Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Un important eveniment editorial: Apariţia volumului„Autori din Topliţa şi împrejurimi. Repere bibliografice” | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 23 februarie 2024
Home » Cultură » Un important eveniment editorial: Apariţia volumului„Autori din Topliţa şi împrejurimi. Repere bibliografice”
Un important eveniment editorial: Apariţia volumului„Autori din Topliţa şi împrejurimi. Repere bibliografice”

Un important eveniment editorial: Apariţia volumului„Autori din Topliţa şi împrejurimi. Repere bibliografice”

La Editura Eurocarpatica din Sfântu Gheorghe apare acum volumul Autori din Topliţa şi împrejurimi. Repere bibliografice,ediţie îngrijită debibliotecarele de la Biblioteca „George Sbârcea” din Topliţa, sub coordonarea managerului performant al instituţiei, dr. Viorica-Macrina Lazăr. Este prima lucrare cu o asemenea tematică. De aceea, cartea de faţă umple un gol de informare despre contribuţia autorilor din municipiul Topliţa şi localităţile din jur la crearea patrimoniului cultural naţional.

Volumul de faţă redă numele şi prenumele a 144 de autori din Topliţa şi împrejurimi şi titlurile a 404 cărţi, purtând semnătura autorilor menţionaţi. De precizat că aceste volume nu reprezintă opera integrală a autorilor cuprinşi în volum şi nici pe toţi autorii din arealul menţionat.

De remarcat faptul că aspectele cantitative, demne de toată lauda, referitoare la autorii din Topliţa şi cărţile lor sunt completate, în chip fericit, de valoroase dimensiuni calitative, atât în ceea ce priveşte pregătirea şi prestigiul autorilor, cât şi diversitatea tematică şi valoarea volumelor semnate de aceştia.

Volumul începe cu prezentarea lucrărilor semnate de către un buchet de şase ierarhi români, de ieri şi de astăzi, respectiv: Patriarhul Miron Cristea (născut la Topliţa), Mitropolitul Alexandru Nicolescu (născut la Tulgheş), Episcopul Emilian Antal (născut la Topliţa), ÎPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului (ierarhul care a păstorit cu vrednicie, 20 de ani, credincioşii din Episcopia Covasnei şi Harghitei), PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, ierarh format la mănăstirea „Sfântul Ilie” din Topliţa şi PS Ignatie Trif, Episcopul Huşilor (născut la Bilbor). Dacă la aceştia mai adăugăm ierarhii ortodocşi născuţi în localităţile din judeţul vecin Covasna, respectiv pe: Mitropolitul Nicolae Colan, episcopii Justinian Teculescu, Veniamin Nistor şi Sofian Braşoveanu, şi numărul mare de stareţi, protopopi, consilieri, publicişti şi profesori de teologie, avem imaginea convingătoare a contribuţiei clericilor români născuţi în localităţile Arcului Carpatic la formarea şi afirmarea tezaurului naţional de spiritualitate ortodoxă şi românească.

Aşa cum am mai subliniat, în prezentul volum sunt cuprinse titlurile cărţilor semnate de distinşi intelectuali, profesori universitari, cercetători ştiinţifici, preoţi, arhivişti, muzeografi şi alţi intelectuali iubitori de literatură, istorie şi etnografie locală. Majoritatea autorilor sunt profesori şi învăţători din Topliţa şi împrejurimi, care activează în şcolile din judeţul Harghita şi din întreaga ţară. Peste 10 autori sunt publicaţi în presa scrisă, audio şi video, în rândul cărora se află: Teodor Chindea, Cornel Udrea, Ilie Şandru, Vasile Braic, Vasile Gotea, Aurelia Iluţ, Andra Elena Andrei, Mălina Cioloca. Tradiţiile locale, cultura tradiţională şi folclorul sunt prezentate de etnografi, muzeografi şi cercetători precum Dorel Marc, Valer Pop, Zorel Suciu, Florina Matei Truţa, Doina Dobreanu, dar şi de îndrăgiţi rapsozi de la Ansamblul „Rapsozii Călimanilor”, precumFlorina Matei Truţă, Elena Harpa sau Lăcrămioara Pop din Tulgheş – declarată recent „tezaur uman viu”.

Pregătirea profesională şi talentul autorilor se regăsesc în tematica volumelor, precum: teologie şi istorie bisericească, lucrări ştiinţifice, cursuri universitare, monografii de localităţi, instituţii şi personalităţi, pagini de istorie locală, regională şi naţională, etnografie şi folclor, economie, drept, geografie, matematică, fizică, memorialistică, interviuri, publicistică, volume de literatură (proză, poezie, teatru), critică literară, lingvistică, eseuri, filosofie, sociologie, dicţionare, albume, lucrări didactice: managementul şcolar, modele de bună practică, practica pedagogică, comunicare didactică etc.

În Topliţa şi împrejurimi s-au născut numeroşi intelectuali, cadre didactice universitare, cercetători ştiinţifici şi doctori în ştiinţe: Iosif Marin Balog, Doina Butiurcă, pr. Petru Cătinean, Petru Adrian Cotfas, Nicolae Cotfas, Mihai Croitor, Valer Dorneanu, Susana Geangalău, Constantin Hîrlav, Costel Cristian Lazăr, Viorica Macrina Lazăr, Dorel Marc, Valentin Marica, Pavel Mureşan, Mihai Suciu, Bogdan Tofan, Florina Truţă-Matei, Ştefan Vodă, Ioan Roşca ş.a.

