Luna plantării arborilor 2021: Direcţia Silvică Harghita va împăduri o suprafaţă de 166 de hectare, cu 737.000 puieţi, iar regenerările naturale vor acoperi 117 ha | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 29 septembrie 2023
Home » Agricultură/Ecologie »
Luna plantării arborilor 2021:
Direcţia Silvică Harghita va împăduri o suprafaţă de 166 de hectare, cu 737.000 puieţi, iar regenerările naturale vor acoperi 117 ha
<h5><i>Luna plantării arborilor 2021:</i></h5> Direcţia Silvică Harghita va împăduri o suprafaţă de 166 de hectare, cu 737.000 puieţi, iar regenerările naturale vor acoperi 117 ha

Luna plantării arborilor 2021:
Direcţia Silvică Harghita va împăduri o suprafaţă de 166 de hectare, cu 737.000 puieţi, iar regenerările naturale vor acoperi 117 ha

  • Structurile private din judeţ care administrează fond forestier au programat plantări pe 449 ha, pentru care vor folosi aproape 2.000.000 de puieţi

În această primăvară, Direcţia Silvică Harghita a planificat să regenereze o suprafaţă totală de 283 de fond forestier, din care 166 ha urmează să fie împăduriri integrale şi 117 ha regenerări naturale.

În România, în 15 martie debutează Luna plantării arborilor, în 21 martie este Ziua Internaţională a Pădurii, iar în 25 martie este Ziua Naţională a Pădurii. Astfel că luna martie, în fiecare an, este dedicată campaniilor de conştientizare cu privire la importanţa pădurii şi a funcţiilor ei esenţiale, dar şi creşterii gradului de responsabilizare asupra gestionării, conservării şi dezvoltării durabile a tuturor tipurilor de păduri. Luna plantării arborilor, care este amintită în mod simbolic şi în Codul silvic, se desfăşoară, în mod normal, între 15 martie, când încep oficial campaniile de împăduriri de primăvară, şi 15 aprilie.

Directorul Direcţiei Silvice (DS) Harghita, ing. Cătălin Mutică, a declarat că în judeţul nostru, fiind preponderent de munte, împăduririle sunt decalate cu aproximativ o lună. Astfel că împăduririle vor începe efectiv, în teren, în a doua jumătate a lunii aprilie. În momentul de faţă, încă nu se poate discuta nici despre scoaterea puieţilor necesari la împăduriri din pepinierele silvice din judeţ, deoarece sunt la altitudini mai mari, sunt acoperite de zăpadă, iar pământul este îngheţat. În această perioadă, personalul silvic din teren poate să lucreze la construcţia gheţăriilor, zonele umbrite, cu zăpadă, gheaţă, unde urmează să fie depozitaţi puieţii scoşi din pepiniere şi care vor fi păstraţi până în momentul în care vor fi plantaţi în pământ.

Ing. Cătălin Mutică a spus că în acest an Direcţia Silvică Harghita îşi propune să regenereze o suprafaţă totală de 283 de hectare fond forestier. Din acestea, regenerări naturale sunt planificate pe o suprafaţă de 117 hectare şi împăduriri integrale pe 166 ha. Anul trecut, DS Harghita a redat fondului forestier o suprafaţă totală de 363 de hectare, din care 186 ha au fost regenerări naturale şi 177 ha împăduriri integrale.

Ing. Cătălin Mutică a spus că în acest an suprafeţele ce urmează să fie împădurite sunt mai mici, dar aceasta nu înseamnă că rămân terenuri neregenerate. Potrivit acestuia, în fiecare an, la nivelul instituţiei, se analizează suprafeţele care sunt neregenerate. În urma acestei analize se întocmesc devizele şi toate celelalte documente necesare, inclusiv contractele de achiziţie pentru lucrările silvice, astfel încât să fie regenerate toate suprafeţele aflate în administrare şi care necesită lucrări de împăduriri.

De asemenea, directorul DS Harghita a explicat că suprafeţele ce urmează să fie regenerate natural sunt mai mici faţă de anul trecut deoarece lucrările de exploatare au fost efectuate mai mult în produse accidentale şi doborâturi de vânt dispersate, ceea ce nu a generat suprafeţe de împădurit. Astfel că, fiind mai multe suprafeţe cu produse accidentale, nu au fost tăieri definitive care să genereze terenuri care să poată fi regenerate natural, deşi aceasta este cea mai urmărită metodă de împădurire de către silvicultori.

Atât împăduririle, cât şi regenerările naturale vor fi efectuate atât pe suprafeţele forestiere proprietate a statului, cât şi în fondul forestier administrat de direcţia silvică, dar care aparţine altor proprietari.

Din 166 de hectare de împăduriri integrale, 35 ha vor fi în fond forestier de stat, iar diferenţa de 131 ha în suprafeţele administrate.

De asemenea, din 117 hectare de regenerări naturale, 44 ha vor fi în fond forestier de stat şi 73 ha în terenuri forestiere administrate de DS Harghita.

