Religie | Informația Harghitei - jurnal independent | Page 17
vineri , 29 septembrie 2023
Home » Religie (page 17)

Religie

Duminica tuturor sfinţilor

Duminica tuturor sfinţilor

Domnul Hristos s-a întrupat, ne-a învăţat şi s-a jertfit pentru noi, spre a ne izbăvi de păcat. Însă, pentru ca mântuirea noastră să fie asigurată şi după plecarea Sa dintre noi, prin Înălţarea la cer, El a înfiinţat Biserica Sa (Matei XVI, 18; Fapte XX, 28) spre a ne distribui prin ea harul mântuitor. Din Biserică fac parte toţi cei ... Read More »

Cuvânt la Duminica a VII-a după Paşti

Cuvânt la Duminica a VII-a după Paşti

(A Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic – Ioan 17, 1-13)   În duminica ce urmează, Biserica noastră face pomenire, cu cinste, a celor 318 Sfinţi Părinţi care au luat parte la lucrările primului Sinod ecumenic, ce a avut loc la Niceea, în anul 325. Pentru a înţelege mai bine rostul adunării acestui Sinod, vom porni de la textul ... Read More »

Mesajul de Paște al IPS Ioan al Munților

Mesajul de Paște al IPS Ioan al Munților

† IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei   Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept-credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl, iar de la noi, părintească binecuvântare                                                                             „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă,                                                                        pentru că iubim pe fraţi; cine nu iubeşte pe                                                                       fratele său rămâne ... Read More »

Calea spre Sfinţenie

Calea spre Sfinţenie

În curgerea sa grăbită, timpul ne-a adus iarăşi, pe calea sfântului şi marelui post al Învierii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la Duminica a cincea, un nou prilej de meditaţie pentru orice creştin căruia nu-i este indiferent cum se va înfăţişa în clipa Supremei Judecăţi. Viaţa Sfintei Maria Egipteanca este citită în biserică în cadrul Deniei Canonului Mare al ... Read More »

Predica la Duminica a IV-a din Postul Mare

Predica la Duminica a IV-a din Postul Mare

Evanghelia Duminicii a IV-a din Postul Mare ne pune înainte o minune săvârşită de Mântuitorul Hristos în contextul celei de-a treia vestiri a Patimilor Sale. Evenimentul a avut loc la întoarcerea de pe Muntele Taborului, locul Schimbării la Faţă a Domnului în prezenţa a trei dintre ucenicii Săi şi a Sfinţilor Prooroci Moise şi Ilie. Sfântul Evanghelist Marcu relatează că ... Read More »

Hirotonirea întru preoţie a tânărului Dragoş Mihai Luca

Hirotonirea întru preoţie a tânărului Dragoş Mihai Luca

De Întâmpinarea Domnului, prima duminică după sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan, în cadrul Sfintei Liturghii celebrată în Biserica ortodoxă, cu Hramul „Înălţarea Domnului” de pe Valea Topliţei, ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscop al Covasnei şi Harghitei, înconjurat de un sobor de preoţi şi călugări, a hirotonit întru preoţie şi instalat ca preot paroh în Parohia 3 Vale din ... Read More »

Predica la Duminica III-a din Postul Mare

Predica la Duminica III-a din Postul Mare

Duminica a III-a din Postul Mare ne situează la jumătatea perioadei de pregătire duhovnicească pentru întâmpinarea marii sărbători a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Sfinţii Părinţi ai Bisericii au închinat această duminică Sfintei Cruci atât pentru bucuria sfântă ce izvorăşte din prăznuirea ei, cât şi pentru întărirea noastră în acest sfânt urcuş duhovnicesc. Textul Sfintei Evanghelii (Marcu 8,34-38; 9,1) face ... Read More »