Liceul din Bălan, executat silit de un angajat ce fusese anterior concediat, iar instanţa a anulat decizia instituţiei şcolare | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 23 ianuarie 2023
Home » Societate » Liceul din Bălan, executat silit de un angajat ce fusese anterior concediat, iar instanţa a anulat decizia instituţiei şcolare
Liceul din Bălan, executat silit de un angajat ce fusese anterior concediat, iar instanţa a anulat decizia instituţiei şcolare

Liceul din Bălan, executat silit de un angajat ce fusese anterior concediat, iar instanţa a anulat decizia instituţiei şcolare

  • A fost depusă o plângere penală pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti
  • Directoarea instituţiei de învăţământ susţine că plăţile au fost eşalonate, conform legii, o primă tranşă a fost achitată, iar bărbatul a fost reîncadrat pe postul ocupat înainte de a fi concediat

Judecătoria Miercurea Ciuc a admis, marţi, cererea unui angajat al Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan şi a dispus demararea procedurilor de executare a instituţiei şcolare.

„Admite cererea formulată de Biroul Executorului Judecătoresc MORARU AURELIAN, (…) şi, în consecinţă: Încuviinţează şi autorizează începerea executării silite, a obligaţiei cuprinse în titlu executoriu, împotriva debitoarei/debitorului, potrivit titlului executoriu reprezentat de sentinţa civilă nr. 1019/26.06.2019 pronunţată de Tribunalul Harghita, definitivă prin decizia nr. 532/A/04.11.2019 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş, să îl reintegreze pe creditor pe postul deţinut anterior emiterii deciziilor de concediere şi să plătească o despăgubire egală cu salariile indexate, majorate şi recalculate, precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, calculate de la data concedierii şi până la data reintegrării efective, la care se vor adăuga cheltuielile de executare silită. Fără cale de atac. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 14 ianuarie 2020”, se arată în încheierea Judecătoriei Miercurea Ciuc.

Victor Bancăş, angajatul liceului pe postul de muncitor de întreţinere, a fost concediat la jumătatea anului 2018 şi a contestat cele trei decizii ale conducerii instituţiei de învăţământ de încetare a raporturilor de muncă, considerându-le ilegale. Sentinţa Tribunalului Harghita, prin care i s-a dat dreptate salariatului în data de 26 iunie 2019, a rămas definitivă după ce Curtea de Apel Târgu Mureş a respins, pe 4 noiembrie 2019, apelul declarat de Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan împotriva hotărârii instanţei de fond.

Victor Bancăş a povestit că a fost angajat al liceului pe un post nedidactic de la sfârşitul anului 2002. Iar în data de 4 iunie 2018 a primit o decizie a conducerii instituţiei de învăţământ prin care i s-a adus la cunoştinţă că activitatea liceului va fi reorganizată şi trebuie să se renunţe la un post de întreţinere, care era altul decât postul său.

„Faţă de această măsură, reclamantul (n.n. – Victor Bancăş) consideră că, în esenţă, este vorba de rea-credinţă şi că decizia emisă pe seama sa are la bază înscrisuri ilegale, care nu reflectă realitatea. În aceeaşi ordine de idei, apreciază că drepturile i-au fost încălcate, pentru că iniţial nu i s-a adus la cunoştinţă dacă este vorba de reorganizare sau concediere, şi nu a avut ocazia să conteste, dacă era cazul, deciziile Comisiei paritare sau ale Consiliului de administraţie, deşi susţine că la data de 27.04.2018 şi la 03.05.2018 s-au organizat şedinţe cu toţi angajaţii, însă fără a fi trecute în aceste procese verbale şi problemele ridicate de angajaţi sau propunerile acestora. (…) În esenţă, reclamantul apreciază că motivele avute în vedere de pârâtă în derularea procesului de reorganizare sunt subiective şi tocmai de aceea consideră că de la bun început s-a ştiut că el este persoana vizată pentru a fi disponibilizată, fără a fi analizate în mod obiectiv împrejurările care au determinat aplicarea acestor măsuri. (…) În concluzie, reclamantul consideră că toate deciziile emise pe seama sa nu cuprind motivele de fapt şi de drept care să justifice concedierea, nefiind stabilite criterii de prioritate la restructurare şi, mai mult, actele contestate au fost emise cu încălcarea gravă a prevederilor legale care reglementează modalitatea şi condiţiile impuse de legiuitor a fi respectate în cazurile în care au loc pentru motive care nu ţin de persoana salariatului”, a susţinut angajatul în faţa instanţei, potrivit constatărilor din sentinţa civilă a Tribunalului Harghita.

