Dezvoltarea infrastructurii, economiei, turismului, păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale – principalele subiecte ale şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 3 octombrie 2023
Home » Societate » Dezvoltarea infrastructurii, economiei, turismului, păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale – principalele subiecte ale şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean
Dezvoltarea infrastructurii, economiei, turismului, păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale – principalele subiecte ale şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean

Dezvoltarea infrastructurii, economiei, turismului, păstrarea şi promovarea tradiţiilor locale – principalele subiecte ale şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean

  • 2024 va fi un „an istoric” pentru comunitatea harghiteană, Congresul Europassion urmând să se organizeze la Şumuleu-Ciuc

Rezolvarea urgenţelor a fost principalul obiectiv al celei mai recente şedinţe extraordinare a Consiliului Judeţean Harghita, convocată joia trecută.

În vederea încheierii contractului de finanţare pentru reabilitarea drumului judeţean 137 (care leagă Cristuru Secuiesc de Odorheiu Secuiesc – n.a.), prin Programul Naţional „Anghel Saligny”, consilierii judeţeni au aprobat noul deviz general şi indicatorii tehnico-economici actualizaţi, precum valoarea sumei reprezentând cheltuieli de finanţare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Patru persoane vor asigura reprezentarea Consiliului Judeţean Harghita la misiunea de relaţii internaţionale, în cadrul Congresului anual al Europassion, care se va organiza la Horice na Sumave, în Cehia, în perioada 8-11 iunie 2023, cheltuielile de deplasare urmând să fie suportate din bugetul judeţului pe anul în curs.

Legat de subiect, Szőcs István – directorul executiv al Direcţiei Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Consiliului Judeţean (CJ), a evidenţiat importanţa participării delegaţiei din Harghita la această reuniune internaţională, ţinând cont de faptul că anul 2024 „va fi un an istoric pentru comunitatea harghiteană”, Congresul Europassion urmând să se organizeze şi să se desfăşoare la Şumuleu-Ciuc.

„Fundaţia «Csíksomlyói Passió Alapítvány» este o organizaţie non-profit, care are ca scop păstrarea tradiţiilor prezentării Patimilor lui Iisus Hristos la Şumuleu-Ciuc. Tradiţia prezentării acestor piese datează din anii 1500, când călugării franciscani din Şumuleu-Ciuc au înfiinţat o şcoală pentru a-i instrui pe fiii nobililor din zonă, existând surse scrise din secolul al XVII-lea conform cărora elevii şcolii, sub îndrumarea profesorilor-preoţi, prezentau piese de mister, mai ales pe timpul marilor pelerinaje. După o perioadă lungă de întrerupere, din cauza interdicţiilor din era comunistă, în 1996, cu sprijinul comunităţii Europassion, tradiţia a fost reînnoită la Şumuleu-Ciuc. În Europa există 84 de centre în care se prezintă piese din suita Patimilor lui Hristos, membre ale Asociaţiei Europene Europassion. Anual, într-unul din centrele membre care păstrează tradiţia pieselor de „mister”, se organizează un congres, la care participă reprezentanţi din cele 16 ţări din Europa”, a explicat Szőcs István.

Consilierii judeţeni au aprobat joi actualizarea „Monografiei economico-militare a judeţului Harghita”, „document care cuprinde date şi informaţii referitoare la principalele elemente geografice şi de infrastructură, resursele materiale, energetice şi umane, precum şi alte date şi informaţii din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, necesare pentru susţinerea efortului de apărare, asigurarea ordinii publice şi securităţii naţionale, pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi de criză, precum şi pentru acordarea Sprijinului Naţiunii Gazdă (Host Nation Support – HNS) în cadrul acţiunilor cu statele membre NATO şi partenere”. Potrivit legislaţiei în vigoare, actualizarea acesteia se face anual.

La solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita, forul decizional al administraţiei publice judeţene a aprobat şi noul „Plan de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Harghita”, precum şi măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor identificate. Obiectivele acestuia sunt de a asigura cunoaşterea sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin factorilor implicaţi premergător, pe timpul şi după apariţia unei situaţii de urgenţă, de a crea un cadru unitar şi coerent de acţiune pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi de a asigura un răspuns optim în caz de urgenţă, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Noua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul în curs a urmărit, între altele, modificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, fie prin virări de credite bugetare între titluri, articole, alineate, programe de investiţii, fie prin majorarea unor subcapitole la partea de venituri. A fost rectificat şi bugetul fondurilor externe nerambursabile prin majorarea la partea de venituri a subcapitolului „Sume primite de administraţiile locale în cadrul unor programe cu finanţare nerambursabilă” cu suma de 68.000 de lei, majorarea subcapitolului Cheltuieli la Centrul Cultural Judeţean Harghita şi majorarea creditelor de angajament aferent bugetului local al judeţului la subcapitolul „Drumuri şi poduri – Active nefinanciare” cu suma de 725.560 de lei.

Din fondul la dispoziţia CJ Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit s-a aprobat repartizarea sumei de 600.000 de lei municipiului Gheorgheni, suma fiind solicitată pentru „Reparaţii capitale în interiorul clădirii internatului Colegiului Tehnic Batthyány Ignác”, iar comunei Sânmartin suma de 350.000 de lei pentru „Amenajarea curţii interioare, trotuarului şi parcării la sediul administraţiei publice locale”.

S-a aprobat şi cotizaţia judeţului Harghita plătibilă către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Csomád-Bálványos”, suma totală cu care va contribui CJ Harghita în acest an fiind de 225.328 de lei. În context, Jánó Előd – directorul ADI „Csomád-Bálványos”, a arătat că principalul obiectiv îl constituie realizarea proiectelor pe termen lung, menite să sprijine dezvoltarea turismului şi a economiei.

„Asociaţia a făcut paşi concreţi în acest sens, pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal, pentru realizarea unui Master Plan care să cuprindă strategia de dezvoltare şi pentru identificarea posibilităţilor de aducere a reţelei electrice până la Lacul Sfânta Ana”, a detaliat directorul ADI „Csomád-Bálványos”.

La rândul său, preşedintele CJ Harghita, Borboly Csaba, a evidenţiat importanţa asigurării unui trafic eco-green în zonă.

Iar Primăria Plăieşii de Jos a solicitat aprobarea transferului sumei de 270.000 de lei din fondul alocat de către Consiliul Judeţean Harghita, pentru investiţia „Amenajare centru de echitaţie al Ciucului de Jos”. Scopul iniţial al acestor fonduri era achiziţionarea unei linii de fabricaţie pavaj, dar, potrivit motivării şefului administraţiei publice locale, această investiţie nu se poate realiza din cauza scumpirii fără precedent a costului utilajului.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.