Răspuns la comunicatul de presă | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 6 decembrie 2022
Home » Societate » Răspuns la comunicatul de presă
Răspuns la comunicatul de presă

Răspuns la comunicatul de presă

Stimate Domnule Redactor Şef,

În jurnalul independent „Informaţia Harghitei” nr. 6005 din 12 ianuarie 2016, domnul inginer Korpos Attila, directorul Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, a semnat un „Comunicat de presă” în urma unor articole apărute sub titlul  „Transilvania furată: Caracatiţa verde îşi extinde tentaculele în centrul României (I-IV), sub semnătura subsemnatului (Vasile Gotea).

Vă rog să publicaţi opiniile mele, deoarece prin publicarea în presă a Comunicatului, domnul Korpos Attila, în loc să discute la obiect, pe marginea materialelor publicate, dezinformează opinia publică şi mi-a lezat grav personalitatea, drepturile şi interesele legitime, săvârşind adevărate calomnii şi insulte publice, prin atac direct la persoană, prin afirmaţii de-a dreptul abominabile, neadevărate şi neprobate.

Răspuns la comunicatul de presă

De la început doresc să clarific două probleme:

  1. Domnul Korpos Attila se referă în general la materialul publicistic, folosind doar 8 cuvinte, afirmând că „multe din cele publicate în articol sunt neadevărate” şi cam atât, nespecificând, concret, ce neadevăruri s-au publicat, prin aducere în faţa cititorilor a dovezilor pentru restabilirea adevărului şi vine cu 8 puncte, 7 din acestea, ca într-o dare de seamă în faţa şefului, într-o simplă şedinţă de „familie”, asupra laborioasei sale activităţi desfăşurate în cadrul Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, comportându-se, după cum este redactat comunicatul, ca un slugarnic, gata oricând să sară la gâtul celor care-l supără pe stăpân.
  2. Al 8-lea punct de vedere din comunicat nu are absolut nimic în comun cu articolul publicat de subsemnatul, ci este un făţarnic atac direct la persoană, calomnie, insultă şi denigrare publică a personalităţii a subsemnatului prin presă.

Nu mă lasă pixul ca să nu amintesc ceva, destul de îngrijorător, faptul că domnul Korpos Atilla stă foarte prost nu numai cu limba română, dar mai ales cu adevărul, după cum o să se înţeleagă din rândurile care urmează.

Pentru a se înţelege mai bine despre ce este vorba, o să reproduc, cu litere îngroşate, afirmaţiile domnului inginer Korpos Attila, punctual, după care redau adevărul, cu precizarea că toate afirmaţiile subsemnatului se bazează pe legislaţia în vigoare şi documente legale pe care m-am bazat în documentare, alături de care, dacă va fi nevoie, aduc şi martori câţi sunt necesari:

„Noi, Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior dorim să aducem la cunoştinţa publicului, că multe din cele publicate în articol sunt neadevărate, mai mult decât atât vrem să punem în vedere următoarele:

1. În calitate de administrator al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, am îndeplinit toate obligaţiile contractuale avute cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi obligaţiile legale din domeniu”.

1. a) Să fie foarte clar, Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, reprezentată prin ing. Korpos Attila, nu a avut şi nici nu are contract de administrare încheiat cu nici un minister, nu înţeleg în temeiul cărui contract vorbeşte că şi-a îndeplinit toate obligaţiile;

b) În primul rând, provoacă râs, dar şi îngrijorare, faptul că directorul Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, domnul ing. Korpos Attila, nu cunoaşte corect numele ministerului cu care susţine că ar avea încheiat Contractul de administrare nr. 6/18.03.2010, cred că despre acesta este vorba. După cunoştinţele domniei sale, parte în contract este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, un minister inexistent la acea dată. Părţi în contract sunt Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale Protejate, în calitate de autoritate responsabilă şi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

În acest caz este normal şi îi dau perfectă dreptate că şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale avute cu un minister inexistent în anul 2010, când s-a semnat contractul şi în care nu este parte!!!???

c) Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, al cărei director este domnul ing. Korpos Attila, nu are nici o calitate legală de a administra Parcul Natural Defileul Mureşului Superior (fără suprafaţa care se suprapune peste Parcul Naţional Călimani), care include situl de importanţă comunitară ROSCI0019 Călimani-Gurghiu şi ROSPA0033 Depresiunea şi Munţii Giurgeului, cum se stipulează în obiectul contractului, deoarece Contractul de administrare nr. 6/18.03.2010 este încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală Protecţia Naturii şi Managementul Ariilor Naturale Protejate, prin director general Silviu Megan şi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin şef ocol, Melles Előd;

d) SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, nu are dreptul de a administra Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, pentru că nu sunt respectate reglementările din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, respectiv art. 16, alin. 2, care prevede că administrarea parcurilor naturale se realizează de către structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. 1, literele a-c: „Administrarea ariilor naturale protejate şi a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural aflate în reţeaua naţională de arii naturale protejate se face, potrivit legii, prin: a. structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate”;

e) Conform informaţiilor oficiale, furnizate pe site-ul SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior (APNDMS) este înfiinţată cu rol de analiză, planificare, supraveghere şi control pe teritoriul Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, este o subunitate a SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi funcţionează în baza unui Contract de administrare încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor. Prin acest contract, Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni şi-a asumat răspunderea pentru dotarea şi finanţarea administraţiei parcului”!!!???

Conform OUG nr. 57/2007, Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior trebuia să aibă personalitate juridică distinctă, subordonată Autorităţii Publice Centrale pentru Protecţia Mediului şi Pădurilor şi nu SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

În consecinţă, Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, prin directorul acesteia, ing. Korpos Attila, nu are nici o calitate contractuală de a administra Parcul Natural Defileul Mureşului Superior şi de a comenta îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul semnat de Melles Előd, ca şef de ocol, nu de director, ing. Korpos Attila.

f) Cu toate aceste nelegalităţi, mă simt dator faţă de proprietarii din perimetrul Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a cititorilor să arăt că obligaţiile contractuale, semnalate de director, ing. Korpos Attila, ca respectate, în cea mai mare parte nu au fost îndeplinite (mă refer la Contractul de administrare nr. 6/18.03.2010 şi cele 3 anexe care fac parte integrantă din contractul amintit):

– SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, în calitate de custode, are obligaţia să „întocmească şi să transmită spre avizare la MMP regulamentul ariei naturale protejate, care conţine regulile ce vor trebui respectate pe teritoriul acesteia, în termen de 9 luni de la încheierea prezentului contract în acord cu prevederile legislaţiei în vigoare” (art. 3, alin. 1, lit. l).

Au trecut aproape 6 ani de la preluarea administrării ariei protejate Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, iar regulamentul nu a fost avizat de Ministerul Mediului şi Pădurilor.

– O condiţie importantă prin care SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi-a adjudecat licitaţia de administrare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior a fost să asigure un buget care să permită buna administrare a ariei naturale protejate (art. 3, pct. 1, lit. c).

Ne întrebăm, dacă se cheltuie, anual, 707.300 lei, exclusiv pentru funcţionarea structurii de administrare a parcului, efectiv pentru protecţia mediului ce s-a făcut, pentru că în teren nu se vede nimic.

– O altă clauză contractuală asumată şi nerespectată este „asigurarea pazei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior cu rangeri angajaţi de către administraţia Parcului”.

În prezent, proprietarii din perimetrul Parcului cunosc numai 2 rangeri, respectiv Ionel M. şi Cristi C., cum îi cunosc proprietarii, deşi în anexa la contract erau prevăzuţi 5 rangeri, iar pe parcurs, în anul al doilea după înfiinţarea administraţiei sitului, de încă 10 rangeri pentru SCI Călimani-Gurghiu. Pentru cine lucrează ceilalţi rangeri, dacă există, pe care oamenii nu i-au văzut niciodată???!!!

– O altă clauză nerespectată din OUG nr. 57/2007 este stabilirea unui set de măsuri de conservare pentru care este necesară acordarea de compensaţii şi obligaţia transmiterii acestor informaţii, de către administrator, autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor în termen de 6 luni de la preluarea administrării ariei naturale protejate.

