Ucenicia la locul de muncă – o temă despre care, în ultima vreme, se discută tot mai mult | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 6 decembrie 2023
Home » Societate » Ucenicia la locul de muncă – o temă despre care, în ultima vreme, se discută tot mai mult
Ucenicia la locul de muncă – o temă despre care, în ultima vreme, se discută tot mai mult

Ucenicia la locul de muncă – o temă despre care, în ultima vreme, se discută tot mai mult

Fără a apela la istoria uceniciei, pentru că nu este o invenţie de ultimă oră, doar felul în care se pune în practică este diferită, iată ce prevede Codul muncii, în zilele noastre, în legătură cu această temă: „ucenicia la locul de muncă se efectuează pe baza unui contract de ucenicie, care reprezintă contractul individual de muncă de tip particular în baza căruia angajatorul se obligă ca, în afara plăţii salariului, să asigure formarea profesională a ucenicului într-o meserie potrivit domeniului său de activitate şi ucenicul (persoană peste 16 ani) se obligă să se formeze profesional şi să muncească în subordinea angajatorului respectiv”.

Un astfel de contract – după cum ne-a precizat Daniela Bortoş, consilier juridic superior în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Harghita – se încheie  întotdeauna pe o perioadă determinată datorită specificului său. În plus, ucenicul va beneficia de dispoziţiile aplicabile celorlalţi salariaţi în măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului său. Întrucât este un contract individual de muncă de tip particular, organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de ucenicie sunt reglementate prin legea specială, respectiv Hotărârea nr. 855/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, modificată şi completată cu Legea nr. 164/2017, cu OUG nr. 60/2018 şi OUG nr. 96/09.11.2018. Acest contract va respecta toate regulile generale de încheiere, modificare, încetare sau suspendare, precum şi de raportare pe care trebuie să le respecte orice contract individual de muncă potrivit prevederilor Codului muncii.

O particularitate a acestui tip de contract este că, pe lângă prevederile ce trebuie cuprinse în orice contract individual de muncă, trebuie să se facă referire şi la câteva clauze pe care toţi cei interesaţi trebuie să le cunoască. Aşadar, este vorba despre următoarele clauze, pe care le-am reţinut din discuţia cu consilierul juridic:

  1. Calificarea pe care urmează să o obţină ucenicul (calificare conform Clasificării Ocupaţiilor din România – COR);
  2. Denumirea furnizorului de formare (care desfăşoară programe de formare care încheie cu angajatorul contractul de prestări servicii de formare profesională sau denumirea angajatorului, dacă acesta are calitatea de furnizor de formare).

Furnizorul de formare profesională reprezintă unităţi şi instituţii de învăţământ, angajatori, alţi formatori, autorizaţi/acreditaţi pentru calificarea respectivă;

  1. Numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia (coordonatorul de ucenicie este salariatul angajatorului sau, după caz, întreprinzătorul persoanei fizice organizator al uceniciei la locul de muncă şi care are obligaţia de a colabora cu furnizorul de formare profesională autorizat pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a formării profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupaţional corespunzător ocupaţiei/meseriei în care se califică ucenicul).

Atenţie! Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteşte ucenici având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie;

  1. Durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncă (durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pe care urmează să se pregătească ucenicul).

Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mică de 6 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează  pentru dobândirea  competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivelul 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea calificării de gradul 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4;

  1. Obligaţiile suplimentare ale angajatorului: să asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporţional cu timpul lucrat; să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică şi practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificate de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Nu în ultimul rând, să asigure finanţarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanţat din alte surse;
  2. Obligaţiile ucenicului: să desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; să participe la pregătirea teoretică şi practică corespunzător programului de formare profesională şi finalizat cu certificat de calificare profesională a adulţilor, în condiţiile OG nr. 129/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; să susţină şi să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică pentru obţinerea certificatului de calificare profesională;
  3. Alte clauze conform legii. Formarea profesională se realizează pe toată durata contractului de ucenicie, iar perioadele de formare profesională alternează cu timpul de muncă alocat realizării atribuţiilor specificate în fişa postului. Şi, în fine, o altă clauză se referă la faptul că ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăşi 30 de zile lucrătoare, indiferent de durata contractului de ucenicie sau de calificare.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.