Primarul orașului Bălan: „Suntem, pe scurt, abandonaţi de Guvernul României” | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 25 iulie 2024
Home » Societate » Primarul orașului Bălan: „Suntem, pe scurt, abandonaţi de Guvernul României”
Primarul orașului Bălan: „Suntem, pe scurt, abandonaţi de Guvernul României”

Primarul orașului Bălan: „Suntem, pe scurt, abandonaţi de Guvernul României”

De vorbă cu primarul oraşului Bălan, Gheorghe Iojiban, despre situaţia financiară a urbei de la poalele Hăşmaşului, lipsa de viziune a guvernelor pentru a elabora strategii eficiente după închiderea minei din localitate, inexistenţa locurilor de muncă ce a dus la scăderea dramatică a populaţiei, problemele privind alimentarea cu apă potabilă, separarea şcolilor gimnaziale pe criterii etnice şi nu numai

– Pentru început, sunteţi la primul mandat de primar. Aţi fost ales cu un număr însemnat de voturi (de două ori mai multe decât următorul contracandidat), ce credeţi că i-a convins pe alegători să vă voteze în număr aşa de mare?

Cred că în principal este vorba de dorinţa fiecăruia dintre noi de a continua să trăim la Bălan, de a vedea că oraşul nu e condamnat, că poate înflori, că poate fi mai bine pentru fiecare. Cred că atunci când am candidat, am răspuns într-o măsură majoră aşteptărilor oamenilor, speranţei lor în mai bine. Acum resimt o responsabilitate majoră şi fac în aşa fel încât încrederea acordată să fie pe merit.

„Practic, noi nu putem creiona o strategie de dezvoltare industrială, tot ce aparţine de noi este puţinul intravilan”

– Au trecut patru luni de când aţi preluat conducerea Primăriei Bălan, care sunt principalele probleme pe care le-aţi identificat?

– Ooo, probleme la Bălan sunt multe şi voi începe cu faptul că suntem, pe scurt, abandonaţi de Guvernul României. Închiderea minei şi lipsa alternativelor prin programe concrete şi eficiente au dus ca astăzi să discutăm de oraşul cu cea mai mare descreştere de populaţie din România. Asta pe când, deunăzi, eram oraşul cu cea mai mare densitate de populaţie.

S-au făcut greşeli mari, care nu au depins de cei din localitate. Ne-au făcut oraş, dar au uitat să ne aloce terenuri. Nu avem extravilan. Practic, noi nu putem creiona o strategie de dezvoltare industrială, tot ce aparţine de noi este puţinul intravilan.

O mare problemă concretă cu care m-am confruntat ca primar a fost situaţia dezastruoasă în care a fost lăsat Serviciul Public de Apă Canal şi Salubritate (n.n. – întreruperile frecvente ale furnizării apei potabile provoacă nemulţumirea locuitorilor). Ne-am trezit cu datorii de 4 miliarde de lei vechi, pierderi majore şi lipsa oricărei perspective de dezvoltare. Am încercat să remediez în aceste 4 luni cât mai mult din situaţia creată. Am instalat recent un debitmetru care să măsoare obiectiv debitul apei brute cumpărate de la SGA. Am plătit datoriile, am iniţiat un dialog concret privind aderarea la un operator regional, am efectuat lobby (încă fără succes din păcate) pentru a obţine finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, unde avem un proiect depus în acest sens.

Avem multe probleme: drumuri ce necesită reparaţii, clădiri care trebuie reabilitate, sistemul de apă-canal, lipsa investiţiilor private care să creeze locuri de muncă. O problemă majoră este şi aceea că localitatea este relativ izolată, nu s-au păstrat relaţii de bună cooperare cu vecinii, cu judeţul, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. Am încercat în cele 4 luni de când sunt primar să lucrez la stabilirea unor relaţii normale, de parteneriat şi prietenie, de bună vecinătate.

„Stăm foarte rău cu bugetul, avem nevoie urgentă de fonduri”

– Care este situaţia actuală a oraşului din punct de vedere financiar?

– Stăm foarte rău cu bugetul, avem nevoie urgentă de fonduri, de exemplu, pentru remedierea drumurilor şi consolidarea albiei pâraielor afectate în această perioadă de intemperii.