Din totalul celor 144 de autori cuprinşi în prezentul volum, 94 au semnat o singură carte, 18 – două cărţi, 7 – trei cărţi, 7 – patru cărţi, 5 – cinci cărţi, 4 – şase cărţi, unu – şapte cărţi, unu – nouă cărţi, unu – zece cărţi şi 6 – peste zece cărţi. Autorii cu cele mai multe cărţi sunt: George Sbârcea (33), Octavian Codru Tăslăuanu şi Ilie Şandru (câte 29), iar cu peste 10 cărţi: Viorica Macrina Lazăr, Valentin Marica, Karol Cziriak, Patriarhul Miron Cristea, Doina Dobreanu, Costel Cristian Lazăr, Dumitru Hurubă, Dorel Marc, Cornel Udrea. În cuprinsul volumului sunt redate 40 de lucrări monografice şi publicaţii ale unor instituţii şi asociaţii din Topliţa şi împrejurimi.

În partea finală a volumului sunt redate aproape 100 de lucrări şi 50 de studii şi articole despre Topliţa şi împrejurimi, majoritatea apărute la editurile Grai Românesc a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, editura Vatra Veche din Tg. Mureş, Casa presei din Gheorgheni, precum şi în presa locală.

Volumul cuprinde şi titlurile a peste 60 de cărţi şi publicaţii în limba maghiară, din rândurile cărora se detaşează lucrările semnate de Cziriak Karoly şi Komán János.

Inspirată a fost şi ideea includerii în cuprinsul volumului a articolelor apărute în perioada interbelică, în publicaţia „Gazeta Ciucului”, sub semnătura lui Teodor Chindea, în ciclul Sate româneşti din Secuime.

Din punct de vedere cronologic, lucrările cuprinse în prezentul volum au apărut astfel: înainte de 1918: volumele şi publicaţiile semnate de Miron Cristea, Octavian Codru Tăslăuanu, Elie Câmpeanu, Alexandru Nicolescu; în perioada interbelică toţi aceştia au continuat activitatea publicistică, la care s-auadăugat Teodor Chindea, Teodor Atanasiu, Episcopul Emilian Antal ş.a.

În regimul comunist au publicat: Pavel Mureşan, Ioan Roşca, George Sbârcea, Ilie Şandru, Valer Pop, Sidonia Puiu, Suzana Geangalău ş.a. În climatul de libertate de după decembrie 1989, asistăm la o adevărată descătuşare de energii creatoare, concretizatăîn sute de volume, articole, studii şi publicaţii. La obţinerea acestei performanţe editoriale au contribuit: şcolile din zonă, instituţiile de cult şi cultură, Biblioteca Municipală „George Sbârcea”, Centrul de Cultură, Fundaţia Miron Cristea, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Harghita şi celelalte asociaţii culturale, publicaţiile locale, muzeele, manifestările cultural-ştiinţifice şi civice, precum: Zilele Miron Cristea, Colocviul Octavian Codru Tăslăuanu, Zilele localităţilor, Festivalul Mioriţa, expoziţii, lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, tabere de creaţie etc.

De remarcat rolul de catalizator al activităţii culturale din zonă a unor lideri locali, în frunte cu seniorul Ilie Şandru, dar şi mai tinerii săi confraţi Dorel Marc, Costel-Cristian Lazăr, Viorica-Macrina Lazăr, Doina Dobreanu, Vasile şi Angelica Mărioara Stan, Elena Mândru, Bogdan Tofan, Mihai Suciu, pr. Elisei Vatamanu, pr. Petru Cătinean, Lăcrămioara Pop, Gavril Chindea.

După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, activitatea culturală din zonă a primit un sprijin constant şi consistent din partea celor doi ierarhi care au păstorit credincioşii din tânăra Eparhie: ÎPS Ioan, azi Mitropolit al Banatului şi PS Andrei, precum şi din partea demnitarilor Valer Dorneanu şi Mircea Duşa, fii ai locului, a primăriilor şi consiliilor locale din zonă, dar şi a sponsorilor generoşi, fără sprijinul lor multe din cărţile cuprinse în prezentul volum nu ar fi putut vedea lumina tiparului.

Nu putem omite trainica solidaritate academică a oamenilor de cultură şi ştiinţă din întreaga ţară, participanţi, an de an, la manifestările din zonă, colaborarea fructuoasă cu vecinii din judeţele Mureş, Covasna, dar şi cu cele de peste munţi şi din Basarabia.

Recenziile şi cuvintele rostite cu prilejul lansării şi prezentării cărţilor şi publicaţiilor din Topliţa şi împrejurimi au fost consemnate în paginile publicaţiilor Informaţia Harghitei, Condeiul ardelean, Cuvântul liber, Mesagerul de Covasna, Grai Românesc, TopLitera, Sangidava, Angvstia, Acta Carpatica, a unor publicaţii şi posturi de radio şi televiziune regionale şi naţionale, constituind o adevărată arhivă, pentru generaţiile viitoare. În acest sens, de un real folos este şi Biblioteca digitală Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, pe platforma căreia sunt postate o parte din lucrările şi publicaţiile cuprinse în acest volum.

Felicitări îngrijitorilor volumului Autori din Topliţa şi împrejurimi. Repere bibliografice şi tuturor celor care au sprijinit această adevărată „carte de informare” despre autorii din Topliţa şi împrejurimi şi roadele muncii lor creatoare.

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.