Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Peste nouă milioane de lei lunar este ajutorul social plătit beneficiarilor din Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 16 aprilie 2024
Home » Societate » Peste nouă milioane de lei lunar este ajutorul social plătit beneficiarilor din Harghita
Peste nouă milioane de lei lunar este ajutorul social plătit beneficiarilor din Harghita

Peste nouă milioane de lei lunar este ajutorul social plătit beneficiarilor din Harghita

„Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Harghita în 2013 a plătit unui număr mediu lunar de 4.100 persoane, singure sau familii, ajutor social în valoare totală de 9.153.900 lei. Comparativ cu 2012, se constată o creştere atât la numărul beneficiarilor de la 3.767, cât şi a sumelor plătite cu titlu de ajutor social care în 2012 au fost de 7.909.493 lei. Raportat la numărul de locuitori ai judeţului – ne-a precizat d-na Lukács Eliesabeta, director executiv AJPIS Harghita – familiile beneficiare de ajutor social aflate în plată în 2013 – aproximativ 4.100 care înseamnă un număr de circa 11.000 de persoane – reprezintă 3,5 la sută din totalul locuitorilor înregistraţi”.

Din aceeaşi sursă am mai aflat şi alte lucruri interesante. Bunăoară, am aflat că cei mai mulţi beneficiari sunt din Odorheiu-Secuiesc şi zonă (2.256), urmează Miercurea-Ciuc şi zonă (1.172), Gheorgheniul şi zonă (461), şi Topliţa şi zonă (257 beneficiari).

Beneficiarii din mediul urban reprezintă 21 la sută din totalul beneficiarilor (847 familii beneficiare/lună) faţă de 79 la sută din mediul rural (3.253 familii beneficiare/lună).

Cei mai mulţi beneficiari de ajutor social – mi s-a spus – se regăsesc în mediul urban la Odorheiu-Secuiesc (270 familii beneficiare/lună), Gheorgheni şi Topliţa (cu 245 familii beneficiare pe lună în total), iar în mediul rural se regăsesc în localităţile Praid şi Şimoneşti (220 familii beneficiare/lună), Atid (206 familii beneficiare/lună) şi Cozmeni (163 familii beneficiare/lună).

Un lucru interesant pe care ni l-a spus d-na directoare a AJPIS Harghita se referă la distribuţia în teritoriu a beneficiarilor de ajutor social. Domnia sa spunea că „distribuţia în teritoriu a beneficiarilor de ajutor social este destul de întâmplătoare pentru a putea concluziona exact care ar fi zonele mai sărace sau mai bogate. Există, evident, desigur, pungi de sărăcie şi este o realitate faptul că acestea au legătură cu numărul locuitorilor de etnie romă din respectivele localităţi. Există, de asemenea, a mai precizat d-na Lukács, şi un element de relativitate, greu de cuantificat (la momentul analizei), şi anume variabila subiectivă a celor ce decid pe plan local acordarea dreptului la ajutor social, persoane care pot fi mai mult sau mai puţin exigente, mai mult sau mai puţin adepte ale rolului asistenţei sociale în forma reprezentată de Legea venitului minim garantat”.

Legea care stabileşte că familiile şi persoanele singure au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială este Legea 416/2001. Venitul minim garantat – pentru cei care nu ştiu – se asigură prin acordarea ajutorului social lunar, iar instituirea acestuia se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale. În sensul acestei legi, termenul de familie desemnează soţul şi soţia împreună cu copiii lor necăsătoriţi care locuiesc şi gospodăresc împreună. Este asimilată termenului de familie şi situaţia persoanei necăsătorită care locuieşte împreună cu copiii săi aflaţi în întreţinerea sa. De asemenea, se asimilează termenului de familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. Mai există şi o altă categorie de beneficiari ai ajutorului social, şi anume categoria persoanelor fără domiciliu sau reşedinţă, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu a solicitat ajutorul social de la alte primării. Însă, trebuie ştiut şi faptul că persoanele fără locuinţă beneficiază de ajutor social numai pe perioada în care se află în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială din cadrul  administrativ-teritorial în care trăiesc.

Prin termenul de copil, în spiritul legii, trebuie să se înţeleagă: copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela. Prin sintagma persoane singure se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani şi locuieşte şi gospodăreşte singură.

Un element important de reţinut este acela că ajutorul social, conform Legii 416/2001, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia. Cererea se înregistrează la primarul localităţii de domiciliu şi, conform legii, trebuie să se soluţioneze în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.