DREPT LA REPLICĂ | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 24 septembrie 2023
Home » Societate » DREPT LA REPLICĂ
DREPT LA REPLICĂ

DREPT LA REPLICĂ

Conducerea Primăriei comunei Sărmaş a luat la cunoştinţă cu surprindere de conţinutul articolelor: „Unor aleşi locali şi salariaţi ai Primăriei li s-a pus pata pe Farmacia  Deceneus” şi „Dezinformări publice şi un abuz”, apărute în ediţia scrisă din data de 11.05.2016 şi 18.05.2016 în ziarul „Informaţia Harghitei”, postat şi pe site-ul ziarului, sub semnătura domnului Vasile Gotea.

Textul articolelor nu reflectă adevărul, este o abordare superficială şi o analiză pur personală părtinitoare a autorului.

Pentru corecta informare a opiniei publice, conducerea Primăriei comunei Sărmaş solicită redacţiei ziarului „Informaţia Harghitei” publicarea prezentului Drept la Replică.

  1. Nu credem că trebuie să amintim cetăţenilor comunei Sărmaş că la noi a existat din totdeauna farmacie şi înainte de 1989 şi după anul 1989. După apariţia articolului în data de 11.05.2016 s-au întrebat cetăţenii comunei Sărmaş şi foşti „farmacişti” când nu a existat farmacie în comuna Sărmaş, deoarece la noi veneau oamenii la farmacie şi din localităţile vecine?

Da!!!, nu a existat farmacie pentru doamna Diţă Marcela, deoarece cunoştea foarte puţin comuna Sărmaş, locuind în altă localitate unde era fostul soţ cu serviciul.

Au fost în decursul anilor, fără să nominalizăm, farmacişti foarte buni în comuna Sărmaş până la venirea doamnei Diţă Marcela, existând relaţii foarte bune între autorităţile publice locale şi personalul farmaceutic, fără a exista cea mai mică nemulţumire.

  1. După venirea firmei SC Deceneus Farm Con SRL, relaţiile dintre proprietar şi chiriaş nu au decurs niciodată normal. Unul dintre aspecte pentru a înţelege publicul cititor: doamna farmacist depunea un efort deosebit rugând cetăţenii să aducă monede de 5 şi 10 bani, pentru a reuşi să adune suma necesară să achite obligaţiile fiscale pentru luna în curs la casieria Primăriei comunei Sărmaş, numai şi numai cu asemenea mărunţiş. Nu odată, ci de foarte multe ori a blocat activitatea personalului de la Compartimentul impozite şi taxe din cadrul Primăriei comunei Sărmaş, deoarece primăria nu are aparat de numărat sau de a cântări bani mărunţi.

Pentru a debloca activitatea de la Compartimentul impozite şi taxe, primarul comunei a fost nevoit să repartizeze alţi salariaţi de la alte compartimente, pentru a nu crea nemulţumiri în rândul cetăţenilor de a sta la ghişeu, din cauza doamnei farmacist, ore în şir la rând. Când nu a fost posibil să suplimenteze domnul primar cu alţi salariaţi, fiind foarte ocupate şi celelalte compartimente, doamna Diţă Marcela a sunat la Protecţia Consumatorului că nu este „servită la rând”. O altă situaţie pe care doamna nu a înţeles că spaţiul a fost închiriat pentru „farmacie”, nu şi pentru locuinţa personală, aşa cum a fost folosit de reprezentanta firmei „Deceneus” o parte din acest spaţiu. Mai sunt şi alte situaţii pe care considerăm că nu este necesar să le relatăm, fiind cunoscută foarte bine doamna cu reclamaţii pe unde mai este posibil.