Aceste sarcini legale nu s-au înfăptuit, proprietarii neauzind nici de măsuri minime de conservare, pentru care pot fi amendaţi dacă nu le respectă, şi nu au primit nici compensaţii.

– O altă obligaţie asumată prin contract era întocmirea şi avizarea unui Plan de Management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, în mod transparent şi participativ prin implicarea şi consultarea factorilor interesaţi (proprietari) în termen de maximum 2 ani de la încheierea contractului (18.03.2010), lucru nerealizat. Consultări cu proprietarii nu s-au făcut, şi nici nu a fost prezentat Planul de Management celor din perimetrul Parcului.

– În art. 3.3, lit. d din contract se stipulează că „SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA are dreptul să stabilească tarifele pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a ariei naturale protejate potrivit planului de management şi regulamentului”.

Deşi cele două documente nu sunt în vigoare, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA percepe taxe de la proprietari cuprinse între 300 şi 900 lei, nu Administraţia Parcului pe motiv că analizează documentaţii în arii naturale protejate, cum se specifică pe facturile emise, trimise prin poştă. Aceste taxe au fost încasate anterior publicării OM nr. 1142/23.07.2010 privind metodologia de aplicare a tarifelor de către administratorii ariilor naturale protejate, deşi contractul de administrare a fost semnat în 18.03.2010. Practic, sumele încasate în perioada martie-iulie 2010 au fost încasate ilegal. Potrivit art. 2 din acest ordin al ministrului, sistemul de tarife se poate institui „potrivit Planului de Management şi Regulamentului avizat de către Consiliul Ştiinţific şi Consiliul Consultativ”.

Unde sunt aceste avize, din moment ce reprezentanţii Direcţiei Silvice Mureş, în Consiliul Ştiinţific al Parcului, nu au fost convocaţi la nici o şedinţă cu această ordine de zi, lucru specificat în adresa nr. 4951/e/13.08.2013, către Instituţia Prefectului Mureş???!!!

Mai mult, acest contract cu nr. 6/18.03.2010, de care vorbim, a fost modificat prin act adiţional. De ce nu se face public acest act adiţional???!!!

Deşi OUG nr. 57/2007 le permite prelungirea termenului elaborării Planului de Management cu încă 36 de luni, respectiv din data de 18.03.2012 până în data de 18.03.2015, nici la ora actuală acest Plan de Management nu este aprobat.

De ce Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu a reziliat contractul în martie 2015 sau ulterior acestei date pentru nerespectarea contractului, deşi în contract este prevăzut la art. 6, lit. c că „contractul încetează prin reziliere de drept fără intervenţia instanţei de judecată în cazul nerespectării obligaţiilor ce revin părţilor semnatare, conform prevederilor prezentului contract sau al nerespectării prevederilor legislaţiei specifice în vigoare, dacă în termen de 60 de zile de la notificare nu a fost remediată situaţia”.

De ce Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu a notificat custodele şi de ce nu a reziliat contractul în 60 de zile, respectiv în data de 18.05.2015???!!!

Mai mult, acelaşi minister aduce la cunoştinţă că în data de 18 iunie 2015, la APM Mureş va fi o şedinţă de dezbatere publică a Regulamentului Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 Călimani-Gurghiu.

La această şedinţă, conform procesului-verbal, domnul Tiberiu Chiricheş de la Propark Arii Protejate Braşov a afirmat că Regulamentul ariei protejate se va reface după ce este făcut Planul de Management???!!!

– O întrebare importantă pentru custode: s-a executat condiţia legală şi obligatorie de evidenţiere a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior în cărţile funciare? Din discuţiile cu proprietarii, cărţile funciare ale acestora ar fi libere de sarcini. Dacă este aşa, consecinţele sunt grave!!!???

Practic, cea mai mare parte din obligaţiile asumate în contract nu au fost respectate nici de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi nici de SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

Dacă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor îşi respecta obligaţia din contract privind controlul asupra administratorului ariei naturale protejate, acesta ar fi reziliat de drept, fără intervenţia instanţei de judecată.

2. Înfiinţarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior s-a produs prin hotărâre de Guvern în anul 2007, adică cu trei ani înainte de a prelua în administrare acest parc natural.

