S-a adoptat hotărârea referitoare la preţurile medii ale produselor agricole pe 2017 | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 2 decembrie 2023
Home » Societate » S-a adoptat hotărârea referitoare la preţurile medii ale produselor agricole pe 2017
S-a adoptat hotărârea referitoare la preţurile medii ale produselor agricole pe 2017

S-a adoptat hotărârea referitoare la preţurile medii ale produselor agricole pe 2017

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

 

Ultima şedinţă ordinară din acest an a Consiliului Judeţean Harghita a avut loc la Praid, având pe ordinea de zi 27 de puncte, dintre care, în cele ce urmează, vă vom oferi informaţii în legătură cu doar câteva dintre hotărârile adoptate (asupra celorlalte vom reveni într-un număr viitor).

Încetare mandat – validare mandat

Sunt cazuri când, din varii motive, se poate schimba componenţa consiliului, o astfel de situaţie fiind şi cea rezolvată în şedinţa ordinară de la Praid, când preşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba, a anunţat că consilierii Bende Sándor şi Sebestyén Csaba, la cerere şi din motive personale, renunţă la calitatea de consilieri judeţeni, prin urmare mandatul acestora încetează şi în locul lor s-a propus validarea mandatelor celor care urmează pe lista UDMR votată la alegerile locale din acest an, anume Rácz Árpád, respectiv Sándor Barna. Ca urmare, noii consilieri judeţeni au fost cuprinşi în comisiile de specialitate în locul celor plecaţi.

Suplimentarea spaţiilor ISC-regional şi judeţean

În 2005, Consiliul Judeţean din acea vreme a aprobat unele măsuri de administrare a Palatului administrativ judeţean. Astfel, printre altele, a fost aprobată şi lista spaţiilor închiriate din acest sediu care aparţin Consiliului Judeţean Harghita. Între Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Consiliul Judeţean a fost încheiat contractul de închiriere pentru folosinţa spaţiului format din două încăperi, în suprafaţă totală de 68 mp şi 3×10 mp loc de parcare, împreună cu cota parte din căile de acces – holuri, scări, lifturi, grupuri sanitare aferente. Pentru folosinţa acestor spaţii, ISC-regional şi judeţean plăteşte în total 400 euro/lună.

Având în vedere faptul că în spaţiul cu suprafaţa totală de 68 mp lucrează 10 persoane, acest spaţiu a devenit insuficient, fiind cu mult sub necesarul minim pentru activitatea de birou, ISC a solicitat majorarea suprafeţei cu încă o cameră, respectiv cu suprafaţa de 34,57 mp.

Fără obiecţii, consilierii au aprobat suplimentarea spaţiului folosit de ISC-regional şi judeţean.

Pentru neconcordanţă

Hotărârea privind darea în administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc a unor imobile aparţinând domeniului public al judeţului Harghita a trecut prin mai multe modificări. Prin Hotărârea nr. 202/2016 a Consiliului Judeţean Harghita privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita  nr. 49/2004, printre altele, a fost aprobată darea în administrare deplină Spitalului Judeţean de Urgenţă a 9 spaţii împreună cu cota parte a spaţiilor comune şi terenul aferent acestora din imobilul Policlinicii Miercurea-Ciuc, strada Mikó, a construcţiilor C2, C3 situate în strada Nicolae Bălcescu, a construcţiilor C3, C4, C12, C13 din strada Dénes László, precum şi apartamentul cu destinaţie de locuinţă de serviciu din B-dul Frăţiei, aparţinând domeniului public al judeţului Harghita şi aflate în administrarea CJH. Totodată, a fost aprobată modificarea şi completarea Hotărârii CJH 49/2004.

