Portret de Episcop propovăduitor al Evangheliei | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 19 iunie 2024
Home » Cultură » Portret de Episcop propovăduitor al Evangheliei
Portret de Episcop propovăduitor al Evangheliei

Portret de Episcop propovăduitor al Evangheliei

Volumul Lumini pe calea slujirii pastorale, purtând semnătura Preasfinţitului Andrei, episcopul Covasnei şi Harghitei, Editura „Grai Românesc” a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, ediţie îngrijită de pr. drd. Laurenţiu-Gabriel Panciu şi dr. Ioan Lăcătuşu şi prefaţată de arhd. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr., apare la puţin timp după împlinirea a 50 de ani de viaţă şi a 30 de ani de slujire monahală, din care aproape 10 ani de arhipăstorire, de către Preasfinţia Sa. Lucrarea prezintă principalele repere biografice şi pastoral-misionare ale Preasfinţitului Andrei, episcopul Covasnei şi Harghitei, respectiv ale unui tânăr ierarh ortodox, format în climatul de libertate din perioada postdecembristă, la cunoscutele instituţii de învăţământ ortodox din Bucureşti, Sibiu şi Tesalonic (Grecia), dar şi la „şcoala” distinşilor mitropoliţi Ioan Selejan, al Banatului şi Laurenţiu Streza, al Ardealului. Propovăduitor statornic al credinţei ortodoxe şi al valorilor culturale româneşti, Preasfinţitul Andrei, episcopul Covasnei şi Harghitei, manifestă, în acelaşi timp, deschiderea necesară pentru adaptarea pastoraţiei la semnele vremurilor actuale, promovând iniţiative şi proiecte specifice pentru diferite categorii de credincioşi, dar şi cele menite a asigura buna convieţuire în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna şi Harghita.

Aşa cum subliniază pr. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr. în prefaţa cărţii, cu volumul Lumini pe calea slujirii pastorale, Preasfinţitul Andrei vine în faţa noastră cu preocupările intelectuale şi duhovniceşti atât din perioada sibiană, cât şi din cei aproape trei ani de când păstoreşte credincioşii din Eparhia Covasnei şi Harghitei. Cartea – subliniază părintele Ică jr. – este un bun portret de episcop preocupat să-şi înţeleagă menirea sa, reflectând la marile modele de păstorire ale sfinţilor părinţi, dar şi la figurile luminoase de ierarhi români.

Liturghisitor prin excelenţă – ne spune pr. prof. Ică jr. – episcopul are răspunderea sacramentală a slujirii Sfintelor Taine, dar şi pe aceea de interpret autorizat al cuvântului Evangheliei, pentru preoţi şi pentru credincioşi, exercitându-şi, cu alte cuvinte, slujirea sa învăţătorească, slujirea sa de luminare a poporului, de tâlcuitor al Evangheliei şi al cuvintelor Domnului nostru Iisus Hristos.

Pr. prof. Ică jr. surprinde şi aspectele specifice ale pastoraţiei Vlădicului Andrei, „al doilea ierarh ortodox al credincioşilor din Covasna şi Harghita care trebuie să slujească, ca de atâtea ori în istoria Ardealului, şi idealurile naţionale ale românilor numeric minoritari, dorinţa lor simplă de a-şi păstra limba şi identitatea românească. Cuvântul lui e şi cuvântul neamului. Cronica celor trei ani de păstorire din această parte de ţară, aşa cum reflectă presa locală, din capitolul trei al volumului, îl arată luptând pentru cauza românilor, dar în duh de pace şi linişte.

Lecturând paginile volumului, cititorul poate remarca concizia materialelor redactate, faptul că Preasfinţitul Andrei şi-a adaptat discursul la semnele vremurilor de astăzi, când timpul are altă valoare pentru majoritatea oamenilor. Cititorul poate, apoi, să surprindă faptul că toate articolele, studiile, predicile, meditaţiile din volumul de faţă, sunt elaborate pe baza unei minuţioase documentări, cu menţionarea riguroasă a surselor documentare, dovedind solida cultură teologică a autorului. Volumul permite cunoaşterea dimensiunilor cărturăreşti, teologice şi culturale ale Preasfinţitului Andrei şi apartenenţa Sfinţiei Sale la generaţia tinerilor ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al BOR, pregătiţi în marile centre universitare ale Europei, vrednici continuatori ai iluştrilor lor înaintaşi, chemaţi să asigure întărirea rolului Bisericii Ortodoxe în societatea românească, la început de secol şi mileniu, într-o societate supusă presiunilor de secularizare şi globalizare.