2. Este adevărat, numai că acest Parc a avut la bază un studiu de fundamentare ştiinţifică întocmit de APM Mureş. Comunităţile locale şi factorii interesaţi nu au fost informaţi sau consultaţi cu privire la întinderea sau oportunitatea constituirii Parcului, anterior emiterii HG nr. 1143/18.09.2007, încălcându-se grav prevederile OUG nr. 195/2005, Legea protecţiei mediului, prevederile OUG nr. 157/2007, prevederile Convenţiei Europene din 25.06.1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, prevederile Constituţiei României privind dreptul de proprietate.

Proprietarii din perimetrul Parcului Natural Defileul Mureşului Superior administrat de SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA nu au luat la cunoştinţă despre constituirea acestuia decât în momentul în care au fost sancţionaţi pentru nerespectarea normelor de protecţie a mediului, pe care nici nu le cunoşteau, sau li s-au impus taxe şi avize pe proprietăţile lor de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

3. Întotdeauna, şi cu titlu de principiu, am căutat soluţii şi am contribuit la echilibrul dintre comunităţile locale şi protecţia ariilor naturale protejate, respectând dreptul de proprietate al persoanelor din Defileul Mureşului Superior, prin luarea unor măsuri adecvate pentru sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale.

3. Conducerile SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin dr. ing. Melles Előd, şef ocol şi Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, prin ing. Korpos Attila, nu s-au prezentat niciodată în faţa comunităţilor locale, deşi au fost invitaţi de administraţiile publice locale.

Ne întrebăm ce soluţii de echilibru dintre comunităţile locale şi protecţia ariilor naturale protejate, respectând dreptul de proprietate al persoanelor din Defileul Mureşului Superior, prin luarea unor măsuri adecvate pentru sprijinirea dezvoltării comunităţilor locale, au întreprins?

Perceperea de taxe pe proprietăţile particulare şi amenzi în afara cadrului legal, fotografierea proprietarilor în propriile gospodării, monitorizarea proprietarilor şi ale proprietăţilor acestora prin GPS-urile rangerilor, marcarea unor însemne cu vopsea în proprietăţile particulare fără acordul proprietarului, generând conflicte între vecini etc. Prin ce a contribuit concret, custodele, la dezvoltarea comunităţilor locale, prin regulamente aberante impuse proprietarilor?

 4. Încurajăm organizarea evenimentelor cu ocazia sărbătorilor tradiţionale, şi nu am interzis nici unei persoane să-şi menţină şi să-şi continue tradiţiile strămoşeşti, de altfel nu am condiţionat obiceiurile strămoşeşti de vreun acord al nostru.

4. Iată cum încurajaţi organizarea evenimentelor cu ocazia sărbătorilor tradiţionale, şi cum nu aţi interzis nici unei persoane să-şi menţină şi să-şi continue tradiţiile strămoşeşti, şi nu aţi condiţionat obiceiurile strămoşeşti de vreun acord al dumneavoastră.

În Regulamentul Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Siturilor Natura 2000 anexe, publicat pe site-ul SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, custode, cu nr. 153/31.03.2015, Regulament publicat şi de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor pe site-ul acestuia în data de 12 iunie 2015, asumat de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior prin Attila Korpos, director Parc, regulament care nu are votul Consiliului Ştiinţific al Parcului, în forma prezentată, se prevede la art. 36 (2): „Cu ocazia sărbătorilor tradiţionale, organizarea evenimentelor se realizează cu acordul APNDMS” (Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior de la Gheorgheni).

Cum încurajaţi organizarea evenimentelor, menţinerea şi continuarea tradiţiilor strămoşeşti şi cum nu condiţionaţi obiceiurile strămoşeşti, dacă solicitaţi acordul de la Gheorgheni???!!!

Art. 36 (2) din Regulamentul emis de la Gheorgheni este abuziv şi neconstituţional. Potrivit art. 33 din Constituţia României: „Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume”.

