Mai multe bilete de tratament pentru pensionari şi asiguraţi în unităţile aflate în proprietatea CNPP în 2022 | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 25 ianuarie 2023
Home » Sănătate » Mai multe bilete de tratament pentru pensionari şi asiguraţi în unităţile aflate în proprietatea CNPP în 2022
Mai multe bilete de tratament pentru pensionari şi asiguraţi în unităţile aflate în proprietatea CNPP în 2022

Mai multe bilete de tratament pentru pensionari şi asiguraţi în unităţile aflate în proprietatea CNPP în 2022

  • Numărul biletelor de tratament balnear de care pot beneficia în acest an pensionarii şi salariaţii care suferă de diverse afecţiuni medicale din România este cu aproape 500 mai mare decât anul trecut

Ele sunt puse la dispoziţia pensionarilor, asiguraţilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de bilete acordate gratuit şi distribuite prin intermediul caselor teritoriale de pensii.

Casa Judeţeană de Pensii Harghita a distribuit până în prezent 56 de locuri pentru primele două serii din acest an, în unităţi de tratament şi recuperare a capacităţii de muncă aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice.

Pentru prima serie, care a început în data de 9 martie, au fost distribuite judeţului Harghita 26 de locuri, iar pentru cea de-a doua serie 30 de locuri.

În prima serie, care a început în data de 9 martie, au obţinut bilete 14 persoane, beneficiarii bucurându-se în prezent de tratamente în staţiunile Covasna şi la Băile 1 Mai.

Solicitările sunt mari, până la data de 14 martie fiind înregistrate, potrivit conducerii instituţiei, 766 de cereri pentru anul în curs.

Actualmente, mai sunt disponibile două bilete de tratament la Amara, patru la Geoagiu-Băi şi cinci la Băile 1 Mai.

Potrivit tabelului cu preţul integral al biletelor de tratament pentru anul 2022, publicat de Casa Naţională de Pensii, costul total al unui bilet de tratament asigurat prin Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (TBRCM SA) începe de la 1.933,88 de lei pentru un sejur la hoteluri de două stele în staţiunile Amara (Ialomiţa), Bizuşa-Băi (Sălaj), Buziaş (Timiş), Covasna (Covasna), Geoagiu-Băi (Hunedoara), Moneasa (Arad), Nicolina (Iaşi) şi Pucioasa (Dâmboviţa) şi ajunge la 2.027 de lei pentru un sejur la hoteluri de trei stele în staţiunile 1 Mai, Amara, Bala (Mehedinţi), Covasna, Geoagiu, Lacu Sărat (Brăila), Moneasa, Olăneşti (Vâlcea) şi Sărata Monteoru (Buzău).

Pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale, şi beneficiarii indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale pot beneficia de tratament balnear gratuit.

Asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei îndreptăţiţi pentru gratuitate, pot beneficia de tratament balnear cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti.

Contribuţia individuală pentru persoanele care beneficiază de tratament balnear cu suportarea unei contribuţii se stabileşte în felul următor: pensionarii sistemului public de pensii plătesc o contribuţie de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie din luna anterioară celei în care se eliberează biletul de tratament, iar asiguraţii sistemului public de pensii achită 50% din preţul biletului, diferenţa dintre contravaloarea prestaţiilor şi contribuţia bănească a beneficiarului urmând să fie suportată din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Asiguraţii al căror câştig brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor este mai mare decât câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat achită preţul integral al biletelor de tratament.

Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear pentru anul 2022, precum şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă prin Ordinul nr. 72/10.02.2022 al Preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice.

Cum vă înscrieţi pentru obţinerea biletului de tratament

Dacă doriţi să obţineţi un bilet de tratament, trebuie să vă exprimaţi dorinţa de a uza de acest drept, depunând la sediul casei de pensii o cerere tip de acordare a biletului de tratament, pe care o găsiţi pe site-ul Casei Judeţene de Pensii (la http://cjphr.ro/ro/page/165/cereri-de-tip-si-documente-necesare-acordarii-prestatiilor – Bilete de tratament sau pe care o puteţi ridica de la Compartimentul Bilete de Tratament al CJP Harghita), la care veţi ataşa, în momentul eliberării biletului, şi celelalte documente solicitate. În cursul unui an calendaristic fiecare persoană îndreptăţită poate beneficia de un singur bilet de tratament.

În cazul suportării unor contribuţii individuale ale pensionarilor, documentele necesare eliberării biletului sunt: documentul de plată (talonul privind drepturile de pensie în original sau copie) în cazul persoanelor care beneficiază de drepturi de pensie acordate din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, declaraţia pe propria răspundere că nu realizaţi alte venituri din pensie din alte sisteme neintegrate sistemului public de pensii, biletul de trimitere pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare eliberat de către medicul de familie sau medicul de specialitate aflat în relaţii contractuale cu Casa Judeţeană de Pensii (în original şi copie).

„Cererile se completează numai pe formularul aprobat şi se pot transmite prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune personal la CJP Harghita. Cererile se depun cu cel puţin 30 de zile anterioare primei luni din perioada pentru care se solicită bilet. Biletele nevândute în urma alocării automate pot fi valorificate până în momentul începerii sejurului. Prin cerere, solicitantul poate opta pentru cel mult trei staţiuni”, precizează directorul executiv al CJP Harghita, Dósa Erika.

Conform sursei citate, biletele de tratament balnear se acordă prin aplicaţia informatică deţinută de Casa Naţională de Pensii Publice, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de solicitant, în funcţie de opţiunea acestuia şi de ordinea menţionată în cerere. Iar punctajul fiecărei cereri rezultă din aplicarea criteriilor specifice de acordare: dacă a beneficiat de bilet de tratament balnear în ultimii doi ani, categoria de pensie a beneficiarului, cuantumul total brut al drepturilor de pensie, nivelul câştigului brut al asiguratului, cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza legilor speciale ş.a.m.d.

Listele cu cererile aprobate sunt afişate la sediul CJP Harghita şi pe pagina web http://cjphr.ro/ro/page/198/bilete-alocate cu cel puţin 14 zile înaintea primei zile de începere a fiecărei serii. În acelaşi timp, Casa de Pensii Harghita comunică beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate informaţii despre biletul repartizat, data la care trebuie să se prezinte pentru ridicarea acestuia şi documentele pe care trebuie să le aducă, ele urmând să fie anexate cererii, pentru a putea intra în posesia biletului de tratament.

Comunicarea se va face preponderent telefonic, prin poştă, prin fax sau e-mail, în funcţie de specificarea făcută în cerere.

În cazul în care solicitantul a cărui cerere a fost aprobată sau o altă persoană împuternicită de acesta nu se va prezenta la Casa Judeţeană de Pensii pentru ridicarea biletului de tratament, acesta va fi repartizat altui solicitant.

***

Pentru anul în curs, în unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice este asigurat un număr de maximum 60.420 de bilete de tratament balnear repartizate pe 18 serii de trimitere pentru beneficiarii din întreaga ţară, faţă de 59.926 acordate anul trecut. La acestea se adaugă biletele de tratament contractate cu alţi operatori economici, în total în jur de 101.000, potrivit Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.