Din nou despre motivele pentru care în judeţ procesul de restituire este îngreunat (I): Sancţiuni pentru comisiile locale care împiedică reconstituirea dreptului de proprietate | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 30 noiembrie 2023
Home » Societate » Din nou despre motivele pentru care în judeţ procesul de restituire este îngreunat (I): Sancţiuni pentru comisiile locale care împiedică reconstituirea dreptului de proprietate
Din nou despre motivele pentru care în judeţ procesul de restituire este îngreunat (I): Sancţiuni pentru comisiile locale care împiedică reconstituirea dreptului de proprietate

Din nou despre motivele pentru care în judeţ procesul de restituire este îngreunat (I): Sancţiuni pentru comisiile locale care împiedică reconstituirea dreptului de proprietate

Prefectul judeţului Harghita, Adrian Jean Andrei: „Încă nu s-a înţeles pe deplin că după 26 de ani, cei îndreptăţiţi, care fac dovada cu acte sau cu hotărâri judecătoreşti existenţa unui drept de proprietate, acesta trebuie recunoscut şi reconstituit”

Au trecut 26 de ani de când a început procesul de restituire în natură sau echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist. Şi în momentul de faţă, în judeţul Harghita finalizarea acestui proces pare a fi foarte departe, deşi termenul e 1 ianuarie 2018. Un exemplu în acest sens este activitatea de anul trecut, când majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie!

Odată cu apariţia Legii 165/2013, termenele până la care trebuia finalizat procesul de retrocedare s-au tot schimbat: 1 ianuarie 2015, 1 ianuarie 2016, 1 ianuarie 2017 şi acum această perioadă s-a prelungit până la data de 1 ianuarie 2018.

Despre situaţia din judeţ în momentul de faţă, din acest punct de vedere, şi motivele pentru care lucrurile nu evoluează, am stat de vorbă cu prefectul judeţului Harghita, Adrian Jean Andrei, care este şi preşedintele Comisiei judeţene de fond funciar.

„În conformitate cu Legea 165 din 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, a fost comunicată tuturor comisiilor locale pentru inventarierea terenurilor prin Ordin al Prefectului situaţia la nivelul fiecărei unităţi teritoriale. După vizarea şi comunicarea de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) a acestor situaţii, fiecare comisie locală avea obligaţia legală să reia activităţile de emitere a hotărârilor, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie şi orice alte proceduri administrative din domeniul restituirii fondului funciar pentru respectiva unitate administrativ-teritorială”, a explicat prefectul judeţului.

 Regulamentul, transmis comisiilor locale bilingv, pentru a fi pe deplin înţeles

Acesta a declarat că, în calitatea sa de prefect şi preşedinte al Comisiei judeţene, finalizarea procesului de restituire a fost şi este o prioritate. „Pentru prefectul judeţului Harghita, procesul de restituire a terenurilor pentru cei îndreptăţiţi a fost şi este o prioritate. De aceea au avut loc numeroase întâlniri de la apariţia Legii 165 din 2013 cu primarii, în calitatea lor de preşedinţi ai comisiilor locale, dar şi cu secretarii şi topografii din fiecare unitate administrativ-teritorială.

De la început s-a pus în vedere tuturor să cuprindă în bugetele locale sume necesare pentru contractarea serviciilor cu firme de topografi autorizaţi pentru buna desfăşurare a întregului proces.

Acest lucru s-a înţeles destul de greu de către primarii din judeţ, unele localităţi demarând foarte greu procesul de inventariere stabilit prin Legea 165/2013. În colaborare cu OCPI Harghita şi cu membrii Comisiei judeţene s-a întocmit un regulament care să fie aplicat unitar de toate comisiile locale. Ca acest regulament să fie pe deplin înţeles, acesta a fost transmis tuturor comisiilor locale bilingv, iar acestea şi l-au asumat”, a subliniat Adrian Jean Andrei.

 „Astăzi, după aproape trei ani, activitatea comisiilor locale din unele localităţi este aproape inexistentă”

Prefectul judeţului a spus că, deşi perioada pentru finalizarea procesului de restituire s-a prelungit până la 1 ianuarie 2018, „pentru unele comisii care nu lucrează este un termen extrem de scurt”. „Astăzi, după aproape trei ani, activitatea comisiilor locale din unele localităţi este aproape inexistentă. Încă nu s-a înţeles pe deplin că după 26 de ani, cei îndreptăţiţi, care fac dovada cu acte sau cu hotărâri judecătoreşti existenţa unui drept de proprietate, acesta trebuie recunoscut şi reconstituit.

Astăzi ne aflăm în situaţia în care din nou atât OCPI Harghita, cât şi Instituţia Prefectului – judeţul Harghita fac o radiografie a situaţiei existente venind din nou cu explicaţii în ceea ce priveşte buna desfăşurare a comisiilor locale.