Ajungem acum la ceea ce am spus în subtitlu, la chestiunile de neconcordanţă, şi anume: Direcţia generală economică a solicitat modificarea Hotărârii 202/2016, motivând cu faptul că există câteva nepotriviri între contabilitatea CJH şi cea a Spitalului Judeţean de Urgenţă. O primă nepotrivire este o eroare de calcul, o diferenţă de 14 bani la valoarea de inventar a Policlinicii; o altă neconcordanţă este tot o diferenţă, de astă dată de teren, în suprafaţă de 542 mp, cu o valoare de inventar de 113.863 lei la Policlinică şi care nu apare în evidenţele de contabilitate; s-a mai constatat că din Anexa 2 a Hotărârii 202/2016 au fost radiate poziţiile cu „rezervoarele de combustibil pentru centralele termice de la Spitalul Judeţean de Urgenţă” cu valorile de inventar 1.100 lei şi 1.200 lei, aflate în domeniul privat al judeţului Harghita, dar, având în vedere faptul că potrivit procesului-verbal de recepţie la terminarea dezafectării, aceste rezervoare au fost desfiinţate, vor trebui scoase din patrimoniul judeţului Harghita.

Consiliul Judeţean Harghita a hotărât: darea în folosinţa Spitalului de Urgenţă a imobilelor amintite; efectuarea corecturilor care se impun, stabilind, totodată, că evidenţele operative vor fi întocmite prin grija Direcţiei generale patrimoniu, iar cele financiar-contabile prin grija Direcţiei generale economice, care vor reflecta toate operaţiunile aprobate, conform exigenţelor legale.

Preţuri agricole

Necesitatea adoptării unei hotărâri care să reglementeze preţurile medii ale producătorilor agricoli, pe 2017, care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor provenite din arendarea bunurilor agricole, este determinată – după cum rezultă din expunerea de motive privind aprobarea preţurilor medii ale producătorilor agricoli, precum şi pentru producţia de masă verde stabilită pe pajişti pentru 2017 – de evoluţia politicii fiscale a statului şi în scopul impunerii veniturilor realizate din cedarea bunurilor inclusiv din activitatea agricolă.

Din aceste dispoziţii legale rezultă, pe de o parte, faptul că veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole sunt supuse impozitării, iar pe de altă parte, în mod implicit, şi arendatorul datorează aceste impozite. Legea 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează că în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturile obţinute din orice sursă, atât în România, cât şi din afara României, sunt impozabile. În acelaşi act normativ se prevede faptul că veniturile din agricultură sunt impozabile. Conform Legii 227/2015: „În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene, ca urmare a propunerilor direcţiilor de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal”.

Consiliul Judeţean Harghita a aprobat preţurile medii ale produselor agricole care constituie baza evaluării veniturilor contribuabililor, care provin din arendarea bunurilor agricole pe 2017, conform propunerii Direcţiei pentru Agricultură Harghita şi această hotărâre se afişează la afişierul CJH, prin grija Direcţiei generale a administraţiei publice locale.

Nivelul taxelor speciale pe 2017

Consiliul Judeţean Harghita a hotărât: pentru prestarea serviciilor de pază pentru 2017 de către Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Judeţean al CJH, pentru instituţiile publice finanţate de CJH, se aprobă creşterea nivelului taxelor speciale pentru 2017, nivel la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată.

Directorul Serviciului Public de Pază al Obiectivelor de Interes al Judeţului Harghita – în expunerea de motive – a scos în evidenţă faptul că datorită creşterii salariului minim brut pe economie, care a crescut de la 1.050 lei la 1.250 lei/lună, începând cu luna mai 2016, SPP a înregistrat o creştere a cheltuielilor cu salariile cu aproximativ 10 la sută. Ca urmare, pentru a obţine un rezultat contabil cât mai bun la finele anului 2017, este absolut necesară creşterea nivelului taxei speciale (fără TVA) cu 10 la sută pe anul 2017, cu precizarea că SPP al Obiectivelor de Interes Judeţean al CJH este finanţat integral din veniturile proprii, iar aceste venituri provin din contractele de prestări servicii încheiate cu instituţiile publice de pe raza judeţului Harghita.

AURELIA ILUŢ

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.