Nu văd cum evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale pot să fie contrare scopului declarării ariei protejate întrucât să necesite acordul Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior de la Gheorgheni. Din contră, potrivit legii, parcul natural este acea arie protejată al cărui scop este protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţii umane cu natura, de-a lungul timpului, a creat o zonă distinctă cu valoare semnificativă peisagistică şi culturală. Parcul natural urmăreşte interacţiunea armonioasă a omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi peisajelor, ÎNCURAJAREA ŞI CONSOLIDAREA ACTIVITĂŢILOR, PRACTICILOR ŞI CULTURII TRADIŢIONALE ALE POPULAŢIEI LOCALE.

5. Pentru administrarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a ariilor naturale protejate anexe nu am primit de la nici o instituţie, minister etc. vreo sumă de bani/compensaţie.

6. Persoanele din Defileul Mureşului Superior sunt iritate în mod justificat, deoarece în temeiul legislaţiei ariilor naturale protejate au dreptul la compensaţii echitabile ca urmare a instituirii Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, doar că aceste compensaţii nu s-au acordat până în momentul de faţă, din motive independente de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior.

5 şi 6. Aici avem o altă susţinere „ştiinţifică” a domnului ing. Korpos Attila, directorul Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. Pentru administrarea unei arii protejate şi pe proprietăţi particulare doreşte să primească de la instituţii şi ministere sume de bani, compensaţii. Compensaţiile trebuiau stabilite obligatoriu, de către custode, conform contractului şi a OUG nr. 57/2007, încă din anul 2010 pentru proprietari şi acordate acestora, nu custodelui.

Proprietarii până la ora actuală nu au primit nici un leu compensaţii, deşi APM Mureş, prin Adresa nr. 2621/16.04.2013, către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, susţine că „de compensaţii băneşti au beneficiat sute de proprietari pe mii de hectare, peste 300 euro/hectar”.

Unde sunt aceste compensaţii ale proprietarilor?

Pentru administrarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a ariilor naturale considerate anexe, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor Contractul de finanţare nr. 128681/02.04.2012 pentru proiectul „Managementul Integrat al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe” în valoare de  10.912.879 lei, proiect co-finanţat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU 2007-2013.

Deşi au accesat fonduri din care 8.900.285 lei valoare eligibilă nerambursabilă, domnul Korpos Attila sugera să folosească pentru administrarea Parcului şi compensaţiile cuvenite proprietarilor, de care aceştia nu s-au bucurat.

7. Nu administrăm exclusiv arii naturale protejate din judeţul Mureş, ci administrăm şi arii naturale protejate din judeţul Harghita (aproximativ 50% din totalul de arii naturale protejate administrate), astfel încât faptul că avem sediul în judeţul Harghita şi nu în judeţul Mureş este irelevant pentru administrarea ariilor naturale protejate, constituind o încercare de dezinformare şi manipulare.

7. M-am referit strict la Parcul Natural Defileul Mureşului Superior, stipulat în Contractul de administrare nr. 6/18.03.2010, care se întinde pe suprafaţa teritorial-administrativă a comunelor Deda, Răstoliţa, Lunca Bradului şi Stânceni, care, după cunoştinţele mele, fac parte din judeţul Mureş şi nu la ariile protejate din Harghita, parc înfiinţat prin HG 1143/18.09.2007, unde sunt prevăzute şi limitele acestuia şi pe care, în calitate de director al Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, domnul Korpos trebuia să le ştie.

În documentaţia de solicitare a dreptului de administrare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior (cu includerea Sitului Natura 2000 Călimani-Gurghiu şi SPA Depresiunea şi Munţii Giurgeului), SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA specifică faptul că suprafaţa de 121.630,88 hectare este în judeţul Mureş (89%), iar suprafaţa de 4.099,91 hectare în judeţul Harghita (3%). Mai mult de atât, în Planul de Management al PNDMS+ se specifică faptul că are o suprafaţă de 208.859,85 hectare pe teritoriile a 4 judeţe, unde Harghita are 36,5%, nu 50%, cum afirmă în Comunicatul de presă.

8. Considerăm că în crearea articolului, domnul Vasile Gotea, un acolit al regimului totalitar, fost cadru sinistru, cu slabe înzestrări intelectuale, al Partidului Comunist Român, nu a respectat principiile jurnalismului, acesta necăutând adevărul. În acest sens nici nu a căutat să afle punctul nostru de vedere asupra subiectului pe care s-a focalizat, pentru a realiza un articol care să redea cât mai fidel adevărul fără a fi părtinitor. Astfel, fără o bază reală, se urmăreşte crearea unui conflict între proprietarii din Defileul Mureşului Superior şi Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior.

