Luna plantării arborilor 2020:Direcţia Silvică Harghita va planta peste 720.000 de puieţi pe 177 de hectare | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 27 noiembrie 2021
Home » Agricultură/Ecologie »
Luna plantării arborilor 2020:
Direcţia Silvică Harghita va planta peste 720.000 de puieţi pe 177 de hectare
<h5><i>Luna plantării arborilor 2020:</i></h5>Direcţia Silvică Harghita va planta peste 720.000 de puieţi pe 177 de hectare

Luna plantării arborilor 2020:
Direcţia Silvică Harghita va planta peste 720.000 de puieţi pe 177 de hectare

La care se adaugă regenerările naturale, astfel că în total, în acest an, 363 de hectare de pe suprafeţele administrate de direcţia silvică vor fi redate circuitului silvic

Direcţia Silvică (DS) Harghita va împăduri în acest an 177 de hectare pe suprafeţele de stat şi ale proprietarilor privaţi pe care le are în proprietate. La această suprafaţă se mai adaugă 176 de hectare de regenerări naturale.

Directorul DS Harghita, ing. Cătălin Mutică, a declarat că la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a început campania de împăduriri, iar la direcţiile silvice din zonele sudice campaniile de împăduriri au debutat cu acţiuni de promovare a Lunii plantării arborilor. Luna plantării arborilor, care este amintită în mod simbolic şi în Codul silvic, se desfăşoară, în mod normal, între 15 martie şi 15 aprilie.

În Harghita, campania de împăduriri începe mai târziu, datorită climei depresionare, zăpada încă persistă pe versanţi, iar temperaturile nu sunt încă cele necesare pentru plantarea de puieţi. De altfel, chiar scosul puieţilor din pepiniere este întârziat, deoarece solul în pepiniere în mare parte este încă îngheţat.

Dar, a spus directorul DS Harghita, pregătirile au început pentru campania din această primăvară, în primul rând cu munca de birou – devizele care se întocmesc anterior, stabilirea lucrărilor necesare şi a calendarului împăduririlor, iniţierea procedurilor de achiziţie publică în vederea stabilirii viitorilor prestatori, pentru că toate împăduririle de pe suprafeţele direcţiei sunt executate cu societăţi comerciale specializate. „În momentul de faţă avem semnate contractele pentru toate ocoalele silvice. Aşteptăm, practic, momentul climatic oportun pentru a începe campania de împăduriri. Într-o analiză sumară, în acest an intenţionăm să redăm fondului forestier 363 de hectare de regenerări”, a spus ing. Cătălin Mutică, precizând că această suprafaţă este în creştere faţă de 2019, când au fost regenerări pe o suprafaţă de 303 hectare.

Conform sursei citate, atât regenerările artificiale, cât şi cele naturale vor fi efectuate atât pe suprafeţele forestiere proprietate a statului, cât şi în fondul forestier administrat de direcţia silvică, dar care aparţine altor proprietari.

Astfel, în fondul forestier de stat se vor împăduri 21 hectare, iar regenerările naturale se vor întinde pe 18 hectare. În total, în fond forestier de stat se va regenera o suprafaţă de 39 de hectare.

Anul trecut, în fondul forestier de stat s-au făcut împăduriri pe o suprafaţă de 40 de hectare şi regenerări naturale pe 15 ha.

În fondul forestier administrat se vor împăduri 156 de hectare, iar regenerări naturale se vor reda pe 168 de hectare.

În 2019, în pădurile administrate de direcţia silvică şi care aparţin altor proprietari au fost efectuate împăduriri pe o suprafaţă de 134 ha şi regenerări naturale pe 114 ha.

Comparativ cu 2019, în acest an se înregistrează o creştere a împăduririlor efective cu 3 hectare.

Directorul direcţiei silvice a declarat, referindu-se la aceste cifre, că se poate observa că suprafeţele de împădurit sunt relativ constante an de an. „Ceea ce înseamnă că nici anul trecut nu au fost fluctuaţii pe zona de exploatări”, a spus ing. Mutică, menţionând că în anii viitori va apărea o fluctuaţie, iar terenurile ce vor fi împădurite vor creşte, datorită doborâturilor de vânt din acest an (aproximativ 110.000 hectare afectate).

În ceea ce priveşte regenerările naturale, se poate observa că există o diferenţă destul de mare comparativ cu anul trecut, de 57 ha în plus, ceea ce este „un lucru îmbucurător”.

„Este un lucru îmbucurător deoarece ne arată că mizăm foarte mult pe aportul naturii în ceea ce priveşte redarea fondului forestier a viitoarelor suprafeţe. (…) Prin regenerări naturale se promovează tipul natural fundamental de pădure, speciile autohtone şi compoziţii ale arboretelor corespunzătoare staţiunilor forestiere. Aceste arborete sunt de fapt cele mai stabile, care pot să facă faţă viitoarelor intemperii sau factorilor perturbatori. Spre exemplu, o regenerare naturală întotdeauna o să aibă un amestec de specii, o structură pe clase de vârstă diferită de plantaţiile propriu zise, acolo unde este aproape aceeaşi vârstă la toate elementele de arboret. Iar în cazul unor doborâturi de vânt, în suprafeţele regenerate natural se întâmplă să fie doborâtă o cantitate mult mai mică de masă lemnoasă decât în monoculturi sau chiar în arborete amestecate, dar plantate integral”, a explicat directorul DS Harghita.

Puieţii sunt produşi aproape în totalitate în pepinierele proprii

În legătură cu necesarul de 722.000 de puieţi, ing. Cătălin Mutică a declarat că aceştia sunt produşi aproape în totalitate în pepinierele proprii. Excepţii sunt puieţii de larice şi paltin de munte, care o să fie procuraţi de la alte direcţii silvice din ţară, „dar în cantităţi mici”. Iar puieţii de molid, brad, pin, fag sunt produşi în pepinierele direcţiei.

În momentul de faţă, în pepinierele direcţiei sunt 1.254.000 puieţi. Excedentul poate fi oferit celorlalte direcţii silvice din ţară „sau chiar altor beneficiari care au nevoie de puieţi forestieri”.

În fiecare an, pe parcursul campaniei de împăduriri, DS Harghita desfăşura şi acţiuni de conştientizare a elevilor şi a societăţii civile cu privire la importanţa pădurii şi protejării mediului. Însă în acest an, datorită măsurilor adoptate în contextul epidemiei de COVID-19, aceste acţiuni nu vor mai fi organizate, cel mai probabil. Însă cei interesaţi se pot informa în mediul online.

„În rest, la treabă, la împădurit şi plantat viitoarele păduri ale judeţului Harghita”, a conchis ing. Cătălin Mutică.

Direcţia Silvică Harghita are în administrare o suprafaţă totală de 89.290 hectare fond forestier sau vegetaţie forestieră în afara fondului forestier (1.661 ha). Din acest total, aproape 23.000 hectare sunt proprietate publică a statului, iar celelalte suprafeţe aparţin altor proprietari, dar sunt administrate de direcţia silvică.

Suprafaţa totală de fond forestier a judeţului Harghita, potrivit datelor Gărzii Forestiere Braşov (în circumscripţia căreia se află şi judeţul nostru), este de 267.309 ha. (Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.