A trebuit să plătim datoriile serviciului public, iar acum suntem într-o situaţie de criză pot zice. Am pus un mare accent în această perioadă pe recuperarea la buget a sumelor datorate de contribuabili, persoane fizice şi juridice. La nivel local fac tot ce pot să eficientizez cheltuirea banilor (am scos spre exemplu la licitaţie prin bursă energia electrică şi furnizarea serviciilor de gaz), dar fără un sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean şi al Guvernului nu putem face prea mulţi paşi înainte.

„Afirm şi pe această cale că astăzi Bălanul este deschis oricărui parteneriat în vederea dezvoltării economice”

 – Care sunt sau vor fi următoarele măsuri ce le veţi întreprinde pentru dezvoltarea economică a oraşului, în vederea creării de locuri de muncă, care reprezintă principala problemă a urbei? Dar şi pentru aducerea de venituri suplimentare la bugetul local?

– Am demarat, de când sunt primar, o serie de discuţii cu potenţiali investitori. Cred că vom putea discuta de prime investiţii concrete la începutul anului următor. Vă voi ţine la curent atunci când lucrurile se concretizează.

Afirm şi pe această cale că astăzi Bălanul este deschis oricărui parteneriat în vederea dezvoltării economice. Recent am primit de la fostele mine un teren de 29 mii mp care este practic ideal pentru viitoare investiţii. Avem două blocuri pe care le putem pune la dispoziţia celor ce vor să investească în zonă. Invit şi pe această cale instituţii, agenţi economici, persoane interesate să vină la faţa locului, pentru a le prezenta facilităţile ce le putem oferi, precum şi pentru a analiza concret potenţialul local.

„Este însă ciudat să avem astfel de resurse, să fie entităţi interesate de exploatarea lor, dar noi, ca ţară, să fim neinteresaţi sau chiar reticenţi”

– Există o firmă interesată de a efectua lucrări de prospectare în fosta mină, ce ne puteţi spune despre acest subiect?

– Au fost unele discuţii cu un concern de afaceri din China. Noi rămânem deschişi, dar avem nevoie de sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi a Guvernului României. O astfel de investiţie necesită aprobarea şi sprijinul naţional. Nu avem la nivel local autoritatea necesară să sprijinim un astfel de demers. Există un regim inclusiv de secretizare a informaţiilor cu privire la resurse precum cele din zonă.

Este însă ciudat să avem astfel de resurse, să fie entităţi interesate de exploatarea lor, dar noi, ca ţară, să fim neinteresaţi sau chiar reticenţi.

– În legătură cu învăţământul, începând din acest an, şcolile gimnaziale din oraş au fost separate pe criterii etnice. Ce a determinat această măsură şi dacă a fost necesară, ştiind că din 1990 încoace segregarea şcolilor pe criterii etnice a avut efecte negative în rândul comunităţilor? 

– A fost o decizie îndelung chibzuită şi care a întrunit acordul tuturor părţilor: conducerea şcolilor, consiliul local, comunitatea. Este important să avem în continuare două personalităţi juridice. Prin trecerea claselor cu predare în limba maghiară, ca structură, sub administrarea Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” am asigurat îndeplinirea şi pe viitor a pragului de minimum 300 de elevi pentru ca liceul să-şi păstreze personalitatea.

E important şi pentru calitatea actului de învăţământ şi pentru personalul didactic şi nedidactic ce-şi desfăşoară activitatea în aceste instituţii.

De asemenea, consider că a fost şi un gest firesc, de sprijin şi recunoaştere a unei doleanţe a etnicilor maghiari din comunitate. Cred că recunoaşterea identităţii, a limbii materne, este un principiu european ce duce la o mai bună integrare şi convieţuire într-un mediu multicultural, multietnic.

„Şedinţele de consiliu local sunt astăzi constructive, bazate pe dialog şi analiză serioasă şi nu pe orgolii şi atacuri inutile”

– La preluarea mandatului susţineaţi că trebuie instaurat un climat pozitiv şi constructiv de muncă, în special în relaţia primarului cu aparatul propriu al acestuia şi Consiliul local Bălan, pentru ca oraşul să se dezvolte. Aţi reuşit până acum acest lucru?