8. Dacă subsemnatul, din caracterizarea de la distanţă, făcută de domnul ing. Korpos Attila este „un acolit al regimului totalitar, fost cadru sinistru, cu slabe înzestrări intelectuale, al Partidului Comunist Român”, iată cum îl cunosc eu pe domnul Korpos Attila: un mare specialist în industrializarea lemnului şi silvicultură, în domeniul sănătăţii în muncă, mare informatician şi manager – a fost muncitor necalificat la Ocolul Silvic Gheorgheni, şi tot ceva calificat pe la Braşov. Domnul Korpos Attila lucrează la SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA ca inginer silvic. De asemenea, apreciez ascensiunea şi experienţa profesională, fiind un om disponibil pentru lucru în echipă, cu mare capacitate organizatorică, dinamic şi social, calităţi care l-au impus, cu o vechime de numai câţiva ani, directorul Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior.

De remarcat faptul că domnul inginer Korpos Attila este şi poliglot, cunoscând printre limbile străine româna şi germana!!!???

Apreciez competenţele cu care se laudă în presă domnul inginer Korpos Attila privind evaluarea de la distanţă a „înzestrărilor intelectuale” a unei persoane pe care nu o cunoaşte şi despre care nu ştie nimic, în cazul de faţă subiectul fiind Vasile Gotea, pe care-l caracterizează „un acolit al regimului totalitar, fost cadru sinistru, cu slabe înzestrări intelectuale, al Partidului Comunist Român”, fapt care este în afara materialelor publicate de subsemnatul.

Reiese, cât se poate de clar, că aceste competenţe şi le-a dezvoltat, probabil, alături de regnul animal: râs, lup, urs, mistreţ, vulpe, vidră şi altele, din ariile protejate, unde ar trebui să-şi desfăşoare o mare parte din activitate (în teren), spre deosebire de subsemnatul, care îşi desfăşoară o mare parte din activitate printre oameni şi în bibliotecă.

Pentru a nu-şi pierde îndemânările dobândite şi dezvoltate şi pentru ca în continuare societatea să se bucure de abilităţile sale de specialist în evaluarea de la distanţă a „înzestrărilor intelectuale”, îi recomand, cu toată sinceritatea, să-şi deschidă un PFA (Persoană Fizică Autorizată) cu principalul obiect de activitate „evaluarea de la distanţă a capacităţilor intelectuale la oameni”, nu să-şi piardă abilităţile în pădure.

Şi îi mai sugerez încă ceva, cu mare sinceritate: să consulte „Dicţionarul Explicativ al Limbii Române”, să caute şi să-şi însuşească temeinic însemnătatea cuvintelor „cadru”, „totalitar” şi în mod special „sinistru” şi a expresiilor „acolit al regimului totalitar”, „fost cadru sinistru” şi „slabe înzestrări intelectuale”. Aceasta, pentru că îi voi oferi, cu multă plăcere, şansele de a-şi demonstra capacităţile de evaluare de la distanţă a „înzestrărilor intelectuale” ale subsemnatului, cât mai repede posibil, în faţa instanţei de judecată.

În loc să se refere, concret, la neadevărurile din articolele publicate de subsemnatul, cum era normal, domnul inginer Korpos Attila face în presă, pur şi simplu, un atac dur şi calomnios, o bârfă ieftină la adresa subsemnatului, care se bazează pe afirmaţii tendenţioase şi mincinoase, făcute cu scopul de a-mi discredita onoarea şi reputaţia, de a defăima şi ponegri personalitatea subsemnatului, toate neadevărate, bazate pe necunoaştere, văzându-se clar că nu şi-a luat timpul necesar pentru realizarea unei simple verificări a veridicităţii informaţiilor pe care le-a difuzat în public, informaţii care, în totalitate, nu corespund realităţii.

Mă întreb, pe bună dreptate, cum poţi calomnia şi insulta prin presă un om pe care nu-l cunoşti şi nu l-ai văzut niciodată??!!!

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.