Volumul Lumini pe calea slujirii pastorale este structurat în patru capitole. Capitolul I, intitulat Repere duhovniceşti şi îndrumări pastorale, conţine o selecţie din cele mai importante realizări publicistice şi editoriale ale Preasfinţitului Andrei, din perioada 2008-2015, când a îndeplinit funcţia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titlul de Făgărăşeanul şi din anii 2015-2017, de când păstoreşte credincioşii români ortodocşi din Eparhia Covasnei şi Harghitei. Materialele, de o mare diversitate tematică şi profunzime teologică, sunt grupate astfel: studii şi articole, predici şi meditaţii, cuvinte de binecuvântare şi prefeţe ale unor publicaţii, în mod deosebit ale unor volume apărute cu binecuvântarea Vlădicului Andrei. În final, sub titlul Prinos de cinstire, sunt redate articole scrise în perioada de referinţă, In honorem şi In memoriam, dedicate unor distinse personalităţi bisericeşti şi laice, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai corpului academic, preoţi şi monahi.

Capitolul al II-lea, intitulat PS Andrei, Episcopul, chip de lumină în mântuirea păstoriţilor, cuprinde principalele repere biografice şi pastoral-misionare ale ierarhului Eparhiei Covasnei şi Harghitei, itinerariile pastorale ale Sfinţiei Sale din perioada 2015-2017, câteva din interviurile PS Andrei apărute în presa scrisă, sub semnătura unor cunoscuţi publicişti precum Dorina Zdroba, Ion Longin Popescu şi Constantin Secară şi, în final, articolul scriitoarei Catinca Agache PS Andrei – model de slujitor al Bisericii, Culturii şi Credinţei străbune, redactat pentru volumul Portrete covăsnene, volum aflat în curs de editare. Paginile care redau principalele repere biografice şi pastoral-misionare ale PS Andrei cuprind şi informaţii actualizate referitoare la activitatea administrativă, misionar-pastorală, ştiinţifică, culturală, publicistică şi social-filantropică, desfăşurată ca Întâistătător al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

În capitolul al III-lea sunt prezentate crâmpeie din activitatea pastoral-misionară, culturală şi socială a Preasfinţitului Andrei, oglindite în mass-media, din perioada 2008-2017. Informaţiile sunt redate selectiv, cu indicarea sursei documentare. Materialele de presă, din perioada sibiană, ne-au fost puse la dispoziţie cu generozitate de către Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului, iar cele din perioada păstoririi în Eparhia Covasnei şi Harghitei le-am preluat din mass-media locală, regională şi naţională. Tuturor le adresăm sincere mulţumiri. Date suplimentare referitoare la bogata activitate pastoral-misionară desfăşurată de PS Andrei, ca episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pot fi consultate în paginile publicaţiei Telegraful Român, iar cele din perioada rodnicei păstoriri a credincioşilor ortodocşi români din Eparhia Covasnei şi Harghitei, în publicaţiile locale Informaţia Harghitei, Mesagerul de Covasna şi Condeiul ardelean, precum şi pe site-ul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei. De menţionat faptul că un număr important de interviuri rostite la radio şi televiziunea Trinitas, precum şi la alte posturi de radio şi televiziune, urmează să vadă lumina tiparului, într-o viitoare lucrare.

În capitolul al IV-lea sunt prezentate mesajele adresate Preasfinţitului Andrei, cu prilejul împlinirii vârstei de 50 de ani, din partea membrilor Sfântului Sinod al BOR şi din partea Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” şi al Centrului European de Studii Covasna-Harghita.

Valorificând plenar experienţa dobândită în scaunul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, după reîntoarcerea pe meleagurile de la izvoarele Oltului şi Mureşului, ca arhipăstor al încercaţilor credincioşi din Eparhia Covasnei şi Harghitei, Vlădica Andrei continuă cu succes şi întăreşte opera de pionierat, de revigorare a identităţii naţionale româneşti, prin credinţă şi cultură, începută şi săvârşită timp de două decenii de Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan, azi Mitropolit al Banatului. O mărturie convingătoare, în acest sens, o constituie şi volumul de faţă.

Exprimându-ne convingerea potrivit căreia volumul va constitui un bun îndreptar pe calea mântuirii păstoriţilor săi, aşteptăm din partea Preasfinţitului Andrei să pregătească pentru tipar alte lucrări, precum dizertaţia redactată la terminarea cursurilor post-universitare ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aristotel” din Tesalonic, teza de doctorat cu tema „Spiritualitatea Sfântului Gheorghe de la Cernica”, celelalte comunicări şi studii prezentate la manifestările de spiritualitate ortodoxă şi cultură românească din întreaga ţară şi numeroasele interviuri acordate reporterilor de la Radio şi TV Trinitas, care, după cum am arătat, nu au fost cuprinse în volumul de faţă.

Ioan LĂCĂTUŞU

(Volumul poate fi găsit la magazinele bisericeşti de la catedralele ortodoxe din Miercurea-Ciuc şi Sfântu Gheorghe şi la mănăstirile din Eparhia Covasnei şi Harghitei)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.