„Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar la nivelul localităţilor din judeţul Harghita constituie în continuare principalul impediment pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar” | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 13 iulie 2024
Home » Agricultură/Ecologie » „Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar la nivelul localităţilor din judeţul Harghita constituie în continuare principalul impediment pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar”
„Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar la nivelul localităţilor din judeţul Harghita constituie în continuare principalul impediment pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar”

„Modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar la nivelul localităţilor din judeţul Harghita constituie în continuare principalul impediment pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar”

Recent, a avut o întâlnire de lucru a prefectului judeţului, Adrian Jean Andrei, şi a directorului OCPI Harghita cu primarii din judeţ, una dintre teme fiind aplicarea legilor fondului funciar. În cadrul acelei întâlniri, aşa cum am relatat într-un număr trecut al ziarului, s-a arătat că, la nivelul judeţului, „stăm nu rău, foarte rău” în ceea ce priveşte procesul de restituire în natură sau echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. De asemenea, prefectul judeţului, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei judeţene de fond funciar, a prezentat şi situaţia din anul 2016, când din numărul total de 67 de localităţi existente în judeţ, 30 de unităţi administrativ-teritoriale nu au transmis în cursul anului 2016 către OCPI Harghita nici un proces-verbal de punere în posesie în vederea redactării titlurilor de proprietate şi 10 au trimis câte unul. Totodată, Adrian Jean Andrei i-a avertizat pe primarii din judeţ, în calitatea lor de preşedinţi ai comisiilor locale de fond funciar, că vor fi sancţionaţi dacă vor tergiversa aplicarea legilor fondului funciar în vederea finalizării procesului de retrocedare.

Ulterior întâlnirii cu primarii, Sorin Truţă, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, a făcut o serie de precizări, privind noutăţile în privinţa legilor fondului funciar, situaţia pe primele trei luni ale acestui an, precum şi concluziile care se desprind în urma acestor date, dar şi a celor furnizate de comisiile locale.

Astfel, directorul OCPI Harghita a explicat că „prin decizia Curţii Constituţionale a României nr. 44/31.01.2017, publicată în Monitorul Oficial 211/28.03.2017, a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate şi s-a constatat că dispoziţiile art. 7, alin. 1 şi art. 11, alin. 1 din Legea 165/2013 sunt neconstituţionale”. „Astfel termenul de 1 ianuarie 2018 până la care comisiile locale şi comisia judeţeană de fond funciar aveau obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate a fost declarat neconstituţional. Cât priveşte rezonabilitatea termenului, Curtea Constituţională a subliniat în decizie că acesta nu va mai putea fi susţinut, în condiţiile prorogării succesive, pentru a doua oară, prin intervenţii legislative intempestive ale Guvernului, a termenului care în redactarea originală a Legii nr. 165/2013 era fixat pentru 1 ianuarie 2016.

Totodată, Curtea Constituţională a reţinut că nu este nici o sancţiune reglementată în plan normativ pentru nerespectarea termenelor administrative, ceea ce este de natură a afecta eficienţa mecanismului de soluţionare administrativă a cererilor, reglementat pe Legea nr. 165/2013. Astfel, persoanele interesate se află în imposibilitatea de a reclama pasivitatea, lipsa de diligenţă a entităţii statale sau, până la urmă, lipsa unui răspuns cu privire la cererea lor”, a spus jur. Sorin Truţă.

417 procese-verbale transmise de comisiile locale în primul trimestru din 2017

Potrivit datelor furnizate de directorul OCPI Harghita, în primul trimestru din acest an, la OCPI Harghita au fost transmise un total de 417 procese-verbale de către comisiile locale de fond funciar pentru o suprafaţă totală de 1.221,43 hectare. Din acestea, 289 se află la verificări; 87, pentru o suprafaţă de 174,46 ha, au fost admise; 41, pentru o suprafaţă de 102,88 ha, au fost retransmise comisiilor locale pentru remedierea deficienţelor.

Din numărul total de 417 procese-verbale, 109 au fost transmise de către Comisia locală Lupeni; Plăieşii de Jos – 40; Remetea – 169 procese-verbale; Suseni – 15.

„Acestea au transmis un număr semnificativ de procese-verbale, iar celelalte localităţi au transmis un număr de sub 10 PV sau deloc”, a precizat jur. Sorin Truţă.

În primul trimestru au fost transmise la OCPI Harghita un număr de 164 de planuri de încadrare în tarla, pentru o suprafaţă de 234,5 hectare.

Concluzii

Directorul OCPI a arătat că urmare a analizării acestor informaţii şi a celor primite de la comisiile locale de fond funciar, solicitate de Oficiul de Cadastru, se pot desprinde unele concluzii.

„Există localităţi în care comisiile locale au lucrat şi urmează să lucreze planificat pentru finalizarea procesului de retrocedare: Lupeni, Gheorgheni, Topliţa, Ditrău, Zetea, Leliceni, care au şi contracte de prestări servicii încheiate pentru realizarea planurilor parcelare pe suprafeţe mari.

Există localităţi care au finalizat sau se află aproape de finalizarea procesului de retrocedare, cum ar fi Sândominic, Frumoasa, Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc.

Există localităţi care lucrează la aplicarea legilor fondului funciar sporadic şi există localităţi care nu lucrează deloc sau aproape deloc”, a spus directorul OCPI Harghita.

La fel cum a afirmat şi prefectul judeţului în cadrul întâlnirii cu primarii, la nivelul Comisiei judeţene de fond funciar se va efectua o analiză cu privire la activitatea fiecărei comisii locale de fond funciar şi, în funcţie de concluziile analizei, se vor dispune măsurile legale care se impun.

