Extensia Universitară Gheorgheni, din cadrul UBB Cluj-Napoca, la 25 de ani de activitate | Informația Harghitei - jurnal independent Extensia Universitară Gheorgheni, din cadrul UBB Cluj-Napoca, la 25 de ani de activitate | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 21 iunie 2024
Home » Învățământ » Extensia Universitară Gheorgheni, din cadrul UBB Cluj-Napoca, la 25 de ani de activitate
Extensia Universitară Gheorgheni, din cadrul UBB Cluj-Napoca, la 25 de ani de activitate

Extensia Universitară Gheorgheni, din cadrul UBB Cluj-Napoca, la 25 de ani de activitate

Extensia Universitară Gheorgheni, parte a Facultăţii de Geografie din Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, o universitate cu tradiţie şi prestigiu, oferă studenţilor din Harghita atât locuri bugetate, cât şi cu taxă. Universitatea „Babeş-Bolyai” a parcurs un proces de permanentă dezvoltare prin modernizare, sporire a numărului de specializări şi extindere în teritoriu. Extensiile universitare au fost organizate pentru a oferi acces la învăţământul superior şi comunităţilor din zonele mai îndepărtate de centrul de la Cluj-Napoca, în cazul acestora alegându-se specializări în conformitate cu specificul dezvoltării locale şi posibilităţile de dezvoltare economică.

Extensia Universitară Gheorgheni, inaugurată în 1997, funcţionează de 25 de ani, timp în care colectivul de profesori şi cercetători a facilitat cursanţilor accesul la învăţământ de calitate şi la activitate de cercetare. Până în 2005, Extensia Universitară Gheorgheni era încadrată în categoria colegiilor universitare, iar ulterior, odată cu acceptarea Sistemului de la Bologna, a intrat în categoria extensiilor universitare, cu învăţământ superior la nivel de licenţă. Începând cu anul universitar 2009/2010, gama ofertei educaţionale a fost extinsă prin introducerea masteratului.

În prezent, la Extensia Universitară Gheorgheni sunt înmatriculaţi 128 de studenţi, dintre care 75 parcurg cursurile la nivel licenţă, iar 53, la masterat. În cei 25 de ani de activitate şi-au luat licenţa 1.281 de studenţi, iar masteratul a fost finalizat cu succes de 269 de studenţi.

Se apropie admiterea! Despre oferta educaţională a Extensiei Universitare din Gheorgheni

Specializarea care funcţionează la Gheorgheni, la nivel licenţă, este Geografia Turismului, cu secţiile română şi maghiară, cursuri cu durata de trei ani. Pe parcursul studiilor de licenţă, studenţii pot opta şi pentru Modulul pedagogic, ce asigură pregătirea pentru desfăşurarea unei activităţi didactice. „Studenţii se pregătesc pentru a lucra în agenţii de turism, în centre de informare şi promovare turistică, în învăţământ, în diverse unităţi ce oferă servicii turistice (cazare, alimentaţie, agrement), respectiv, în instituţii de stat sau locale, care au departamente sau birouri pentru turism. Specializarea la nivel masterat este cea de Ecoturism şi dezvoltare durabilă, desfăşurându-se, momentan, în limba maghiară.

Lista cursurilor poate fi consultată pe pagina web a extensiei (http://gheorgheni.extensii.ubbcluj.ro/index.php/ro), unde sunt prezentate planurile de învăţământ şi syllabusurile (programe analitice – n.r.) fiecărei discipline. La noi se studiază discipline din domeniul geografiei, care vor familiariza studentul cu potenţialul turistic, natural şi antropic (Potenţialul turistic al reliefului, Potenţialul hidroclimatic şi valorificarea lui în turism, Geografie Umană, Geografia continentelor, Etnografie şi toponimie etc.), discipline care să ajute studentul să identifice, să prezinte şi să valorifice resursele turistice (Prospectare şi geoinformare turistică, Ghidaj turistic, Amenajare turistică, Organizarea spaţiului geografic etc.), discipline din domeniul ştiinţelor economice, care să ajute studentul să îşi organizeze propria activitate economică (Organizarea serviciilor în turism, Management turistic, Marketing turistic, Managementul proiectelor de dezvoltare, Tehnica operaţiunilor de turism) şi discipline tehnice, utile în analiză şi cercetare (Statistică, Metodologia cercetării, GIS, Cartografie digitală, Softuri aplicate în turism”, a dorit să sublinieze lect. univ. dr. Adrian Niţă, şef lucrări.