  1. Cu privire la afirmaţia doamnei Diţă Marcela, că ne-am opune existenţei mai multor farmacii în comuna Sărmaş, amintim cititorilor că această problemă o are doar dânsa, NU şi Primăria comunei Sărmaş, din moment ce a reclamat cealaltă farmacie la diferite instituţii ale statului.
  2. Taxa pe clădire pe care doamna Diţă Marcela o consideră ilegală, instanţa a considerat-o legală prin sentinţa nr. 4714/12.12.2012 a Tribunalului Harghita, rămasă definitivă prin sentinţa nr. 4022/2013 a Curţii de Apel Tg. Mureş, în care s-a stabilit în mod clar obligaţia de plată a acestei taxe în sarcina firmei SC Deceneus Farm Con SRL – societate comercială ce desfăşoară activităţi de comerţ cu produse farmaceutice.
  3. În perioada când prezentaţi spectacole la Căminul Cultural din comuna Sărmaş, ştiaţi toate locaţiile – domnule Vasile Gotea, iar de când nu mai prezentaţi, aveţi nevoie de numere administrative şi nici nu ne mai lăudaţi în presă! Fiţi liniştit că toţi cetăţenii cu drept de vot ştiu unde este Şcoala „Sf. Andrei” din comuna Sărmaş, unde a funcţionat dintotdeauna şi va funcţiona secţia de votare fără grijile dumneavoastră sau ale doamnei farmacist.
  4. Dezinformaţi publicul, doamna Marcu Mihaela nu este administratorul site-ului primăriei, publicaţia din data de 12.05.2016 este o declaraţie de căsătorie publicată de Ofiţerul de Stare Civilă şi nu este ultima publicaţie, au mai fost şi altele până la publicarea articolului din data de 18.05.2016.
  5. Mare minune aţi descoperit! Mai mare nici nu se putea, doar o simplă greşeală de dactilografiere în procesul-verbal al şedinţei din data de 12.02.2016. Vă apreciem ce minuni mari descoperiţi împreună cu doamna Diţă Marcela, reprezentanta firmei SC Deceneus Farm Con SRL, de când nu i s-a prelungit contractul de închiriere pentru farmacie, în şedinţa Consililui local în luna decembrie 2015. Ne punem întrebarea, de ce este atât de disperată că nu s-a prelungit contractul de închiriere în comuna Sărmaş? Deoarece doamna Diţă Marcela mai deţine şi alte farmacii în comunele învecinate Subcetate şi Gălăuţaş, are sediul în municipiul Odorheiu-Secuiesc, poate să-şi desfăşoare activităţi de farmacie, fără a ţine cu dinţii de spaţiul din comuna Sărmaş.
  6. Consilierii locali din comuna Sărmaş dau dovadă de cinste şi corectitudine. În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local este cel care „administrează domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale”, iar în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul local adoptă „hotărâri”. Astfel, în luna decembrie 2015, prin hotărâre nu a mai aprobat prelungirea contractului de închiriere pentru firma SC Deceneus Farm Con SRL. Firma ocupă de 5 luni spaţiul ilegal, contractul încetând prin ajungerea la termen la data de 31.12.2015. Deşi a fost notificată firma în repetate rânduri, inclusiv prin executorul judecătoresc, pentru a elibera spaţiul ocupat ilegal, nici până în prezent nu s-a conformat.
  7. Dispoziţia primarului a fost emisă în baza prevederilor Legii nr. 215/2001, care îi conferă acest drept, nedepăşind competenţa nici primarul şi nici secretarul comunei, deoarece în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, primarul emite „dispoziţii”.

În consecinţă apreciem că afirmaţiile autorului sunt neconforme cu realitatea. Considerăm că în crearea articolelor, domnul Vasile Gotea nu a căutat adevărul, nici nu a încercat să afle punctul nostru de vedere sau al Consiliului local, pentru a realiza articolele care să redea cât mai fidel adevărul, fără a fi părtinitor.

Pentru considerentele de mai sus, vă solicităm să publicaţi acest drept la replică în aceleaşi condiţii ca articolele invocate, în vederea rectificării informaţiilor prezentate opiniei publice, deoarece acestea nu sunt conforme cu realitatea şi sunt de natură să aducă atingere imaginii şi prestigiului instituţiei Primăriei comunei Sărmaş şi Consiliului local al comunei Sărmaş.

Pe viitor ne exprimăm speranţa că autorul articolelor, pentru asigurarea unei informări corecte şi obiective, va solicita şi punctul de vedere al instituţiei noastre şi se va documenta înainte de publicarea unui articol, evitând astfel erorile de informare sau de interpretare a informaţiilor.

Conducerea Primăriei comunei Sărmaş

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.