„Din păcate, modul defectuos în care au fost aplicate legile fondului funciar la nivelul localităţilor din judeţul Harghita constituie în continuare principalul impediment pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar.

Astfel, realizarea planurilor parcelare necesare în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi înscrierea acestora în cartea funciară din oficiu depinde de îndreptarea şi rectificarea titlurilor de proprietate care au fost eliberate eronat în trecut. Dacă în tarlaua pentru care se întocmeşte plan parcelar se constată că există titluri de proprietate care conţin erori cu privire la numărul de tarla şi parcelă, se impune rectificarea acestora – şi numai după aceea se poate întocmi planul parcelar cu date reale, identice cu datele modificate din titlul de proprietate – şi numai un astfel de plan poate fi însuşit de comisia locală de fond funciar, recepţionat de OCPI Harghita şi validat de către Comisia judeţeană de fond funciar”, a explicat Sorin Truţă.

În continuare, directorul OCPI Harghita a spus că modificarea titlurilor de proprietate se poate efectua numai la cererea titularului dreptului înscris pe titlul de proprietate sau a moştenitorilor acestuia, în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul Comisiei judeţene. „În cazul în care titularii dreptului de proprietate înscris în titlurile de proprietate nu înţeleg sau nu doresc rectificarea titlului de proprietate, această rectificare poate avea loc numai prin intermediul instanţei de judecată. Practic, această procedură prevăzută de reglementările legale este dificil de urmat, având în vedere şi perioada mare de timp care a trecut de la eliberarea unor titluri de proprietate şi până în prezent.

Având în vedere situaţiile prezentate mai sus, începând cu data de 1 ianuarie 2017 a fost modificat Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de Cadastru şi Carte Funciară, aprobat prin ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, pentru a veni în întâmpinarea comisiilor locale care au dificultăţi la întocmirea planurilor parcelare”, a spus Sorin Truţă.

Soluţii

Acesta a declarat că există o metodă pentru finalizarea procesului de retrocedare, folosită de comuna Lupeni. Este vorba despre art. 234, alin. 2 din Ordinul 700: Planul parcelar prezentat de comisia locală de fond funciar, în vederea validării sau scrierii titlului de proprietate care nu poate fi recepţionat, va fi însoţit de planul de încadrare în tarla şi va fi utilizat la înscrierea în cartea funciară din oficiu a imobilelor, ulterior emiterii titlurilor de proprietate. În acest caz, în Anexa la partea I a cărţii funciare se va menţiona: Imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă.

„În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică nu se impune modificarea titlurilor de proprietate care conţin erori. Astfel, descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului constituie o modalitate de punere în concordanţă a situaţiei tehnice a imobilului cu situaţia juridică cuprinsă în actele juridice. În caz de discrepanţă, prevalează situaţia tehnică rezultată în urma măsurătorilor efectuate.

Astfel, în ceea ce priveşte înscrierea titlurilor de proprietate emise în aplicarea legilor proprietăţii sunt prevăzute reglementări care să asigure înscrierea acestor acte de proprietate în cadrul procesului de înregistrare sistematică, fără a fi necesară modificarea, rectificarea lor. Considerăm că o astfel de reglementare ar fi benefică şi pentru situaţiile în care se realizează planurile parcelare de către comisiile locale în temeiul procedurii prevăzute de Regulamentul aprobat prin Ordinul 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare”, a spus directorul OCPI Harghita.

Este şocant să citeşti în anul 2017 o declaraţie dată de un primar (…) care spune că «unii nici nu ştiu unde au parcele, bucăţele de teren»

Directorul OCPI Harghita a precizat că a transmis în acest sens propuneri de modificări legislative conducerii ANCPI. „Dar până la o eventuală modificare legislativă, se aplică legislaţia în vigoare şi considerăm, contrar opiniilor unor primari exprimată în presă (n.n. – dar şi la întâlnirea de lucru amintită) recent, că principalul impediment pentru nerealizarea planurilor parcelare nu este reprezentat de legea în vigoare, ci de faptul că autorităţile care aveau obligaţii în procesul de retrocedare nu au respectat sau au aplicat cu superficialitate legile în vigoare, în trecut”, a punctat Sorin Truţă.

Acesta a vorbit şi despre afirmaţiile unor primari, inclusiv în cadrul şedinţei de lucru din Miercurea-Ciuc, cum că sunt persoane cărora li s-au eliberat titluri de proprietate şi care „nu ştiu unde au terenul”. „Este şocant să citeşti în anul 2017 o declaraţie dată de un primar, care e preşedintele comisiei locale de fond funciar, într-o localitate unde există o suprafaţă validată şi nepusă în posesie de 4.675 hectare de teren agricol şi o suprafaţă de 3.814,58 ha teren agricol pentru care s-a eliberat titlu de proprietate, care spune că «unii nici nu ştiu unde au parcele, bucăţele de teren», în condiţiile în care prerogativa stabilirii amplasamentului revine exclusiv comisiei locale de fond funciar, potrivit art. 5, lit. c, din Regulamentul aprobat prin HG 890/2005. Nu legea e un impediment, ci faptul că legea nu a fost aplicată corespunzător”, a conchis directorul OCPI Harghita, Sorin Truţă.

Consemnare de Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

One comment

  1. Concluzia finala e ca tot taranul-proprietar e de vina ? E foarte probabil ca unii proprietari nu stie unde le e terenul pentru ca sunt mostenitorii unor proprietari decedati asteptand tot titlurile de propritate de 20 de ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.