Parte a planului de învăţământ sunt şi cele două perioade de practică, una de o săptămână, primăvara, în care, de obicei se organizează excursii în teren şi alta de două săptămâni, vara, în care studenţii desfăşoară practică de specialitate în unităţi economice din domeniul turismului din nordul judeţului Harghita, cu care facultatea are contracte de colaborare. Adesea, pentru cea de primăvară se utilizează bazele de practică ale Universităţii „Babeş-Bolyai”, de la Baru Mare (HD), Arcalia (BN), Beliş (CJ), Coronini (CS) sau spaţiile extensiei de la Sighetu Marmaţiei (MM). Adesea, activitatea practică are loc şi în afara ţării, cu precădere în Grecia, Ungaria şi Turcia.

Cercetarea se desfăşoară pe tot parcursul studiilor. Anual, Facultatea de Geografie a Universităţii „Babeş-Bolyai” organizează, pentru studenţi, Conferinţa Naţională „George Vâlsan”, cu secţiuni geografice diverse, inclusiv pentru Turism, în care se prezintă rezultatele unor cercetări. Anii de studiu şi de cercetare vor fi încununaţi inclusiv prin lucrarea de licenţă, respectiv, de disertaţie, menite a ridica studentul la un nou nivel intelectual şi moral.

„Din punct de vedere al competenţelor generale dobândite de studenţi, sunt vizate acumularea şi comunicarea într-un context cultural-profesional vast, dezvoltarea unor calităţi didactice, de analiză, de cercetare şi dezvoltare în turism, dezvoltarea unor competenţe manageriale, de negociere şi marketing în turism, formarea unor competenţe informatice şi statistice de bază, precum şi inducerea unei atitudini responsabile faţă de mediul înconjurător.

Studenţii  Extensiei Universitare Gheorgheni au acces la toate tipurile de burse oferite de Universitatea Babeş-Bolyai (de performanţă, de merit şi sociale) şi participă la toate programele internaţionale de cooperare ale universităţii, precum Erasmus”, mai aflăm de la Adrian Niţă.

Extensia Universitară Gheorgheni îşi desfăşoară activitatea în Parcul Dendrologic „Grădina Csíky” din Gheorgheni, în trei clădiri, cu suficient spaţiu pentru desfăşurarea cursurilor, seminariilor şi laboratoarelor. Biblioteca extensiei numără peste 7.000 de volume de specialitate, fiind cea mai mare bibliotecă regăsită în extensiile Universităţii „Babeş-Bolyai”. Prin sistemul intranet, studenţii pot accesa şi volumele digitalizate ale Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj-Napoca. Amfiteatrul extensiei funcţionează şi ca sală de videoconferinţe, cu legături la centrul de la Cluj-Napoca şi la universităţile partenere din străinătate.

„Admiterea la Geografia Turismului se face pe baza unei scrisori de intenţie şi a mediei la Bacalaureat. Anual sunt oferite cca 7 locuri bugetate (fără taxă), la linia română şi 15 locuri bugetate la linia maghiară, la care se adaugă, la cerere, locuri bugetate pentru studenţii absolvenţi ai liceelor aflate în mediul rural, repartizate dintr-un total de astfel de locuri aflate la nivelul facultăţii. Numărul locurilor cu taxă este de circa 18, pentru linia română, şi 35 pentru linia maghiară. Înscrierile au loc la jumătatea lunii iulie – anul acesta, între 11 şi 19 iulie, inclusiv sâmbăta, rezultatele se afişează la două zile după încheierea înscrierilor (21 iulie), fiind urmate de perioada de confirmare a locurilor (22-25 iulie).

Admiterea la masteratul Ecoturism şi dezvoltare durabilă constă într-un interviu ce reprezintă 50% din medie, restul de 50% fiind media la examenul de licenţă. Perioada de înscriere este cu o zi mai scurtă decât la nivelul licenţă (11-18 iulie, inclusiv sâmbăta), în data de 19 iulie având loc interviul; afişarea rezultatelor şi confirmarea locurilor se desfăşoară în aceleaşi zile ca în cazul ciclului licenţă. Numărul de locuri este de circa 26 de locuri bugetate şi circa 24 cu taxă”, mai preciza lectorul.

Prin Extensia Universitară Gheorgheni, Universitatea „Babeş-Bolyai” a venit mai aproape de comunitatea din zona noastră, oferind studenţilor oportunităţi suplimentare, prin comparaţie cu specializări similare: posibilitatea de a studia, fără taxă, în imediata apropiere a domiciliului, într-un domeniu de viitor pentru zona în care ne aflăm, acces la burse şi la programe de formare internaţională, acces la importante baze de date şi la o bibliotecă extinsă, la baze de practică în diverse zone ale ţării şi sub îndrumarea unor profesori bine pregătiţi, pasionaţi de geografie, deschişi şi atenţi la nevoile studenţilor. Toate acestea adunându-se sub renumele unei universităţi cu tradiţie şi aspiraţii către performanţă.

Cosmina Marcela OLTEAN

Foto – Adrian Niţă

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.