Sigur, lucrez în fiecare zi la acest deziderat. Am creat recent funcţia de administrator public, iar eficientizarea activităţii aparatului de specialitate al primăriei este prioritară în contractul de management. Dincolo de acest demers, cred că deja putem discuta de un climat normal de muncă, şedinţele de consiliu local sunt astăzi constructive, bazate pe dialog şi analiză serioasă şi nu pe orgolii şi atacuri inutile.

Mai sunt lucruri de făcut. Pot să vă povestesc de o iniţiativă recentă: implementarea unui program de eficientizare a comunicării cu cetăţenii bazat pe un sistem de transmitere de informaţii prin SMS. Vreau ca în câteva luni cetăţenii oraşului, care vor dori, să primească din partea primăriei periodic, prin SMS, informaţii de interes: situaţia personală a datoriilor la bugetul local, informaţii cu privire la lucrări de interes public efectuate (astfel încât o anumită zonă din oraş, spre exemplu, să poată fi informată în timp real cu privire la faptul că între anumite ore va fi întreruptă furnizarea apei potabile), evenimente cultural-sportive.

– Vorbiţi-ne despre viaţa socială, culturală şi sportivă din oraş şi cum susţine şi va susţine autoritatea publică locală acţiunile ce se vor dori întreprinse de către ONG-uri…

– Am sprijinit de când sunt primar iniţiativele benefice în comunitate ale ONG-urilor, clubului sportiv, cultelor din oraş. Ne-am reînscris, după mulţi ani, în campionatul judeţean de fotbal cu echipa de fotbal seniori CS Minerul Bălan, am avut recent 400 de invitaţi din străinătate la Festivalul Botorka (eveniment organizat de Asociaţia Culturală Botorka), 160 de invitaţi cu ocazia zilei vârstnicilor catolici (organizată de Fundaţia Nepomuki), iar pe 30 octombrie vă invităm la evenimentul similar organizat pentru vârstnicii ortodocşi.

La anul vreau să propun în buget un fond de co-finanţare a proiectelor ONG-urilor şi cultelor, care să poată fi accesat de către acestea pe bază de cereri de finanţare.

– S-a rezolvat problema câinilor fără stăpân din oraş?

– Este foarte greu să discutăm de rezolvarea acestei probleme. Sunt conştient de importanţa drepturilor animalelor şi de faptul că vorbim de fiinţe până la urmă nevinovate, de care noi trebuie să avem grijă. Dar avem multiple sesizări din partea populaţiei cu privire la situaţii în care aceste animale sunt agresive şi măsuri trebuie întreprinse. Legislaţia ne îngrădeşte foarte mult, dar lucrez, împreună cu reprezentanţi ai ONG-urilor de protecţie a animalelor, cu adăpostul de câini de la Gheorgheni, la stabilirea unei strategii accesibile din punct de vedere al costurilor, de gestionare a acestei probleme. Am primit promisiuni din partea unui ONG că vor înfiinţa în oraş, în viitorul apropiat, un adăpost pentru câinii fără stăpâni.

Vreau să-mi cer scuze tuturor celor afectaţi de această situaţie, a câinilor fără stăpâni. Vă asigur că fac tot posibilul să rezolvăm situaţia.

– În final, ce le transmiteţi locuitorilor din Bălan privitor la viitorul oraşului?

– Oraşul este într-o situaţie grea. Locuitorii speră să fie mai bine, iar eu, cu echipa mea, fac tot ce pot să înaintăm, să răzbatem. În patru ani nu se pot rezolva toate problemele, dar vreau să realizez câteva lucruri concrete: locuri de muncă, amenajarea zonei centrale, reabilitarea Casei de Cultură, investiţii în sistemul de apă şi canalizare, amenajarea de zone verzi, termoizolarea a cel puţin şase blocuri de locuinţe, schimbarea sistemului de iluminat public cu o soluţie mai eficientă, asfaltarea drumurilor.

Vreau ca populaţia să vină alături de noi. Vom organiza dezbateri publice pe teme de interes, mă gândesc chiar la înfiinţarea unui canal audio-video prin Internet cu ajutorul căruia să comunic direct cu cetăţenii locali sau cu cei plecaţi din oraş. V-am spus de sistemul cu SMS-urile de informare publică.

Acum le comunic că nu-i voi dezamăgi, că am nevoie de fiecare dintre ei, că împreună putem face ca oraşul să răzbată.

Consemnare de Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.