Consiliul Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 27 septembrie 2023
Home » Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, în baza art. IV, alin. (2), lit. a) din OUG 34/202 şi art. 618, alin. (3) din Codul administrativ:

1. Direcţia economică, Compartimentul monitorizare organizaţii finanţate

– Post unic: consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

– condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– proba scrisă: 30 octombrie 2023, ora 12:00;

– proba interviului: 3 noiembrie 2023, ora 10:00.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Harghita însoţite de documentele originale până la data de 16 octombrie 2023 (inclusiv), în termen de 20 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 26.09.2023-16.10.2023.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita, respectiv şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Ábrahám Erzsébet, consilier – Direcţia resurse umane şi comunicare, telefon 0266/20.77.00, int.: 1406, 1408, adresa de e-mail abrahamerzsebet@judetulharghita.ro.

(Data publicării pe site: 27.09.2023)