Chiar dacă termenul din Legea 165/2013 s-a extins până la 1 ianuarie 2018, dată până la care comisiile locale au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate, acesta este pentru unele comisii care nu lucrează un termen extrem de scurt”, a spus prefectul.

Adrian Jean Andrei a declarat că instituţia pe care o conduce a transmis o adresă către toate comisiile locale de fond funciar din judeţ prin care le-a solicitat să trimită lunar un raport de progresie privitor la activitatea lor. „Instituţia Prefectului, cu aprobarea Comisiei judeţene, a solicitat fiecărei comisii locale ca până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, să transmită un raport de progresie privitor la activitatea comisiei locale.

Mai mult decât atât, OCPI Harghita a transmis fiecărei comisii locale din cele 67 existente o adresă prin care se explică pas cu pas procedurile şi aplicarea prevederilor legale în materie, inclusiv situaţia existentă până în luna februarie a acestui an.

De asemenea, s-a solicitat comisiilor locale numărul persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, data şi locul când se va face punerea în posesie, numărul proceselor-verbale de punere în posesie întocmite în conformitate cu Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor, aprobat prin HG nr. 890 din 2005.

Totodată, s-a solicitat suprafaţa totală pentru care au fost întocmite procesele-verbale de punere în posesie, numărul acestora, numărul poziţiilor din anexele validate care au fost rectificate/modificate, numărul titlurilor de proprietate rectificate/corectate, numărul de tarlale şi suprafaţa totală pentru care au fost întocmite planuri parcelare şi numărul de parcele pentru care au fost întocmite planuri de încadrare în tarla. Toate aceste solicitări vizează anii 2015 şi 2016”, a spus reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Sunt şi comisii locale de fond funciar „serioase”, care au o activitate „lăudabilă”

Prefectul judeţului a arătat că în decursul anului 2016 au fost transmise la Comisia judeţeană de fond funciar un număr de 1.083 de materiale, fiind soluţionate un număr de 798 şi nesoluţionate 285. „Aşa cum se observă, volumul de muncă al Comisiei judeţene nu a fost unul redus, însă au existat comisii locale care nu au transmis nici măcar o documentaţie, activitatea acestora fiind inexistentă”, a spus Adrian Jean Andrei.

Totuşi, acesta a subliniat faptul că sunt şi comisii locale de fond funciar „serioase”, care au o activitate „lăudabilă”, cum e cazul comunei Lupeni. „Sunt şi comisii locale serioase, care s-au desprins de pluton, respectiv Comisia locală Lupeni, care a transmis Comisiei judeţene, din totalul menţionat, 188 de materiale, iar activitatea comisiei locale este una lăudabilă, această localitate fiind un exemplu pozitiv.

De aceea, pentru că sunt şi exemple pozitive, şi sunt şi unele extrem de negative, s-a solicitat comisiilor locale să transmită motivele pentru care nu au fost transmise documentaţii la OCPI şi la Comisia judeţeană în vederea redactării titlurilor de proprietate, motivele pentru care nu au fost transmise pentru recepţionare planuri parcelare sau planuri de încadrare în tarla şi persoana fizică sau juridică autorizată cu care comisia locală are în prezent relaţii contractuale de prestări servicii sau raporturi de muncă”, a punctat şeful Comisiei judeţene de fond funciar.

Prefectul judeţului nu va mai tolera impietarea aplicării legilor fondului funciar în detrimentul cetăţenilor judeţului Harghita

Acesta a mai evidenţiat faptul că acele comisii locale care nu-şi fac treaba sunt pasibile de sancţiuni, iar prefectul le va aplica, acolo unde e cazul. „Prefectul, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei judeţene, nu va mai tolera impietarea aplicării legilor fondului funciar în detrimentul cetăţenilor judeţului Harghita, iar comisiile locale care nu au înţeles nici acum însemnătatea restituirii proprietăţilor se vor face pasibile de sancţiuni prevăzute de lege (n.n. – legea prevede amenzi şi se poate ajunge până la atragerea răspunderii penale)”, a spus reprezentantul Guvernului în teritoriu.

Din acest motiv, prefectul a făcut un apel „la maturitatea primarilor din judeţ şi a membrilor comisiilor locale să ia toate măsurile de urgentare a aplicării legilor fondului funciar, mai ales cele care au o situaţie generală extrem de slabă”.

În concluzie, Adrian Jean Andrei a punctat: „Comisia judeţeană va monitoriza permanent aplicarea legilor fondului funciar din judeţ şi reconstituirea dreptului de proprietate celor îndreptăţiţi sau moştenitorilor acestora, prioritatea fiind zero, la fel şi toleranţa”.

(Cu date concrete privind stadiul în care se află procesul de restituire în judeţ, cum s-a desfăşurat această activitate în 2016, dar şi alte aspecte legate de acest subiect vom reveni în numărul următor, pe baza informaţiilor furnizate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita) (Consemnare de Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.