„S-a verificat cu lupa dacă totul este în regulă?” | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 28 septembrie 2023
Home » Societate » „S-a verificat cu lupa dacă totul este în regulă?”
„S-a verificat cu lupa dacă totul este în regulă?”

„S-a verificat cu lupa dacă totul este în regulă?”

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

Amenajare trotuare

În cadrul programului „Construire de trotuare pe marginea drumurilor judeţene din localităţile judeţului Harghita, perioada 2016-2020”, la începutul anului 2017 au fost introduse în program patru proiecte. Comisia tehnico-economică a emis în ianuarie 2018 aviz favorabil pentru aceste proiecte şi după acest pas abia urmează realizarea achiziţiei publice, respectiv contractarea execuţiei lucrărilor. Pentru a accelera ritmul activităţilor procedurale, în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita, ce a avut loc miercuri, 28 martie 2018, s-au aprobat studiile de fezabilitate pentru realizarea trotuarelor în satul Sâncrai, comuna Dealu şi în localităţile Joseni şi Ditrău, uşor de observat fiind faptul că din patru proiecte s-a vorbit doar despre trei şi asta pentru că într-una din localităţi lucrările au început înainte de a cerceta dacă mai înainte cablurile şi alte asemenea au fost rezolvate pentru a nu strica trotuarul după ce a fost făcut. Drept urmare, înainte de a se supune la vot cele trei proiectele de hotărâri, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a vrut să afle de la responsabilul acestor activităţi dacă s-a verificat cu lupa şi dacă totul este în regulă din punctul de vedere al terenurilor pe care se vor executa lucrările. Răspunsul la întrebare a fost satisfăcător şi astfel cele trei studii de fezabilitate au primit „undă verde”.

Un proiect finalizat

Programul „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica agricolă comună (PAC)” a fost un alt punct pe ordinea de zi a şedinţei, pentru că trebuia să se aprobe bugetul proiectului internaţional CAPacity building in rural for sustainable agriculture development, finanţat în cadrul programului amintit mai sus, în sumă de 39.383,70 euro, din care 39.351,50 euro reprezintă cheltuielile validate ale proiectului care se suportă din bugetul proiectului „CAPacity…”, iar 32,2 euro reprezintă cheltuielile nevalidate din partea Comisiei Europene – Direcţia Generală pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi care se suportă din bugetul propriu al judeţului Harghita. Având în vedere faptul că proiectul CAPacity s-a finalizat, pentru sumele validate Consiliul Judeţean trebuia să aprobe bugetul realizat al proiectului reprezentând cheltuielile efective. Se impune o precizare, şi anume: cheltuielile nevalidate ale proiectului în sumă de 32,2 euro reprezintă diferenţa de curs valutar (facturi decontate în euro şi plătite în lei). Lucrurile fiind lămurite, consiliul a aprobat bugetul proiectului respectiv.

Acordarea distincţiilor de excelenţă

S-a aprobat derularea programului „Acordarea distincţiilor de excelenţă pentru dezvoltarea şi promovarea valorilor judeţului Harghita” pe anul 2018. Cheltuielile programului se finanţează cu suma de 60.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita (30.000 lei sunt cheltuieli de personal şi 30.000 lei pentru bunuri şi servicii). Prin acest program – s-a precizat – Consiliul Judeţean Harghita urmăreşte recunoaşterea şi premierea atât a persoanelor, cât şi a instituţiilor publice cu merite deosebite.

Concursuri şi olimpiade

S-a aprobat, printre multe altele, finanţarea cheltuielilor aferente concursurilor şi olimpiadelor judeţene din Harghita, pe 2018, în sumă de 50.000 lei. Scopul urmărit – după cum a precizat preşedintele Borboly – este acela de a sprijini cheltuielile de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi olimpiadelor organizate la unităţile şcolare preuniversitare la faza judeţeană. Suma finanţării va fi virată în contul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, care va vira în contul unităţilor şcolare, pe baza solicitărilor, suma cheltuielilor efectuate cu ocazia organizării şi desfăşurării concursurilor şi a olimpiadelor – faza judeţeană. Se impune precizarea că, pe lângă elevii care obţin rezultate deosebite, vor fi premiate, din alte surse, şi cadrele didactice care s-au ocupat de pregătirea elevilor.

Rectificare bugetară

S-a aprobat rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita, prin diminuarea la partea de venituri a subcapitolului „sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată” pentru drumuri cu suma de 240 mii lei, iar la partea de cheltuieli cu aceeaşi sumă. Fără a intra în detalii, s-a mai aprobat modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli prin virări de credite bugetare între programe, articole şi alineate în cadrul aceluiaşi capitol.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.