Modernizarea drumului judeţean 137 ia toţi banii alocaţi judeţului prin Programul „Anghel Saligny” | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 18 iulie 2024
Home » Societate » Modernizarea drumului judeţean 137 ia toţi banii alocaţi judeţului prin Programul „Anghel Saligny”
Modernizarea drumului judeţean 137 ia toţi banii alocaţi judeţului prin Programul „Anghel Saligny”

Modernizarea drumului judeţean 137 ia toţi banii alocaţi judeţului prin Programul „Anghel Saligny”

  • Bugetul Consiliului Judeţean Harghita trebuie regândit din temelii

Anul trecut, în septembrie, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MLPDA) a stabilit sumele ce vor fi alocate prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, anunţând alocări de „cel puţin 140 de milioane de lei pentru fiecare judeţ”.

Prin urmare, din suma de „cel puţin 140 de milioane de lei” ar fi urmat să fie finanţate investiţiile fiecărui consiliu judeţean (CJ). Cum pe lista de investiţii a CJ Harghita figurează multe proiecte vizând iniţierea şi continuarea lucrărilor pe drumurile judeţene, aceasta a fost retrimisă în teritoriu, spre prioritizare. În noua listă, DJ 137 se află pe primul loc, urmat de alte şapte proiecte.

Un ochi râde şi altul plânge

„Regulile jocului s-au schimbat” între timp, explică preşedintele CJ Harghita şi conform algoritmului construit de cei de la MLPDA au primit finanţare primele proiecte aflate pe listă care se încadrează în suma de 140 de milioane de lei acordată fiecărui judeţ. Astfel, întreaga sumă a fost absorbită de un singur proiect, cel aflat în fruntea listei – o investiţie de 158,4 milioane de lei care vizează reabilitarea DJ 137 care leagă municipiul Odorheiu Secuiesc de oraşul Cristuru Secuiesc, o lucrare nouă, neîncepută şi necontractată, celelalte şapte proiecte aflate pe poziţiile următoare rămânând fără finanţare prin Programul „Anghel Saligny” în următorii şase ani. Mai mult, cele 18,4 milioane de lei care exced sumei alocate fiecărui judeţ trebuie acoperite de către administraţia publică judeţeană.

Asta nu înseamnă că pentru celelalte proiecte de infrastructură locală – drumuri judeţene şi locale, propuse spre finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” – nu vor mai fi bani. Lucrările pe DJ 123 Sânmartin – Cinod, DJ 127 Ditrău – Tulgheş, DJ 136B Păuleni – Inlăceni, DJ 127A de la Lunca de Jos, prin Valea Rece şi până la Puntea Lupului şi pe DJ 135 Atid – Cuşmed – Şiclod – limita de judeţ Mureş spre Sărăţeni, aflate în execuţie în baza contractelor semnate – unele încă din 2019-2020 – beneficiază de finanţare asigurată strict din bugetul consiliului judeţean. Sumele foarte mari necesare reabilitării infrastructurii de drumuri grevează însă întregul buget de venituri şi cheltuieli al judeţului.

Potrivit proiecţiilor Consiliului Judeţean Harghita, dacă s-ar fi primit finanţarea solicitată pentru ele prin Programul „Anghel Saligny”, sumele alocate din bugetul local al CJ pentru continuarea lucrărilor pe DJ 123, DJ 127, DJ 136 B, DJ 127 A şi DJ 135 ar fi fost eliberate şi transmise către următoarele poziţii ale listei de priorităţi: DJ 128 Ditrău, prin Jolotca până la Borsec şi DJ 134B – mica centură a Odorheiului Secuiesc, care ocoleşte municipiul de la Tibod la Tămaş şi până la Băile Szejke.