Pe de altă parte, în motivele de apel cuprinse în hotărârea Curţii de Apel Târgu Mureş, liceul a susţinut că sentinţa instanţei de fond este netemeinică şi nelegală. „Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita nr. 7/26.04.2018 s-a dispus reducerea posturilor existente. (…) Această hotărâre a fost adusă şi la cunoştinţa salariaţilor vizaţi de reducerea posturilor. În baza acestei Hotărâri 7/2018, liceul apelant a luat măsuri de reorganizare şi a dispus încetarea unor contracte individuale de muncă, inclusiv a contractului de muncă al intimatului reclamant (n.n. – Victor Bancăş). Comisia paritară a elaborat o fişă de evaluare în conformitate cu Legea 53/2006, fişă care a fost adusă la cunoştinţa salariaţilor vizaţi; comisia de evaluare a efectuat evaluarea la data de 3 mai 2018, iar punctajele au fost aprobate de Consiliul de administraţie al şcolii la aceeaşi dată şi aduse la cunoştinţa salariaţilor care au semnat de primire; intimatul reclamant a refuzat să semneze acest document”, conform documentului citat.

Reprezentanţii liceului au mai arătat că salariatul a sustras o serie de documente ale şcolii, faptă pentru care a formulat o sesizare. Victor Bancăş a arătat că această faptă nu a fost probată.

Tribunalul Harghita a reţinut, în considerentele sentinţei, însuşite şi de instanţa ierarhic superioară, că Liceul Tehnologic din Bălan a emis trei decizii de încetare a contractului de muncă al salariatului Victor Bancăş din iniţiativa angajatorului – Deciziile nr. 20 din 4 iunie 2018, nr. 26 din 15 iunie 2018 şi nr. 33 din 13 iulie 2018. „Cu privire la deciziile nr. 20 şi 26, instanţa de fond a apreciat nefondate susţinerile pârâtei în sensul că ar avea valoarea unor notificări de preaviz, reţinând că notificările de preaviz privind încetarea contractului individual al reclamantului dispusă prin aceste decizii au fost întocmite distinct. Instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile art. 55, lit. c şi art. 77 din Codul muncii şi decizia nr. 18/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi art. 1326 Cod civil şi a reţinut că decizia de concediere a devenit irevocabilă de la momentul la care a fost comunicată salariatului; putea fi revocată doar până la acel moment al comunicării”.

După ce sentinţa Tribunalului Harghita a fost confirmată de Curtea de Apel Târgu Mureş, în 18 decembrie Victor Bancăş s-a adresat biroului unui executor judecătoresc, deoarece „debitoarea nu şi-a executat de bună voie obligaţiile stabilite în titlul executoriu”.

De asemenea, în aceste zile angajatul liceului a depus o plângere penală împotriva conducerii instituţiei de învăţământ pentru nerespectarea hotărârii judecătoreşti.

Pe de altă parte, directoarea Liceului Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Bălan, prof. Sorina Pârvan, a declarat că Legea educaţiei nu permite plata salariilor restante într-o singură tranşă, ci eşalonat. Iar în luna decembrie i s-a virat în cont o primă tranşă. (Lucru confirmat ulterior şi de bărbat. Însă, acesta susţine că de abia miercuri a verificat contul, nefiind înştiinţat sau consultat de reprezentanţii instituţiei de învăţământ. Iar suma virată este foarte mică, 1.300 de lei, comparativ cu despăgubirile acordate de instanţă, de aproximativ 47.000 lei).

Directoarea instituţiei de învăţământ a precizat că aceste tranşe sunt aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita. De asemenea, prof. Sorina Pârvan a afirmat că acesta a fost reîncadrat pe postul deţinut în momentul concedierii.

„Îmi pare rău, şi i s-a şi zis lui, că nu am putut să le asigurăm angajarea şi celorlalţi oameni care au fost concediaţi. Pe bună dreptate oameni muncitori”, a mai precizat directoarea instituţiei de învăţământ.

∗∗∗

În paralel, miercuri, Victor Bancăş s-a adresat şi Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Harghita, depunând o plângere în care reclamă presupuse abuzuri ale directoarei instituţiei de învăţământ împotriva sa după ce a fost reîncadrat. De altfel, nu este prima sesizare adresată IŞJ Harghita, încă o plângere a fost înaintată în 20 noiembrie 2019, iar conducerea inspectoratului a trimis-o spre soluţionare tot liceului din Bălan. Acesta a cerut atunci demiterea directorului şi să i se impute suma datorată.

Directoarea a spus că prima zi de lucru a lui Victor Bancăş de la reangajare a fost ieri, deoarece a trebuit să i se acorde toate drepturile şi tot ce i se cuvenea prin Codul muncii, astfel că angajatul a fost în concediu de odihnă.

Pe lângă acestea, atât conducerea instituţiei şcolare din Bălan, cât şi salariatul au sesizat organele competente cu privire la suspiciunea comiterii unor infracţiuni. În cazul salariatului, conducerea şcolii a sesizat o posibilă infracţiune de furt de documente. Iar în cazul directoarei instituţiei şcolare, angajatul a sesizat posibile fapte de abuz în serviciu şi alte infracţiuni. Acestea nu au fost soluţionate până în prezent. (Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.