Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Orientarea profesională a elevilor – un subiect fierbinte | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 25 aprilie 2024
Home » Societate » Orientarea profesională a elevilor – un subiect fierbinte
Orientarea profesională a elevilor – un subiect fierbinte

Orientarea profesională a elevilor – un subiect fierbinte

Miercuri, 18 mai, la Miercurea-Ciuc a avut loc prezentarea sondajului de opinie în rândul elevilor de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora, cu privire la consilierea profesională, realizat de grupul de analiză şi sinteză al Consiliului Judeţean Harghita. Sondajul s-a realizat în cursul lunii martie 2016 şi a cuprins toate şcolile gimnaziale din judeţ. Printre invitaţii la această prezentare s-au aflat: preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, directori de şcoli, profesori, antreprenori şi mulţi alţii.

Nu este campanie electorală

Consiliul Judeţean Harghita nu de ieri, de-alaltăieri, acordă o atenţie sporită tinerilor din judeţ şi a viitorului acestora, prin urmare nu poate fi vorba de campanie electorală. Astfel se explică multitudinea de evenimente care se organizează în acest sens. „Proiectele noastre – spunea preşedintele Borboly Csaba – destinate elevilor şi tinerilor se adresează an de an unui număr mare, de ordinul mai multor sute de persoane. În ceea ce priveşte viitorul tinerilor, s-au făcut paşi importanţi, aş aminti relansarea învăţământului profesional prin intermediul programelor de stagiatură. Tot aici se poate încadra şi consilierea în vederea orientării profesionale, dorinţa noastră fiind aceea de a da o mână de ajutor elevilor de clasa a VIII-a în alegerea şcolii sau profesiei pe care să o urmeze. Prin sondajul realizat la solicitarea noastră, biroul de analiză şi sinteză pentru opinare a investigat impactul pe care îl are consilierea profesională în rândul elevilor de clasa a VIII-a, respectiv a părinţilor acestora”.

Statistică

Conform datelor furnizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, în 2015-2016 au fost înscrişi în clasa a VIII-a 2.645 de elevi maghiari şi 494 de elevi români.

Au fost trimise pentru completare 1.000 de chestionare pentru elevi şi tot atâtea pentru părinţi. Au fost prelucrate 936 de chestionare din partea elevilor şi 835 din partea părinţilor. Astfel, procentul a fost de 93,6% în cazul elevilor şi de 83,5% în cazul părinţilor.

Răspunsurile elevilor

Se impune precizarea că rezultatele sondajului au fost prezentate de Bencze László, care a scos în evidenţă faptul că patru cincimi dintre respondenţi (797 elevi) sunt de etnie maghiară. Cât de relevantă este această informaţie nu ştiu, dar mergând mai departe, printre altele, s-a spus că chestionarul a cuprins întrebări şi în ceea ce priveşte studiile părinţilor, separat pentru mame şi separat pentru taţi şi s-a constatat că 58% dintre părinţi sunt absolvenţi de şcoli profesionale sau liceu. La întrebarea adresată elevilor dacă au beneficiat de consiliere profesională, răspunsul acestora a fost afirmativ. În cazul copiilor de etnie română s-a constatat un procentaj puţin mai ridicat decât cel din rândul elevilor maghiari. Referitor la locul în care au primit ajutor, în sensul de informare-consiliere, locurile menţionate de 830 de elevi au fost foarte variate –  au amintit de târgurile de carieră, consiliere şcolară, cursuri şcolare, vizite la licee, conversaţii cu profesorii, conversaţii cu părinţii, teste de orientare în carieră. „S-a constatat, spunea Bencze László, că elevii maghiari au primit clarificări în ceea ce priveşte paşii de urmat după terminarea clasei a VIII-a în timpul orelor sau de la părinţi, pe când elevii români au primit astfel de informaţii prin intermediul consilierilor, psihologilor, profesorilor, respectiv al testelor”.

Ce s-a aflat de la părinţi

La fel ca şi în cazul elevilor, majoritatea părinţilor au fost, evident, de etnie maghiară. Din totalul de 835 de respondenţi, 716 au fost maghiari şi 119 români. Din răspunsurile acestora s-a constatat că majoritatea părinţilor se consultă cu copiii lor în legătură cu paşii care trebuie urmaţi după finalizarea studiilor liceale sau cu privire la alegerea şcolii, dar părinţii consideră că sunt necesare mai multe informaţii cu privire la continuarea studiilor, în alegerea facultăţii şi că au nevoie de sprijin cu privire la a-şi forma o viziune de perspectivă asupra activităţilor sociale. Părinţii au ales ca modalităţi eficiente de informare: prezentările practice, ateliere de lucru, activităţi la care să participe specialişti din diverse domenii, prezentări, burse ale locurilor de muncă şi testele.

