Este permisă „cumpărarea de vechime”, dar numai în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017 | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 12 iunie 2024
Home » Societate » Este permisă „cumpărarea de vechime”, dar numai în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017
Este permisă „cumpărarea de vechime”, dar numai în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017

Este permisă „cumpărarea de vechime”, dar numai în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017

Interlocutor: ec. Bán Katalin, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita

– Legea care permite „cumpărarea de vechime” este de dată foarte recentă. Cred că este absolut necesar să spunem, pe înţelesul tuturor, ce înseamnă acest lucru, dar, pentru început, să precizăm despre ce lege este vorba…

– Prin „cumpărarea de vechime” trebuie să se înţeleagă plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale şi, dacă doriţi, voi explica mai încolo cum se poate face acest lucru. Legea care permite plata retroactivă a contribuţiilor de asigurări sociale este Legea nr.186/2016 şi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2016 şi, ca atare, a intrat în vigoare în data de 27 octombrie 2016.

– În temeiul acestei legi, aşadar, persoanele interesate vor putea să-şi asigure vechimea necesară pentru a obţine la un moment dat o pensie din fondul asigurărilor sociale de stat? Aşa este?

– Oarecum, da. În temeiul acestui act normativ, cei interesaţi pot încheia un contract de asigurare socială. Este vorba despre orice persoană, indiferent de cetăţenie, cu domiciliul sau reşedinţa în România, desigur, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

– Care sunt aceste condiţii şi ce acte sunt necesare pentru încheierea contractului de asigurare socială?

– Condiţiile sunt următoarele: 1) persoana care încheie un astfel de contract nu are calitatea de pensionar la data încheierii contractului de asigurare socială; 2) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în perioada pentru care se solicită asigurarea, respectiv nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii; 3) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare. Acestea ar fi condiţiile. În ceea ce priveşte documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare, acestea sunt, după caz: actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original şi copie; procura specială autentificată în condiţiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar; declaraţia pe propria răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

– Legea stabileşte şi perioadele pentru care se încheie un astfel de contract?

Desigur, contractul de asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016 se încheie numai pentru perioade anterioare (pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Formularul de contract se completează la sediul casei teritoriale de pensii. Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntară se realizează prin încheierea contractului de asigurare socială în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Ar fi bine să se reţină faptul că încheierea contractului de asigurare socială în temeiul Legii nr. 186/2016 poate fi solicitată numai în perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017.

– Perioada prevăzută de lege, în care cei cu bani pot „cumpăra vechime”, limitată la 6 luni, îmi pare a fi o lege „cu dedicaţie”, dar, fireşte, la această chestiune nu vă cer nici un comentariu, pentru că legea-i lege şi dumneavoastră nu o comentaţi, ci o puneţi în aplicare. Revenind, însă, la subiectul iniţial, cred că ar fi important să ne spuneţi care este baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale…

– Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public şi nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurărilor sociale de stat.

– Altfel spus, mai concret, mai pe înţelesul tuturor?

– Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 27 aprilie 2017. Pe de altă parte, suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6, alin. (2) din Legea nr. 186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei. Referitor la plata contribuţiei, aceasta se poate face  în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreria Statului pe seama casei teritoriale de pensii.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.