„În această ţară se vede că au şanse cei care nu lucrează, care nu au proiecte de viitor, cei care nu au proiecte în execuţie şi care aşteaptă să le pice ceva din cer; pentru aceştia situaţia este oportună şi e ok. Noi, cei care am lucrat şi am pregătit mai multe proiecte, constatăm că acum trebuie să tăiem în carne vie, pentru că dezvoltarea este binevenită, însă cea bine gândită. Acum vom merge cu un proiect de reabilitare de drum (DJ 137 – n.a.), cel mai important drum din judeţ, unde se înregistrează cel mai mare trafic de autoturisme, dar vom lăsa descoperite mai multe alte investiţii de drumuri care sunt în derulare, deszăpezirea la sfârşit de an şi funcţionarea unor instituţii subordonate precum cele sociale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC). Aşa că acum putem spune ca în basme, că un ochi râde şi celălalt plânge, decizia consilierilor fiind astăzi să acceptăm (oferta de finanţare pentru DJ 137 – n.a.) pentru un singur proiect, pentru un drum care încă nu este în execuţie, şi să venim cu o nouă soluţie de rebugetare, ceea ce înseamnă că atât cea de-a doua parte a anului 2022, cât şi anul viitor vor fi cu foarte multe renunţări: renunţări de personal, chiar şi comasări de instituţii, renunţări la investiţii. În plus, nu vom începe investiţii noi. Va urma o perioadă grea, dificilă, dar vom face faţă”, ne-a declarat Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, la finalul şedinţei extraordinare.

În vederea luării unei decizii unanime cu privire la acceptarea finanţării primite prin Programul Anghel Saligny de CJ Harghita pentru DJ 134, fiecare consilier judeţean prezent la şedinţa extraordinară a fost rugat să îşi exprime punctul de vedere, majoritatea susţinând investiţia pe DJ 134.

Nu stăm pe roze…

Despre situaţia economică actuală la Consiliul Judeţean Harghita a vorbit Mihály Csaba, consilier la Direcţia Generală Economică, arătând, între altele, că la sfârşitul anului 2021 erau facturi neachitate pe drumurile judeţene în valoare de 21 de milioane de lei, la care se adaugă cele de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC).

„Din păcate, nu s-au realizat veniturile estimate şi a trebuit să înapoiem la bugetul de stat sumele pentru programul Lapte şi corn, pe care le puteam utiliza parţial pentru finanţarea DGASPC; dar nu ni s-a permis şi de aceea avem facturi neachitate. Şi trebuie să menţionez că aproape tot excedentul din anii trecuţi s-a utilizat, rămânând doar sumele care nu au fost utilizate din fondul de prevenţie al Guvernului cu destinaţie specială pentru inundaţii. Dacă analizăm structura bugetului la venituri, observăm că 79% sunt din sumele provenite de la bugetul de stat, cote, sume din impozitul pe venit şi sume defalcate din TVA. Sumele rămase în afara acestora sunt destul de mici, neglijabile”.

Anul acesta, şi sumele alocate judeţului prin Legea bugetului de stat au fost mai mici decât anul trecut: 74 de milioane de lei pentru anul în curs, faţă de 83 de milioane de lei anul trecut.

„La început de an erau necesare pentru drumuri 123 de milioane de lei, dintre care doar 39 s-au putut cuprinde în buget. De aceea a trebuit să facem tot posibilul ca să construim un buget echilibrat. În momentul de faţă, pentru drumuri dispunem doar de 32 de milioane de lei, în care sunt cuprinse şi sumele cu destinaţie specială pentru inundaţii”, continuă consilierul Mihály Csaba.

Potrivit sursei citate, una dintre principalele probleme cu care se confruntă judeţul Harghita este finanţarea serviciilor sociale, pentru care sumele primite anul acesta sunt foarte mici, comparativ cu necesarul.

„Avem de acoperit suma de 21,878 de milioane de lei din veniturile noastre proprii pentru a acoperi necesarul DGASPC. În plus, în unele dintre instituţiile subordonate ale DGASPC sunt probleme de finanţare”, explică reprezentantul Direcţiei Generale Economice a Consiliului Judeţean Harghita prezent la şedinţa extraordinară.

