi creat fişierul în format PDF cuprinzând toate informaţiile relevante ale ofertei culturale, va fi semnat electronic şi înaintat în format electronic în cursul aceleiaşi zile la adresele: info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro şi

ianovitsistvan@hargitamegye.ro. Denumirea fişierului PDF va conţine denumirea entităţii care solicită finanţare nerambursabilă şi titlul proiectului pe scurt.

Data limită de încărcare este 7 mai 2021, ora 12:00.

Ghidul solicitantului se poate procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266/20.77.00, interior 1308, ianovitsistvan@judetulharghita.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

Suma aprobată pentru Programul special de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale judeţului Harghita este de 400.000 lei.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.