Piaţa Majláth Gusztáv Károly din Miercurea Ciuc va căpăta altă înfăţişare | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 8 decembrie 2023
Home » Societate » Piaţa Majláth Gusztáv Károly din Miercurea Ciuc va căpăta altă înfăţişare
Piaţa Majláth Gusztáv Károly din Miercurea Ciuc va căpăta altă înfăţişare

Piaţa Majláth Gusztáv Károly din Miercurea Ciuc va căpăta altă înfăţişare

S-a aprobat o documentaţie de urbanism

Recent, Consiliul local municipal Miercurea Ciuc a aprobat documentaţia de urbanism prin care se modifică Planul Urbanistic Zonal al Pieţei Majláth Gusztáv Károly (MGK), proiect elaborat în 2016 de SC PlanTStudio SRL Miercurea Ciuc pentru suprafaţa de 9.602,00 mp teren.

Documentaţia de urbanism va avea termen de valabilitate de 5 ani, începând cu data aprobării acesteia, durata fiind motivată de dimensiunea relativ redusă a zonei şi a faptului că se reglementează o singură investiţie, şi anume realizarea unor spaţii comerciale. Dacă în cinci ani nu se obţine autorizaţie de construcţie penru investiţia propusă, documentaţia de urbanism îşi pierde valabilitatea şi trebuie din nou supusă aprobării consiliului local.

Succint, în amplasamentul studiat – conform raportului de specialitate întocmit de Serviciul de urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului – se doreşte o corecţie vizuală a spaţiului dintre magazin şi blocul turn (,,lamă”) prin intervenţie transparentă, capabilă să echilibreze forma închisă istorică şi cea modernă deschisă. Volumul realizat va fi poartă la pietonal şi de cap terminal pentru intrarea în strada Kőrösi Csoma Sándor. Se permit – conform reglementărilor – doar funcţiuni comerciale şi servicii, inclusiv funcţiuni complementare acestora. O clădire nouă de tip „plombă” va asigura trecerea prin pasaj la parter, preluând soluţia de vizavi a pasajului de sub blocul „lamă”. Se va asigura astfel – după cum se precizează în raportul Serviciului de urbanism – o continuitate în traversarea pieţei MGK. Soluţia va asigura diversitatea spaţiului urban, prin crearea unor elemente grad de urbanitate accentuată, care vor stimula componentele sociale active şi creative: pasaj, piaţetă între vitrine, alveolă-loc de întâlniri la accese, vitrine-puncte de interes marcante. Se va accentua intrarea de la acest nivel la magazinul universal Tulipán şi se va spori intimitatea zonei de acces la locuinţele blocului turn la parter. Având în vedere caracterul comercial al inserţiei, se vor asigura 2 locuri de parcare aferente celor maximum 380 mp arie desfăşurată nou-realizată. Inserţia va avea regim de înălţime P+1 (plus galerie), silueta va sublinia verticalitatea şi se va apropia spaţial mai mult de volumul magazinului. Totodată, va prezenta o uşoară flexiune de la turnul de locuinţe, mărind succesiv pe verticală distanţa măsurată de la faţada estică a blocului. Se va asigura o transparenţă şi o porozitate urbană ridicată: vitrare, acces la parter. Etajul va fi opac, cu elemente vitrate doar cu rol de accente compoziţionale. Se va evita prezenţa ferestrelor la vest, către blocul de locuinţe. Faţada în părţile superioare va putea fi confundată cu acoperişul, într-o formulare volumetrică specială, contemporană. Având în vedere situarea inserţiei în vecinătatea unui bloc de 10 etaje, se vor studia obligatoriu în egală măsură toate cele cinci faţade ale inserţiei. Celor patru vederi laterale li se adaugă cea a acoperişului, de dorit a fi confundat cu faţada, prin tratament similar sau formă cutată, dinamică. Se vor folosi materiale anvelopante, de finisaj: placaje de piatră, metal, sticlă, tâmplării de lemn sau metal. Îmbrăcăminţile din jurul inserţiei se vor adapta materialelor deja folosite la placarea pietonalului: plăci şi calupuri de andezit.

În bilanţul teritorial pe zone funcţionale mai sunt prevăzute spaţii verzi plantate cu arbori; spaţii verzi cu gazon/flori; platforme pietonale.

În fine, luând în considerare avizele favorabile ale forurilor abilitate prin certificatul de urbanism nr. 370 din 23.05.2016, eliberat de Primăria municipiului Miercurea Ciuc, mai puţin avizul/acordul Apărării civile, care nu este obligatoriu, conform art. 1, lit. j din Hotărârea de Guvern nr. 560/2005 pentru aprobarea construcţiilor la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, consiliul local în unanimitate a fost de acord cu propunerea Serviciului de urbanism. Aşadar, sunt şanse reale ca Piaţa MGK să aibă peste 5 ani o altă înfăţişare.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.