Previziunile pentru anul 2023 sunt sumbre, în condiţiile creşterii accelerate a preţului la utilităţi şi în cazul materialelor de construcţii.

„Veniturile CJ Harghita nu vor spori considerabil, dar cheltuielile vor creşte. Considerăm că finanţarea de la bugetul de stat va avea o foarte mare importanţă, la fel şi menţinerea echilibrului bugetar în 2023. În consecinţă, estimăm că va fi o presiune mare pe bugetul Consiliului Judeţean Harghita, cu riscul blocării instituţiilor subordonate, în special la DGASPC, care are un număr de 1.356 de beneficiari asistaţi şi blocarea investiţiilor, care va avea ca urmare un număr mare de procese în instanţă, dacă vom fi nevoiţi să le oprim. (…) Am spus adineaori că avem în momentul de faţă un deficit de 57,737 de milioane de lei, din care la instituţii subordonate în jur de 22,8 milioane de lei, 95,5% dintre acestea la DGASPC, că avem un necesar la drumuri de nouă milioane de lei numai la lucrările de întreţinere şi 25,6 milioane de lei la lucrările de investiţii, care însumate dau acest minus de peste 57 de milioane de lei”, a concluzionat consilierul Mihály Csaba.  

***

În cadrul şedinţei extraordinare de luni au mai fost aprobate în regim de urgenţă  cererea de prelungire cu zece ani a contractului de administrare a sectorului de drum judeţean 132A care începe din localitate şi merge spre peştera Vârghiş, transmis Consiliului Local al comunei Mereşti. Motivul care stă la baza acestei solicitări este că autoritatea administrativă care guvernează localitatea Mereşti a solicitat cerere de finanţare pentru reabilitarea acestui sector de drum prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.

În perioada 23-26 iunie, la invitaţia preşedintelui Consiliului Raional Străşeni – Republica Moldova, Viorel Jardan, o delegaţie a Consiliului Judeţean Harghita formată din patru persoane va participa la Forumul Transfrontalier „Oportunităţi de Dezvoltare, promovarea şi atragerea investiţiilor în raionul Străşeni, Regiunea Centru”, care se va desfăşura în cadrul Festivalului „Eminesciana”. Potrivit iniţiatorilor, această deplasare va contribui la prioritizarea temelor de interes comun, respectiv la identificarea de noi teme de interes comun în domeniul dezvoltării economice a judeţelor. Cheltuielile de deplasare vor fi suportate din bugetul local al Consiliului Judeţean Harghita.

Prin HG nr. 717/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022 pentru unele unităţi administrativ-teritoriale, a fost aprobată suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul în curs, judeţului Harghita fiindu-i alocată suma de un milion de lei. „Este ca o gură de oxigen pentru noi, în condiţiile în care la mai multe drumuri avem facturi neplătite, unele de anul trecut”, a apreciat Borboly Csaba.

La final vă anunţăm că Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) Harghita şi-a schimbat componenţa în urma transferării fostului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, col. Stelian Cimpoeşu, pe o poziţie similară la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău şi a altor propuneri de numiri în acest for. Actuala componenţă a ATOP Harghita este următoarea:

– preşedinte: consilierul judeţean Kolumbán Dávid;

– membrii: Marius Ţepeluş – subprefect al judeţului Harghita, Mircea-Ştefan Iordan – inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Harghita, Marin Mîndru – reprezentantul Corpului Naţional al poliţiştilor, col. Adrian Luca – inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita, col. Dan Iamandi – inspector şef la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita, Sólyom László – consilier judeţean, Szentes Antal – consilier judeţean, Sinka Arnold – consilier judeţean, Teodor-Constantin Dobrean – consilier judeţean, Costin Hîrlav – consilier judeţean, Becze István – reprezentant al comunităţii în zona Ciuc, Melles Előd – reprezentant al comunităţii în zona Gheorgheni şi Klein László – reprezentant al comunităţii în zona Odorhei.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.