Concluzii

„După terminarea clasei a VIII-a, elevii se află în faţa unei decizii foarte importante cu privire la viitorul lor, deoarece nu este vorba doar de obţinerea unei diplome de liceu sau şcoală profesională, ci de o decizie care va sta la baza orientării profesionale. Este o decizie importantă, iar răspunderea pentru o alegere bună, corectă, potrivită cu aptitudinile individuale revine deopotrivă elevilor, părinţilor, dascălilor şi nouă ca instituţie publică” – spunea preşedintele Borboly la începutul prezentării, dar aceste vorbe se potrivesc la fel de bine şi la concluzii. Continuând ideea, este foarte importantă popularizarea oportunităţilor concrete, a avantajelor şi a posibilelor dezavantaje, astfel ca elevii să poată să decidă în privinţa şcolilor şi profesorilor, în cunoştinţă de cauză. Se impune să se acorde o atenţie mai mare prezentărilor diferitelor meserii, împărtăşirea experienţelor profesionale de către specialişti, altfel spus, se impune o consiliere concretă.

De reţinut!

Asigurarea serviciilor de consiliere profesională intră în aria de competenţă a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita, iar conform rezultatelor sondajului este nevoie de o intensificare a activităţii în acest sens, deoarece doar un sfert dintre copiii care au răspuns primesc ajutor din partea personalului abilitat.

Scopul sondajului – după cum s-a spus – nu este doar acela ca elevii să aleagă în mod corespunzător profesia pe care să o urmeze, ci ca acesta să vadă şi posibilităţile pe care le oferă anumite profesii, dar şi oportunităţile de a găsi un loc de muncă după finalizarea studiilor. Deci este nevoie de o mai bună informare atât a elevilor, cât şi a părinţilor şi acest lucru îl poate face Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita prin asumarea rolului de informare a instituţiilor de învăţământ din judeţ, în ceea ce priveşte profesiile şi cerinţele de pe piaţa muncii.

Propuneri concrete

Având în vedere rezultatele sondajului, discuţiile şi părerile invitaţilor care au luat cuvântul pe marginea celor desprinse din sondaj, Ferencz-Salamon Alpár-László a prezentat capitolul care se referă la propunerile concrete pe care le va avea în atenţie centrul de resurse şi asistenţă educaţională. Aşadar, paşii următori propuşi ar trebui să fie:

  • Regândirea activităţii de orientare profesională şi promovarea acesteia în cadrul şcolilor. Este nevoie – s-a spus – de reformarea acestor servicii şi de implicarea personalului profesional de specialitate în cadrul fiecărei şcoli;
  • Programele destinate acestui scop trebuie organizate prin implicarea cât mai multor specialişti, antreprenori şi instituţii; fiecare şcoală trebuie să semnaleze care sunt profilurile care îi interesează pe elevii de clasa a VIII-a la centrul de resurse şi asistenţă educaţională, iar centrul să organizeze informări în funcţie de cerinţe;
  • Implicarea mai activă a Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita în relaţia cu Consiliul Judeţean Harghita şi în colaborare cu administraţiile locale şi antreprenorii locali;
  • Este nevoie de organizarea mai multor burse, este nevoie de mai multe întâlniri, inclusiv în localităţile mici, cu implicarea cât mai multor specialişti, din cât mai multe domenii;
  • Şi, după cum rezultă şi din sondaj, Consiliul Judeţean Harghita trebuie să se implice în organizarea cât mai multor prezentări practice, ateliere etc.;
  • Demararea unui program în cadrul căruia elevii nu doar să viziteze o fabrică, ci să fie implicaţi în mod activ în activitatea desfăşurată aici, sub formă de practică sau voluntariat, dar, fireşte, numai în condiţiile legii.

∗∗∗

S-au dat asigurări că pentru Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita punerea în practică a propunerilor de mai sus va constitui o prioritate pentru ca următorii elevi care vor termina clasa a VIII-a să fie mai siguri că fac o alegere care să-i avantajeze. S-a atins, de asemenea, un punct sensibil, acela că sunt părinţi care îşi impun deciziile lor referitor la şcoala pe care să o urmeze copilul lor. Acest lucru poate fi foarte dăunător, pentru că, dacă aceşti părinţi vor, spre exemplu, ca moştenitorul lor să devină medic chiar dacă acesta nu are nici o tragere de inimă pentru această profesie, este greu de crezut că din acest copil va fi vreodată un foarte bun medic. Va fi greu, cred, şi nu ştiu cine va fi în stare să-i determine pe părinţi să-şi asculte copilul/copiii şi să-i sprijine să-şi împlinească propria lor dorinţă – şi nu dorinţa mamei sau a tatălui. Cred că în acest sens va fi nevoie de multă stăruinţă din partea celor ce se ocupă de consilierea profesională. Va fi greu, dar nu imposibil!

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.