Sprijin financiar de 950.000 de lei pentru organizaţiile civile care desfăşoară activităţi în domeniul social în Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 10 iunie 2023
Home » Societate » Sprijin financiar de 950.000 de lei pentru organizaţiile civile care desfăşoară activităţi în domeniul social în Harghita
Sprijin financiar de 950.000 de lei pentru organizaţiile civile care desfăşoară activităţi în domeniul social în Harghita

Sprijin financiar de 950.000 de lei pentru organizaţiile civile care desfăşoară activităţi în domeniul social în Harghita

  • Cea mai mare sumă – 515.000 lei – este alocată „Programului judeţean de îngrijire socio-medicală la domiciliu”

Reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Harghita şi ai Consiliului Judeţean (CJ) au prezentat, luni, în cadrul unei conferinţe de presă, detalii cu privire la programele de sprijin financiar nerambursabil în domeniul social, acordat anul acesta asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale.

Vorbim despre cinci programe, unele iniţiate de DGASPC – cum ar fi cel pentru Protecţia Copilului – şi altele de Consiliul Judeţean Harghita şi transmise DGASPC spre administrare, fiecare dintre acestea având o componentă socială.

Între cele cinci programe derulate de DGASPC Harghita se află „Programul anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară în localităţile izolate din judeţul Harghita”, cu un buget propus şi aprobat pentru anul în curs în sumă de 50.000 lei – un serviciu „inovativ”, potrivit directorului DGASPC Harghita, Elekes Zoltán, destinat comunităţilor foarte mici, formate cu precădere din persoane vârstnice, pentru care deplasarea la farmacie după medicamente, la magazin pentru cumpărături sau plata facturilor reprezintă adevărate provocări; la fel şi transportul copiilor la şi de la şcoală.

„Aceste servicii sunt organizate în cadrul unui parteneriat larg, la care participă trei entităţi: salariul asistentului comunitar este plătit din fondurile primăriei, ONG-ul asigură infrastructura necesară şi noi, DGASPC, asigurăm cheltuielile de funcţionare (combustibil, reparaţii, cheltuieli cu telefonul, dezvoltarea profesională şi sporirea competenţelor asistenţilor comunitari în vederea îndeplinirii sarcinilor în mod eficient şi efectiv ş.a.m.d.”, a explicat Elekes Zoltán. Potrivit sursei citate, acest program funcţionează în unsprezece localităţi din judeţ.

Un alt program anual este cel „de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie a persoanelor cu handicap”, beneficiind de un buget de 85.000 lei în 2023, asigurat din bugetul DGASPC Harghita. Este vorba despre un program mai amplu, în care DGASPC finanţează tot ceea ce se cere.

„Scopul acestui program nu este neapărat susţinerea unor servicii continue, ci mai degrabă finanţarea transportului zilnic al persoanelor cu handicap la locul de muncă sau la unităţile de învăţământ, la programele de recuperare, organizarea unor programe recreative – expoziţii, tabere – participarea persoanelor cu handicap la diferite competiţii sportive naţionale şi internaţionale, susţinerea contribuţiei proprii la alte proiecte, susţinerea activităţilor organizaţiilor reprezentative: de exemplu, asociaţia persoanelor nevăzătoare, a hipoacuzicilor, activitatea de asistare angajată – cu rezultate foarte bune în cazul persoanelor cu handicap care doresc să se angajeze”, a detaliat directorul DGASPC Harghita.

Programul de colaborare cu organizaţii neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita”,cu un buget prevăzut de 250.000 lei în 2023, din care pot fi finanţate: l asigurarea funcţionării, dezvoltării şi diversificării serviciilor/centrelor de zi şi a celor de consiliere la nivel comunitar l activităţi de prevenire a abandonului familial l activităţi şi programe educaţionale în servicii şi centre de zi; activităţi de prevenire a abandonului copilului nou născut, pentru cuplul mama-copil l activităţi şi programe de abilitare şi reabilitare pentru copii cu deficienţe l activităţi şi programe recreative şi de socializare, organizarea sau participarea la tabere, excursii, schimburi de experienţă, concursuri etc. De asemenea, sunt sprijinite activităţile care vizează combaterea traficului şi consumului de droguri, activităţile pentru formarea deprinderilor de viaţă independentă, în domeniul dezvoltării personale ş.a.m.d.

