Consiliul Judeţean Harghita: Cei ce au plecat să se reîntoarcă, iar cei rămaşi să nu dorească să emigreze | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 10 decembrie 2023
Home » Societate » Consiliul Judeţean Harghita: Cei ce au plecat să se reîntoarcă, iar cei rămaşi să nu dorească să emigreze
Consiliul Judeţean Harghita: Cei ce au plecat să se reîntoarcă, iar cei rămaşi să nu dorească să emigreze

Consiliul Judeţean Harghita: Cei ce au plecat să se reîntoarcă, iar cei rămaşi să nu dorească să emigreze

 „Avem un program nou, prin care acordăm facilităţi, în cadrul programelor derulate de CJH, pentru proiecte care vizează 102 localităţi harghitene” – a declarat iniţiatorul acestuia, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba

 

„Dacă vorbim despre acest lucru, deja este un pas înainte”

„Vorbim despre un program nou care vizează localităţile cu o populaţie de sub 300 de locuitori şi dorinţa mea este ca oamenii să nu plece, iar cei plecaţi să revină. Pentru tineri va trebui să ne gândim cum putem să-i ajutăm să-şi cumpere o locuinţă. Dacă vom pune la punct drumurile, canalizarea, Internetul, grădiniţe, centre de colectare a laptelui, o bucătărie tradiţională, un trai într-o zonă sănătoasă vom deschide oportunităţi nebănuite. Unde am făcut deja mici investiţii aceste programe au deja rezultate, de aceea doresc să fie tratat acest proiect cu maximă responsabilitate şi să încheiem contracte de asociere cu comunele care au în componenţă localităţi cu un număr mic de locuitori. Sigur, pentru cumpărarea locuinţelor, noi nu avem competenţe. Dar nu putem să nu observăm că mai apar şi legi raţionale! Deci, răspunsul meu la această chestiune este că: dacă vorbim despre acest lucru, deja este un pas înainte. Oricum, noi dorim să înfiinţăm un birou de consiliere prin care să asigurăm consiliere şi să dăm, celor ce ne cer, informaţii şi ajutor” – a spus preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, înainte de a supune la vot, în recenta şedinţă ordinară, proiectul de hotărâre care vizează localităţile mici şi izolate.

 

Începând cu anul viitor

Consiliul Judeţean a hotărât: „Se aprobă începând cu 2015 Programul-cadru pentru acordarea de facilităţi în cadrul programelor derulate de CJH, respectiv de instituţiile subordonate, pentru proiecte şi programe care vizează localităţile cu o populaţie de sub 300 de locuitori, după cum urmează: acordarea de puncte suplimentare cu ocazia evaluării şi selectării cererilor de finanţare depuse în cadrul programelor de finanţare nerambursabilă”.

 

Programele de finanţare nerambursabilă ale CJH sunt:

Programul special care se referă proiectele şi acţiunile culturale ale comunităţilor româneşti; programul special al porturilor populare şi tradiţionale; programul anual de colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile cu activităţi de turism; programe anuale de sprijinire a activităţilor destinate familiilor, a pompierilor voluntari, a sportului, a activităţilor de tineret, a culturii; program de protecţie a monumentelor istorice; program de promovare a valorilor locale în vederea dezvoltării economico-sociale; realizarea de investiţii privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau parţial neelectrificate; realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în perioada 2013-2016; program anual de finanţare a activităţii de asistenţă comunitară, de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap, de colaborare cu structurile asociative ale pensionarilor şi vârstnicilor.

Dacă e să numere cineva câte programe de finanţare nerambursabilă derulează Consiliul Judeţean Harghita va afla că în total sunt 15 astfel de programe şi numai cine nu doreşte nu beneficiază de ceea ce pot oferi aceste proiecte şi programe.

 

Minim 20 la sută

La art. 2 din Hotărârea CJH se precizează: „Delimitarea/asigurarea unor sume de minim 20 la sută din bugetul total al programului pentru solicitările depuse de aceste localităţi se referă la: 1) programul de sănătate privind prevenirea marginalizării sociale; 2) programul „Academia”; 3) ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean; 4) programul de sprijinire a cultelor religioase; 5) programul de colaborare în vederea derulării activităţilor cultelor religioase; 6) programul „să cutreierăm”; 7) programul „Cutreierând”; 8) programul „zâmbet de copil”; 9) programe culturale pentru mediul rural din judeţ.

 

O şansă ce nu trebuie pierdută

Dezvoltarea localităţilor cu o populaţie sub 300 de locuitori prin acordarea de facilităţi poate reprezenta o şansă pentru crearea condiţiilor minime necesare nivelului de trai al fiecărui cetăţean iniţiate – după cum se precizează în expunerea de motive – de persoane fizice şi juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în cadrul legii.

 

Scopul acestui nou program

Acordarea unor facilităţi în cadrul programelor derulate de CJH are ca scop: îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, mărirea potenţialului economic, dezvoltarea rurală din localităţile respective, crearea unor condiţii minime necesare nivelului de trai al fiecărui cetăţean, crearea locurilor de muncă, conservarea tradiţiilor comunităţilor, păstrarea imaginii satului tradiţional şi a identităţii locale, rezolvarea problemelor legate de necesităţile comunităţilor în localităţile izolate, păstrarea identităţii, a valorilor tradiţionale şi a resurselor naturale, promovarea meşteşugurilor tradiţionale şi a artizanatului, împiedicarea emigrării tineretului prin dezvoltarea rurală şi crearea locurilor de muncă.

 

„Mingea” este în curtea consiliilor locale

Din descrierea programului se impun reţinute următoarele: 1) stabilirea listei de priorităţi se face împreună cu consiliile locale în cauză, privind necesitatea comunităţilor din localităţile izolate, conform cererilor depuse de către populaţie sau autoritatea locală; 2) se vor stabili prin contract de asociere între CJH şi consiliile locale interesate condiţiile şi cota de participare la finanţarea proiectului, evidenţierea surselor de finanţare care vor fi acordate; 3) asigurarea de către consiliile locale a terenurilor, utilităţilor, imobilelor din domeniul public necesar pentru realizarea obiectivelor, inclusiv a terenurilor proprietate privată, după caz; 4) asigurarea asistenţei din partea CJH prin serviciile de specialitate din aparatul propriu; 5) stabilirea prin contract de asociere între CJH şi consiliile locale interesate privind atragerea fondurilor europene.

 

 Numărul părţilor interesate în urma derulării acestui program-cadru este estimat la circa 13.000 de persoane.

 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor din hotărârea despre care vorbim a fost încredinţat preşedintele Borboly Csaba, prin Direcţia generală economică.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.