Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Fiecare copil în grădiniţă | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 21 februarie 2024
Home » Învățământ » Fiecare copil în grădiniţă
Fiecare copil în grădiniţă

Fiecare copil în grădiniţă

Recent, Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc a aprobat procedura de identificare a beneficiarilor şi a procedurii de acordare a stimulentului educaţional pentru copiii din grădiniţe care provin din familii defavorizate. În hotărârea cu pricina se precizează că: cheltuielile privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere, precum şi, după caz, pentru transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetul local.

 Ideea este de a reduce decalajele

Creşterea accesului la educaţie a copiilor din familii dezavantajate, începând cu educaţia timpurie, pentru a reduce decalajele educaţionale şi abandonul şcolar, pentru a creşte numărul de clase absolvite şi a oferi tuturor copiilor şansa de a deveni cetăţeni activi, care să contribuie la dezvoltarea societăţii reprezintă un interes general al tuturor actorilor sociali şi instituţiilor cu atribuţii în acest sens.

Fiecare copil în grădiniţă este un program, un program lansat de Asociaţia OvidiuRo şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în urmă cu şase ani (în iulie se vor împlini şase ani) şi ceea ce s-a urmărit încă de atunci prin acest program a fost creşterea accesului copiilor dezavantajaţi la educaţie preşcolară şi implicarea părinţilor lor în procesul educaţional. Rezultatele înregistrate prin acordarea de tichete sociale în vederea stimulării acestora la participarea în program au fost semnificative. Tichetele sociale condiţionate de prezenţa copiilor la grădiniţă s-au dovedit a fi un instrument extrem de eficient pentru a motiva părinţii să îşi aducă copiii la grădiniţă în fiecare zi. Valoarea tichetelor sociale pentru un copil (copii în vârstă de 3-6 ani) este de 50 de lei pe lună.

 Legea 248/2015

Odată cu intrarea în vigoare a Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, s-a instituit sistemul educaţional sub formă de tichete sociale şi, totodată, demersurile necesare pentru acordarea acestora. Potrivit art. 4, alin. (2) din lege, modalitatea de identificare a beneficiarilor se stabileşte prin hotărârea Consiliului local. Potrivit art. 23 din HG 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă revine persoanelor împuternicite în scris de către conducerea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, unităţilor emitente, respectiv operatorilor economici cu care unitatea emitentă are încheiate contracte de servicii specifice sectorului de tichete sociale, potrivit prevederilor legii.

 Stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent

Cheltuielile administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la stimulent, pentru tipărirea formularelor şi transmiterea tichetelor sociale pentru grădiniţă cu titlu de stimulent educaţional se asigură din bugetul local.

 Cui i se acordă stimulentul?

Stimulentul se acordă familiilor al căror venit este de până la de două ori nivelul minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi este condiţionat de prezenţa zilnică a copiilor la grădiniţă.

Începând cu 15 februarie 2016, finanţarea tichetelor sociale pentru grădiniţă este acoperită de la bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, iar responsabilitatea implementării programului revine primarilor şi directorilor de şcoală.

 Şi dacă tot vorbim de grădiniţe

Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc a aprobat numărul maxim de înscrieri în unităţile de învăţământ preşcolar de pe raza municipiului în anul de şcolarizare 2016-2017. Fără a nominaliza grădiniţele, voi spune că în cele 9 unităţi de învăţământ preşcolar de pe raza municipiului, în anul de şcolarizare 2016-2017, numărul maxim de copii înscrişi este de 1.269.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.