Lumini pe calea slujirii pastorale | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 19 iunie 2024
Home » Cultură » Lumini pe calea slujirii pastorale
Lumini pe calea slujirii pastorale

Lumini pe calea slujirii pastorale

La Editura Grai Românesc a Episcopiei Covasnei şi Harghitei se află în curs de editare volumul Lumini pe calea slujirii pastorale purtând semnătura Preasfinţitului Andrei Moldovan, episcopul Covasnei şi Harghitei, prefaţată de arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr., ediţie îngrijită de pr. drd. Laurenţiu-Gabriel Panciu şi dr. Ioan Lăcătuşu. Volumul apare în preajma împlinirii a 50 de ani de viaţă şi a 30 de ani de slujire monahală, din care aproape 10 ani de arhipăstorire a Vlădicului Andrei.

Cu acest prilej, îngrijitorii volumului adresează sincere felicitări Preasfinţitului Andrei, însoţite de urările adresate Bunului Dumnezeu, pentru ca Preasfinţia Sa să aibă parte, în continuare, de multă putere de muncă, de realizări la fel de rodnice şi împliniri duhovniceşti, toate însoţite de un sincer şi călduros „La Mulţi şi Fericiţi Ani”!

Volumul Lumini pe calea slujirii pastorale este structurat în trei capitole. Capitolul I, intitulat Repere duhovniceşti şi îndrumări pastorale, conţine o selecţie din cele mai importante realizări publicistice şi editoriale ale Preasfinţitului Andrei, din perioada 2008-2015, când a îndeplinit funcţia de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, cu titlul de Făgărăşeanul, şi din anii 2015-2017, de când păstoreşte credincioşii români ortodocşi din Eparhia Covasnei şi Harghitei. Materialele, de o mare diversitate tematică şi profunzime teologică, sunt grupate astfel: studii şi articole, predici şi meditaţii, cuvinte de binecuvântare şi prefeţe ale unor publicaţii, în mod deosebit ale unor volume apărute cu binecuvântarea Vlădicului Andrei, şi, în final, sub titlul Prinos de cinstire, sunt redate articole scrise în perioada de referinţă, In honorem şi In memoriam, unor distinse personalităţi bisericeşti şi laice, ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, membri ai corpului academic, preoţi şi monahi.

Capitolul II, intitulat PS Andrei, Episcopul, chip de lumină în mântuirea păstoriţilor, cuprinde principalele repere biografice şi pastoral-misionare ale ierarhului Eparhiei Covasnei şi Harghitei, itinerariile pastorale ale Sfinţiei Sale din perioada 2015-2017, câteva din interviurile PS Andrei apărute în presa scrisă, sub semnătura unor cunoscuţi publicişti precum Dorina Zdroba, Ion Longin Popescu şi Constantin Secară şi, în final, articolul scriitoarei Catinca Agache, PS Andrei – model de slujitor al Bisericii, Culturii şi Credinţei străbune, redactat pentru volumul Portrete covăsnene, volum aflat în curs de editare. Paginile care redau principalele repere biografice şi pastoral-misionare ale PS Andrei cuprind şi informaţii actualizate referitoare la activitatea administrativă şi misionar-pastorală, ştiinţifică, culturală, publicistică şi social-filantropică desfăşurată ca Întâistătător al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei.

În capitolul III sunt prezentate crâmpeie din activitatea pastoral-misionară, culturală şi socială a Preasfinţitului Andrei, oglindite în mass-media, din perioada 2008-2017. Informaţiile sunt redate selectiv, cu indicarea sursei documentare. Materialele de presă din perioada sibiană ne-au fost puse la dispoziţie cu generozitate de către Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului, iar cele din perioada păstoririi în Eparhia Covasnei şi Harghitei le-am preluat din mass-media locală, regională şi naţională. Tuturor le adresăm sincere mulţumiri. Date suplimentare referitoare la bogata activitate pastoral-misionară desfăşurată de PS Andrei, ca episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, pot fi consultate în paginile publicaţiei Telegraful Român, iar cele din perioada rodnicei păstoriri a credincioşilor ortodocşi români din Eparhia Covasnei şi Harghitei, în publicaţiile locale Informaţia Harghitei, Mesagerul de Covasna şi Condeiul ardelean, precum şi pe site-ul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei. De menţionat faptul că un număr important de interviuri rostite la radio şi televiziunea Trinitas, precum şi la alte posturi de radio şi televiziune, urmează să vadă lumina tiparului, într-o viitoare lucrare.

Prezentul volum apărut în preajma împlinirii a 50 de ani de viaţă şi a 30 de ani de slujire monahală, din care aproape 10 ani de arhipăstorire, prezintă principalele repere biografice şi pastoral-misionare ale unui tânăr ierarh ortodox, format în climatul de libertate din perioada postdecembristă, la cunoscutele instituţii de învăţământ ortodox din Bucureşti, Sibiu şi Tesalonic (Grecia), dar şi la „şcoala” distinşilor mitropoliţi Ioan Selejan, al Banatului şi Laurenţiu Streza, al Ardealului. Propovăduitor statornic al credinţei ortodoxe şi al valorilor culturale româneşti, Preasfinţitul Andrei, episcopul Covasnei şi Harghitei, manifestă în acelaşi timp deschiderea necesară pentru adoptarea pastoraţiei la semnele vremurilor actuale, promovând iniţiative şi proiecte specifice, diferenţiate pe categorii de credincioşi, dar şi cele menite a asigura buna convieţuire, în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna şi Harghita.

Valorificând plenar experienţa dobândită în scaunul de episcop vicar al Ariepiscopiei Sibiului, după reîntoarcerea pe meleagurile de la izvoarele Oltului şi Mureşului, ca arhipăstor al încercaţilor credincioşi din Eparhia Covasnei şi Harghitei, Vlădica Andrei continuă cu succes şi întăreşte opera de pionierat, de revigorare a identităţii naţionale româneşti, prin credinţă şi cultură, începută şi săvârşită, timp de două decenii, de Înaltpreasfinţitul Ioan Selejan, azi mitropolit al Banatului. O mărturie convingătoare, în acest sens, o constituie şi volumul de faţă.

Pr. drd. Laurenţiu Gabriel Panciu, dr. Ioan Lăcătuşu

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.