Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Pentru două luni Reducere de 50% a impozitului pe clădirile din Miercurea Ciuc care sunt folosite ca spaţii comerciale | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 25 februarie 2024
Home » Economic »
Pentru două luni
Reducere de 50% a impozitului pe clădirile din Miercurea Ciuc care sunt folosite ca spaţii comerciale
<h5><i>Pentru două luni</i></h5> Reducere de 50% a impozitului pe clădirile din Miercurea Ciuc care sunt folosite ca spaţii comerciale

Pentru două luni
Reducere de 50% a impozitului pe clădirile din Miercurea Ciuc care sunt folosite ca spaţii comerciale

  • Nu oricine poate beneficia de această prevedere, fiind impuse câteva condiţii

În cadrul şedinţei ordinare de vineri, Consiliul Local Miercurea Ciuc a aprobat o hotărâre care vine în sprijinul atât al persoanelor fizice, cât şi al celor juridice care deţin clădiri în spaţiul cărora se desfăşoară activităţi economice. Este vorba de un sprijin de susţinere a creşterii economice prin ajutorarea contribuabililor aflaţi în dificultate, ca urmare a întreruperii activităţii economice, ca efect al epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi de respectarea principiului egalităţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a facilităţilor fiscale.

Prin această hotărâre, se acordă o reducere de 50% pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice.

De asemenea, se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorată de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Primăria Miercurea Ciuc, cele două prevederi (reducerea impozitului pe clădiri, respectiv scutirea taxei lunare) sunt valabile doar pentru două luni, cât timp a ţinut starea de urgenţă. Deşi iniţial s-a dorit ca aceasta să fie pentru 6 luni, consiliul local a aprobat reducerea de 50% pentru impozitul pe clădiri şi scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri numai pentru perioada stării de urgenţă, deoarece baza legală în prezent este OUG 69/2020 – se arată în comunicat.

Cine şi cum poate aplica pentru această reducere

Potrivit unei anexe din HCL, proprietarii clădirilor au obligaţia ca până pe 15 septembrie să depună la organul fiscal o cerere de acordare a reducerii (formular tipizat pus la dispoziţie de către Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri) însoţită de o declaraţie pe propria răspundere completată conform modelului formular tipizat pus la dispoziţie de către Serviciul Impozite, Taxe şi alte Venituri. În cadrul acestei declaraţii se va preciza şi faptul dacă activitatea a fost întreruptă total sau parţial.

Proprietarii care au închiriat clădirile altor persoane juridice sau fizice pentru desfăşurarea de activităţi economice, pot beneficia de reducerea cu 50% a impozitului aferent celor două luni doar dacă pe timpul stării de urgenţă au renunţat la cel puţin 50% din valoarea chiriei şi dacă cel puţin jumătate din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi să îşi întrerupă total sau parţial activitatea economică.

În cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parţial, până la primul termen de plată, aceştia pot solicita compensarea cu alte obligaţii prezente/viitoare, sau restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

LIVIU C.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.