Marea majoritate a puieţilor ce vor fi folosiţi în campania din această primăvară sunt produşi în pepinierele proprii ale direcţiei silvice

Ing. Cătălin Mutică a spus că în campania de împăduriri din acest an vor fi folosiţi un total de 737.000 de puieţi forestieri, cea mai mare parte dintre ei fiind produşi în pepinierele proprii. Din totalul necesar, marea majoritate – 593.000 de puieţi – vor fi din specia molid, iar 86.000 de brad, produşi în totalitate în pepinierele direcţiei silvice. 17.000 de puieţi vor fi din specia larice, din care 14.000 de bucăţi vor fi aduşi de la alte direcţii silvice. Din specia foioase, 6.000 de puieţi vor fi goruni, 10.000 – fag (produşi în pepinierele de la Ocolul Silvic Homorod), paltin de munte – din necesarul de 23.000 de mii de bucăţi, 12.000 sunt produşi în pepinierele proprii, iar 11.000 sunt transportaţi de la alte direcţii silvice din ţară.

În acest an, într-o formulă de împădurire este inclus şi cireşul, nu cel cunoscut, ci un arbore forestier care are un lemn de o calitate deosebită – 1.000 de bucăţi, care vor fi plantaţi la OS Homorod.

La toate cele cinci ocoale silvice din cadrul DS Harghita (Miercurea Ciuc, Homorod, Topliţa, Borsec şi Tulgheş) împăduririle sunt efectuate de societăţi autorizate pentru lucrări forestiere, în urma încheierii unor contracte de prestări servicii. În unele cazuri se mai folosesc pentru aceste lucrări şi muncitori proprii, pentru a completa activitatea de împăduriri, însă numărul acestora nu este mare.

Directorul direcţiei silvice a mai spus că în această primăvară se efectuează şi completări curente în plantaţiile din anii anteriori, în care s-au uscat o parte dintre puieţi. În fiecare toamnă se face un inventar al tuturor suprafeţelor plantate. Se fac inventarieri prin pieţe de probă. Acolo unde procentul puieţilor prinşi coboară sub anumite cifre, în primăvara următoare se intervine cu aceste completări.

În acest an se vor face completări curente pe 10 hectare în fondul forestier de stat şi pe 23 de ha în suprafeţe forestiere administrate.

În acelaşi timp, silvicultorii efectuează în pepiniere şi în suprafeţele de împădurit lucrări de protecţia pădurii prin combaterea dăunătorilor, deoarece sunt anumite boli şi insecte care atacă în aceste perioade şi care pot produce pagube. Mai nou, aceste combateri a dăunătorilor se fac cu metode mult mai prietenoase cu mediul. În trecut erau folosite substanţele care se găseau pe piaţă. Însă, a spus ing. Cătălin Mutică, după aderarea României la Uniunea Europeană şi, mai mult, după ce suprafeţele administrate de DS Harghita au fost certificate de Forest Stewardship Council (FSC), „într-un standard cu un nivel de cerinţe foarte ridicat”, substanţele fitosanitare care pot fi folosite în protecţia pădurilor trebuie să fie agreate de cele două organisme internaţionale.

La nivel naţional, RNP – Romsilva va planta în cursul campaniei de împăduriri de primăvară circa 20 milioane de puieţi forestieri, regenerând natural 6.015 hectare fond forestier şi împădurind alte 3.115 hectare, iar pe 1.439 hectare vor fi efectuate lucrări de completări şi pe alte 132 de hectare, în care plantaţiile au fost afectate de calamităţi, vor fi efectuate lucrări de refacere.

Structurile private care administrează fond forestier în judeţ au programat să regenereze natural sau prin plantări o suprafaţă totală de aproape 700 hectare

Suprafaţa forestieră totală a judeţului Harghita este de 264.109 ha. Din aceasta, Direcţia Silvică Harghita din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) – Romsilva are în administrare o suprafaţă totală de 89.883 hectare fond forestier sau vegetaţie forestieră în afara fondului forestier (1.661 ha). Din totalul terenurilor forestiere administrate de DS Harghita, aproape 23.000 hectare sunt proprietate publică a statului, iar diferenţa aparţine altor proprietari.

Garda Forestieră Braşov, în a cărei rază de competenţă se află şi Harghita, a informat că în anul 2021 structurile private care administrează fondul forestier din judeţ (mai puţin suprafeţele forestiere administrate de RNP – Romsilva) au planificat să împădurească efectiv 449 hectare, cu 1.998.050 de puieţi. De asemenea, suprafaţa propusă a fi regenerată natural, în judeţ, în acest an este de 248 ha.

În anul 2020, structurile private care administrează fondul forestier din judeţ au realizat plantaţii pe 518 ha, folosind 2.047.551 puieţi. Totodată, anul trecut a fost regenerată natural o suprafaţă de 310 hectare în judeţ.

Sumele necesare lucrărilor de reîmpădurire sunt acoperite din fondul de conservare şi regenerare, fond constituit la nivelul fiecărui ocol silvic şi alimentat cu un procent cuprins între 10% şi 25% din valoarea lemnului exploatat şi vândut legal.

Conform actelor normative în baza cărora Garda Forestieră Braşov îşi desfăşoară activitatea, instituţia are şi sarcina de a controla modul de respectare a normelor tehnice şi legislaţia specifică cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, plecând de la stadiul de puiet şi terminând cu aprobarea controlului anual al regenerărilor care urmăreşte an de an lucrările de împădurire şi închegarea unui nou arboret (atingerea stării de masiv).

Garda Forestieră Braşov are în raza de competenţă judeţele Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita şi Mureş.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.