În cadrul Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie a persoanelor vârstnice, cu 85.000 lei pentru acest an, din bugetul DGASPC Harghita, se acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi care vizează organizarea unor excursii destinate pensionarilor şi vârstnicilor din judeţul Harghita, se organizează celebrarea Zilei Persoanelor Vârstnicie şi distribuirea de pachete, diverse activităţi destinate persoanelor aflate la vârsta a treia derulate în parteneriat cu organizaţii şi instituţii din alte judeţe, organizarea unor activităţi de recuperare balneo-fizio-terapeutică pentru grupuri mici de persoane vârstnice, în general pensionari cu venituri mici aflaţi în situaţii de risc.

Însă cel mai amplu program este cel destinat susţinerii reţelei de îngrijire socio-medicală la domiciliu, având un buget în sumă de 515.000 lei pentru anul în curs.

În cadrul acestuia se acordă finanţare nerambursabilă pentru servicii de bază (ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare/dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare, de pildă), pentru servicii de suport, servicii de reabilitare şi adaptarea ambientului, servicii de îngrijiri medicale, recuperare şi reabilitare conexe domeniului medical şi social, servicii de consiliere şi asistenţa familiei în situaţii de criză. Prin intermediul acestei reţele au fost aduse în Harghita şi în România mai multe tehnici şi terapii inovative, utilizate cu succes pentru recuperarea bolnavilor, menţinerea stării de sănătate şi multe alte beneficii.

„Această reţea este unică în ţară, la crearea acestui program, pe lângă iniţiatorul său – Organizaţia Caritas Alba Iulia – un rol foarte important l-a avut Consiliul Judeţean Harghita, care a intrat cu toată încrederea, inclusiv cu finanţare în acest program, dar mai ales prin convingerea primăriilor să se alăture programului. Şi acest program este construit în baza unui parteneriat larg, în care prestatorul de servicii este Organizaţia Caritas Alba Iulia, cele mai multe dintre servicii sunt plătite de primării, în baza contractului de prestări servicii încheiat cu organizaţia prestatoare. În plus, Organizaţia Caritas atrage şi alte fonduri, prin proiecte”, a precizat directorul Elekes Zoltán.

Toate aceste cinci programe sunt deschise către toate ONG-urile din judeţ.

Pentru cele cinci programe autoritatea administraţiei publice judeţene a alocat în total suma de 950.000 de lei.

Programul de finanţare pentru anul 2023 a fost făcut public la sfârşitul lunii februarie în Monitorul Oficial al României, presa locală şi pe site-ul DGASPC, atât în limba română, cât şi în limba maghiară, iar cererile de finanţare pot fi depuse până la data de 31 martie.

„Prin aceste programe, Consiliul Judeţean şi DGASPC doresc: pe de o parte să contribuie la diversificarea activităţilor sociale din judeţ, iar pe de altă parte o recunoaştere a plus-valorii adusă de organizaţiile neguvernamentale în sistemul de asistenţă socială din judeţul Harghita. Judeţul Harghita stă foarte bine din acest punct de vedere, sunt foarte multe analize care s-au făcut şi din toate reiese că sistemul de ONG-uri active în domeniul social este unul mult mai dezvoltat faţă de alte judeţe şi fată de potenţialul economic al judeţului Harghita”, spunea Elekes Zoltán.

***

În anul 2022, programele organizaţiilor civile au fost finanţate cu suma de 923.671,23 de lei. Astfel, organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc au depus şapte proiecte, beneficiind, în urma decontării, de 248.088,89 de lei. În cadrul programului de îngrijire socio-medicală la domiciliu, Asociaţiei Caritas Alba Iulia i-a fost atribuită suma de 540.000 de lei, din care a fost asigurată îngrijirea la domiciliu a 3.000 de persoane. În ceea ce priveşte programul de Asistenţă comunitară în localităţile izolate, au fost depuse patru proiecte de către Asociaţia Caritas, Asociaţia pentru Asistenţă Comunitară din România, Asociaţia Viharsarok şi Parohia Unitariană Goagiu, pentru care s-au acordat 43.266,70 de lei.

În cadrul programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie a persoanelor cu handicap, au accesat fonduri trei organizaţii: Asociaţia Naţională a Surzilor – filiala Harghita, Asociaţia persoanelor cu dizabilităţi din judeţul Harghita şi Fundaţia Lókodi Ifjúsági Alapítvány, fiindu-le decontate în total 32.779,21 de lei.

Alte şapte organizaţii civile au depus proiecte în valoare de 59.536,43 de lei.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.